Науковий гурток кафедри екології та природозахисних технологій працює за такими секціями, які зокрема відповідають напрямам і спеціальностям Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнської студентської олімпіади:

 • Екологія (Наукові керівники – канд. техн. наук Аблєєва І. Ю.; канд. техн. наук Яхненко О. М.)
 • Технології захисту навколишнього середовища (Науковий керівник –д-р техн. наук, проф. Пляцук Л. Д.; канд. техн. наук, доц. Козій І. С.)
 • Екологічна безпека (Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Трунова І. О.)
 • Цивільний захист (Наукові керівники – канд. техн. наук, доц. Васькін Р. А.; канд. техн. наук, доц. Трунова І. О.)
 • Техногенна безпека (Наукові керівники – д-р техн. наук, доц. Гурець Л. Л., д-р техн. наук Черниш Є. Ю.)
 • Охорона праці (Науковий керівник – канд. техн. наук Фалько В. В.)
 • Безпека життєдіяльності (Наукові керівники – канд. техн. наук Рой І. О.; канд. техн. наук Васькіна І. В.)
 • Автомобільний транспорт (Екологічна безпека комплексу «автомобіль-навколишнє середовище») (Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Пляцук Л. Д.; канд. техн. наук Аблєєва І. Ю.)

Щорічно викладачі кафедри готують здобувачів освіти за рівнями бакалавр і магістр (спеціальності 101 та 183) до Конкурсу та Олімпіади, керують їх науковою діяльністю, що успішно відображається на результатах другого етапу.

Крім того, здобувачі виступають із результатами наукових досліджень на міжнародних і всеукраїнських студентських наукових заходах, зокрема:

 • щорічній Всеукраїнській науково-технічній конференції «Сучасні технології у промисловому виробництві»;
 • IV Регіональній науково-практичній студентській конференції “Безпека життєдіяльності людини – запорука майбутнього” (Сіпко І. О.);
 • 5-му Міжнародному конгресі “Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування” (Кузьоменська К. В.);
 • IV Міжнарoдній наукoвo-практичній кoнференції cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки» (Джулай М. В., Сіпко І. О.);
 • IV міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (Чорна Ю. В., Руденко В. В., Зайцева К. О., Данілов Д. В., Череватенко О. Д.);
 • науково-практичному семінарі, присвяченому 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського «Екологічні біотехнології та біоенергетика» (Швецова І. В.);
 • Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих учених та студентів (Шуліпа Є. О.);
 • Науково-технічній конференції «Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)» (Потапова Є. О.);
 • ХХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2020” (Бартош Е., Боруха О.);
 • ІХ Міжнародній науковій конференції молодих вчених “Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (Бартош Е., Боруха О.); 

Існує позитивна практика публікацій наукових статей під керівництвом та у співавторстві з викладачами, що разом із апробацією результатів є обов’язковою вимогою до кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.