Кафедра екології та природозахисних технологій Сумського державного університету веде підготовку фахівців за спеціальностями 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 101 «Екологія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання як на безкоштовній держбюджетній, так і на комерційній основі.

Висококваліфіковані викладачі кафедри та наукова база університету забезпечують високий рівень підготовки випускників, що дозволить їм досягти успіхів у роботі на промислових підприємствах, міських службах, установах та організаціях у складі відділів та служб, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, конструкторських та проектних організаціях, в науково-дослідних закладах та академічних інститутах.

Підготовка фахівців з даного профілю дозволить забезпечити кадрову потребу Сумської області та інших областей України, а також країн близького зарубіжжя.

Професорсько-викладацький склад кафедри займається не тільки навчанням майбутніх фахівців-екологів, а й веде викладання нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист». За вказаними дисциплінами неодноразово були зайняті призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конференціях.

Кафедру очолює Пляцук Леонід Дмитрович – доктор наук, професор, академік інженерної Академії України, академік Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності, заступник голови НМК МОН України з технологій захисту навколишнього середовища, голова спеціалізованої вченої ради Д 55.01.04 за спеціальностями  21.06.01 «Екологічна безпека» та 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології».

Свою історію кафедра екології та природозахисних технологій починає з 1992 року коли була відкрита секція «Охорона навколишнього середовища». Повноцінну роботу кафедра «Прикладна екологія та безпека життєдіяльності» розпочала у 1995 році. Перша лабораторія була введена в дію у 1996 році і у цьому ж році відбувся перший випуск інженерів-екологів. У 2000 році кафедра була перейменована на кафедру «Прикладна екологія». За роки свого існування кафедра прикладної екології постійно нарощувала і продовжує нарощувати свій потенціал, про це свідчать досягнення випускників кафедри, більшість з яких досягли успіху ще за роки навчання, приймаючи участь і займаючи призові міста у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. З 2009 року на базі кафедри прикладної екології Сумського державного університету ведеться підготовка наукових кадрів за спеціальністю 183 - «Технології захисту навколишнього середовища» (в минулому 21.06.01 – «Екологічна безпека»), за якою відбуваються захисти кандидатських дисертацій.

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.