Доцент кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ, заступник завідувача кафедри екології та природозахисних технологій з інформаційних та медіа-технологій

Закінчив: Сумський державний університет, 2006, екологія та охорона навколишнього середовища, магістр з екології та охорони навколишнього середовища

Кандидат технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека


Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Тема кандидатської дисертації «Зниження техногенного навантаження від пилових викидів підприємств хімічної промисловості» зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека, 2012 р.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Процеси та апарати природозахисних технологій

Ідентифікатор автора у Scopus: 57191162873

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0402-6876


ДИСЦИПЛІНИ:

 • Загальна екологія та неоекологія (32 лекційних години).
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля (32 лекційних години).ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 941258 за програмою «Електронні засоби та дистанційні технології навчання» (СумДУ) від 19.11.15 р.
 • Навчання за програмою для викладачів з охорони праці ВНЗ – посвідчення №475-18-6 ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (м. Київ) від 09.11.18 р.
 • Посвідчення ПП №3463 за програмою «Дистанційні технології навчання у СумДУ» від 24.10.19 р.ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Основні публікації за напрямом:

 1. Pliatsuk L. D., Hurets L. L., Kozii I. S., Vaskin R. A. Industrial research studies of gas treatment device with a large hole sieve trays. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2016. № 3. P. 95–100. (Scopus).
 2. Directions of the environmental protection processes optimization at heat power engineering enterprises / L.L. Hurets, I.S. Kozii, H.M. Miakaieva // Журнал інженерних наук. – 2017. – Т. 4, № 2. – С. G12-G16. (фахлове видання)
 3. Modeling of waterborne pollution of roadside soils / L.D. Plyatsuk, I.V. Vaskina, I.S. Kozii [et al.] // Журнал інженерних наук. – 2017. – Т. 4, № 2. – С. G1-G5. (фахове видання)
 4. Sulfur Utilization in the Systems of Biological Wastwater Denitrification [Текст] / L.D. Plyatsuk, Y.Y. Chernysh, I.S. Kozii [et al.] // Журнал інженерних наук. - 2018. - Т. 5, № 1. - C. H7-H15. (фахове видання)
 5. Clarification of the Recent Scientific Approaches in Magnetic Water Treatment. Уточнення останніх наукових підходів до магнітної обробки води / L.D. Plyatsuk, I.O. Roy, I.S. Kozii [et al.] // Журнал інженерних наук. - 2019. - Т. 6, № 1. - P. F12-F18. (фахове видання)
 6. Influence of the Magnetic Field Gradient on the Efficiency of Magnetic Water Treatment /Ihor Roi, Iryna Vaskina, Krzysztof Jozwiakowski, Roman Vaskin, Ivan Kozii. Advances in Design, Simulation and Manufacturing III. DSMIE-2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020. P.387–395 (Scopus).


Науково-дослідні роботи:

 • Відповідальний виконавець госпдоговірної НДР «Комплексні послуги у галузі екології для підприємств установ організацій» Номер договору 51.16-2019.СП/107.;


Робота з аспірантами та докторантами:

 • Керівник аспіранта 2-го року (Корінченко К.В.)ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Pliatsuk L. D., Hurets L. L., Kozii I. S., Vaskin R. A. Industrial research studies of gas treatment device with a large hole sieve trays. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2016. № 3. P. 95–100 (Scopus).
 2. Influence of the Magnetic Field Gradient on the Efficiency of Magnetic Water Treatment /Ihor Roi, Iryna Vaskina, Krzysztof Jozwiakowski, Roman Vaskin, Ivan Kozii. Advances in Design, Simulation and Manufacturing III. DSMIE-2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020. P.387–395 (Scopus).


Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Pliatsuk L. D., Hurets L. L., Kozii I. S., Vaskin R. A. Industrial research studies of gas treatment device with a large hole sieve trays. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2016. № 3. P. 95–100 (фахове видання).
 2. Directions of the environmental protection processes optimization at heat power engineering enterprises / L.L. Hurets, I.S. Kozii, H.M. Miakaieva // Журнал інженерних наук. – 2017. – Т. 4, №2. – С. G12-G16 (фахове видання).
 3. Modeling of waterborne pollution of roadside soils / L.D. Plyatsuk, I.V. Vaskina, I.S. Kozii [et al.] // Журнал інженерних наук. – 2017. – Т. 4, № 2. – С. G1-G5 (фахове видання).
 4. Sulfur Utilization in the Systems of Biological Wastwater Denitrification [Текст] / L.D. Plyatsuk, Y.Y. Chernysh, I.S. Kozii [et al.] // Журнал інженерних наук. - 2018. - Т. 5, № 1. - C. H7-H15 (фахове видання).
 5. Clarification of the Recent Scientific Approaches in Magnetic Water Treatment. Уточнення останніх наукових підходів до магнітної обробки води / L.D. Plyatsuk, I.O. Roy, I.S. Kozii [et al.] // Журнал інженерних наук. - 2019. - Т. 6, № 1. - P. F12-F18 (фахове видання).


Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Методы решения экологических проблем в 7 т. Т. 4. Экологические вызовы и экономические возможности (монографія). - Сумы: Сумский государственный университет, 2015. – 785 с.


Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

 • Відповідальний виконавець госдоговірної НДР «Комплексні послуги у галузі екології для підприємств установ організацій» Номер договору 51.16-2019.СП/107.


Організаційна робота у закладах освіти:

 • Відповідальний секретар приймальної комісії СумДУ.


Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю:

 • Член наглядової ради громадської організації «Екотоп», м. Суми.


Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

 • Член спеціалізованої вченої ради К 55.051.04.
 • Офіційний опонент (Козуля М.М., Ємельянова Д.І. – 2017 р.).

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.