Наукові співробітники кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ разом з аспірантами і студентами старших курсів є виконавцями різних наукових проєктів у співпраці з підрозділами університетів і наукових інститутів світу. Ця робота органічно поєднує освітню та дослідницьку складові, її результати представляють основу дипломних робіт і дисертацій, підготовлених на кафедрі ЕПзТ.

I. Спільна українсько-чеська НДР «Біоенергетичні інновації в рециклінгу відходів та раціональному використанні природних ресурсів» на 2021-2022 рр.

Державний номер реєстрації: 0121U113753

Організації співвиконавці проєкту: 

 • Сумський державний університет
 • Чеський природничий університет м. Праги

Аннотація проєкту: розвиток технологій екологічної утилізації відходів є пріоритетом «зеленого» зростання у багатьох країнах світу, і біотехнологія широко використовується для цієї мети. У зв’язку з цим пропонуються такі напрями поводження з відходами різного генезу в біопроцесах як: анаеробне збродження органічних залишків з додаванням побічних продуктів хімічної промисловості та виробництво біометану й інших корисних продуктів на біологічній основі; дефосфотація та детоксикація шламу стічних вод з додаванням фосфогіпсу з виробництвом біометану та дігестату.

Підхід заснований на використанні органічних відходів (як джерела вуглецю) та фосфогіпсу (як джерела мінеральних поживних речовин та мікроелементів), необхідних для культивованих бажаних мікробних груп у біопроцесах. Передбачається, що стратегія повторного використання поживних речовин буде інструментом розв’язання проблеми обмеження зростання необхідних екологічних і трофічних груп у біопроцесах виробництва енергії з використанням вторинних джерел. Також існує необхідність оцінювання повного життєвого циклу вихідних продуктів, одержання яких супроводжується досягненням високої екологічної та економічної ефективності. Важливою метою проекту є формування розвиненої дослідницької мережі в галузі біоенергетики з високою конкурентоспроможністю здатністю в контексті ЄС.

Члени команди від СумДУ:

 • Леонід Пляцук – науковий керівник НДР, завідувач кафедри екології та природозахисних технологій, доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії наук України, академік Міжнародної академії екології, людини та природи.
 • Єлізавета Черниш – відповідальний виконавець НДР, доктор технічних наук, доцент кафедри екології та природозахисних технологій
 • Ірина Аблєєва – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій
 • Ірина Васькіна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій
 • Тетяна Курбатова - кандидат економічних наук, доцент кафедри екології та природозахисних технологій
 • Аспіранти (молоді вчені):
  • Ірина Бережна
  • Вікторія Чубур

Члени команди від Чеського природничого університету м. Праги:

 • Доц. Гінек Рубік - науковий керівник НДР, керівник Групи з досліджень біогазу
 • Д-р Яна Мазанцова - старший експерт та заступний декана факультету
 • Доц. Ян Банут - старший експерт і декан факультету
 • Аспіранти (молоді вчені):
  • Гаїт Гассан
  • Марек Єлінек
  • Рікардо Чандра Сітумеанг
  • Хама Теодор Кетюама

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.