На кафедрі екології та природозахисних технологій Сумського державного університету працює два професори, сім доцентів, вісім старших викладачів та два асистенти.  

Професорсько–викладацький склад кафедри

Штатні викладачі


Викладачі за сумісництвом

  • Корнус Анатолій Олександрович – доктор філософії, доцент


Навчально-допомiжний склад кафедри

  • Батальцев Євген Володимирович – завідувач навчальної лабораторії
  • Денисенко Микола Дмитрович – технік 1 категорії, завідувач навчальної лабораторії
  • Макаренко Наталія Олексіївна - провідній фахівець


Аспіранти

  • Луценко Сергій Вікторович - тема дисертаційної роботи: «Екологічно безпечна технологія поводження з буровими відходами». Науковий керівник – доктор наук, професор кафедри екології та природозахисних технологій Пляцук Леонід Дмитрович.
  • Бережна Ірина Олексіївна - тема дисертаційної роботи: «Оцінка техногенного впливу буріння свердловин на екосистеми нафтовидобувних територій». Науковий керівник – доктор філософії, старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій – Аблєєва Ірина Юріївна.
  • Янченко Ілона Олегівна - тема дисертаційної роботи: «Захист гідросфери під час освоєння нафтогазовидобувного комплексу». Науковий керівник - доктор філософії, старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій Аблєєва Ірина Юріївна.

Всебічну підготовку студентів, підвищення їх інтелектуального рівня забезпечують педагогічні кадри університету з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін. Підготовка ведеться згідно із затвердженими навчальними планами та програмами. Викладачі та студенти кафедри приймають активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, підтримують та налагоджують подальші дружні та робочі зв’язки з країнами близького та дальнього зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах.

Вазієв Ярослав Георгійович

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.