Модулі - це короткі навчальні програми або курси в сфері студій Європейського Союзу, які пропонуються у закладі вищої освіти. Кожен модуль має мінімальну тривалість 40 годин викладання на навчальний рік тривалістю три роки. Модулі можуть бути зосереджені на одній конкретній дисципліні в європейських студіях або мати міждисциплінарний підхід, а отже, вимагатимуть академічного внеску кількох викладачів та експертів. Вони також можуть мати форму коротких спеціалізованих або літніх програм. Деталі - на сайті Національного офісу Еразмус+ в Україні.

Назва проєкту: Біоенергетичні інновації в поводженні з відходами: європейський досвід впровадження циркулярної економіки

Акронім проєкту: BIOINWASTE

Номер проєкту 101085172

Напрям: ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Тривалість: 2023-2025

Команда:

Передумови та загальні цілі

У всьому світі просуваються дослідження, спрямовані на використання відновлюваних джерел і побічних продуктів як сировини як вуглецевих субстратів, а також джерел поживних добавок для різних процесів біоконверсії. Цей матеріал можна використовувати для анаеробного зброджування та аеробного перетворення з виробництвом біопродуктів.

Сучасне суспільство щороку виробляє достатньо великі обсяги відходів, які можна використовувати для виробництва чистих енергетичних ресурсів, що пропонує багато потенційних переваг для сталого розвитку. Виробництво та використання біогазу втілює ідею більш кругової економіки, приносячи переваги скорочення викидів парникових газів, покращення управління відходами та підвищення ефективності використання ресурсів. Біогаз також дозволяє інтегрувати сільські території та промисловість у зміцнення енергетичної безпеки та енергетичної незалежності держави.

Основною метою проекту є формування міждисциплінарних навичок серед студентів, викладачів, громадськості та інших цільових груп шляхом використання позитивного досвіду країн ЄС для забезпечення впровадження біоенергетичних технологій переробки відходів.

Проєкт також спрямований на посилення зусиль місцевих громад у вирішенні екологічних проблем із переробкою відходів шляхом впровадження біогазових технологій, прикладом яких є Чехія, Швеція, Німеччина та Австрія. Для цього буде проведено серію вебінарів з вирішенням тематичних завдань для конкретних громад України.

У проекті просування Європейських зелених угод сприятиме навчальний курс «Впровадження в ЄС біоенергетичних технологій для переробки відходів» щороку (60-годинний курс для студентів усіх спеціальностей), який включає наступні теми:

 1. Ознайомлення з досвідом ЄС щодо біоенергетичних інновацій у поводженні з відходами.
 2. Біоекономіка як основа зеленого зростання.
 3. Характеристика вихідної сировини для біопалива (отриманого з харчових відходів, осаду стічних вод тощо).
 4. Недосліджена та потенційна сировина для сталого виробництва біопродуктів у ЄС.
 5. Потенційна роль біоенергетики у вирішенні питань уловлювання та секвестрації вуглецю.
 6. Дослідницька екосистема в ЄС: зростання біоенергетичних технологій.
 7. Кейс-стаді впровадження в ЄС біоенергетичних технологій для переробки відходів.
 8. Екологічна безпека ЄС у контексті біопереробки відходів.

Вхідні данні проєкту:

 • буде проведено аналіз європейського досвіду підтримки місцевого впровадження біотехнології виробництва енергії з переробкою відходів, впровадження та можливості використання її елементів в Україні;
 • буде покращено знання різних представників цільової аудиторії про концепцію European Green Deals, що сприятиме поширенню знань серед різних верств населення для впровадження біотехнологій переробки відходів у майбутньому;
 • студенти та викладачі стануть активними учасниками вивчення та обговорення міжнародного досвіду у цій сфері, що сприятиме отриманню навичок розробки біоенергетичних проєктів та їх техніко-економічного обґрунтування на основі передового досвіду країн ЄС.

Заплановані результати проєкту:

 • студенти та викладачі отримують унікальну можливість отримати нові знання на засадах міждисциплінарного підходу до впровадження технологій біоенергетики та виробництва добрив на основі дігестатів зі зменшенням викидів парникових газів для адаптації та пом’якшення наслідків змін клімату;
 • учасники зможуть використовувати отримані знання та досвід у своїй професійній діяльності та отримати практичні навики для реалізації міні-проєктів на місцевому рівні з вирішенням екологічної проблеми накопичення відходів.

Концепція проєкту

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.