Кафедра екології та природозахисних технологій має комплекс баз для проведення практик, затверджених договорами та меморандумами:

Філії кафедри:

Матеріальне забезпечення цих баз дозволяє студентам на практиці відпрацьовувати отримані теоретичні знання, підвищувати свій рівень, опановуючи сучасні методи екологічного контролю за станом навколишнього середовища. Крім цього майбутні фахівці мають можливість ознайомитись з технікою, необхідною для проведення екологічного контролю, та проведення лабораторних робіт на підприємствах.

В процесі співпраці з філіалами кафедри екології та природозахисних технологій студенти оволодівають такими професійними навичками як:

  • проведення екологічної експертизи підприємств;
  • екологічного аудиту і менеджменту;
  • застосування правових норм екологічного законодавства України.

 

Кафедра екології та природозахисних технологій має комплекс наукових та навчальних лабораторій, оснащених сучасними приладами та установками:

  • лабораторія біохімічних досліджень;
  • лабораторія атомно-абсорбцiйного аналізу, до складу якої входять прилади С-115, С-600 та інші;
  • лабораторія мiкроструктурного аналiзу речовин, оснащена мiкроскопами ПЕМ-100, РЕМ-102С, ВУП-5, мас-спектрометрами МХ 73-04-А;
  • лабораторiя роздiлення багатокомпонентних сумiшей, оснащена лабораторною ректифiкацiйною колоною;
  • лабораторiя очистки газiв, яка оснащена стендовою установкою масообмiнного апарату;
  • лабораторія електрохімічної очистки стічних вод, оснащена лабораторною електрокоагуляційною установкою.

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.