На рівні освітніх програм кафедри екології та природозахисних технологій комунікацію із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) здійснюють робочі проєктні групи освітніх програм, на рівні Сумського державного університету – навчальний відділ з практики та інтеграційних зв`язків з замовниками кадрів.

Роботодавці часто залучаються до різних заходів та проведення лекційних занять здобувачів освіти різних рівнів.

→ Заходи, що були проведені спільно з роботодавцями

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки випускників на основі взаємодії та комплексної співпраці з роботодавцями наказами ректора СумДУ створено Експертні ради роботодавців зі спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

101 "Екологія"

  • Вакарчук Олена Василівна – заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області;
  • Дудченко Григорій Іванович – заступник Природного заповідника «Михайлівська цілина»;
  • Кашпур Ірина Володимирівна – заступник директора Департаменту – начальник управління дозвільної системи та регулювання природоохоронної діяльності Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської ОДА;
  • Котельницька Тетяна Володимирівна – начальник відділу охорони навколишнього середовища ПАТ «Сумихімпром»;
  • Литвин Віталій Миколайович – заступник начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Сумській області.

183 "Технології захисту навколишнього середовища"

  • Коваленко Ірина Олександрівна – провідний інженер з охорони навколишнього середовища ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” Сумське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів»;
  • Кулібаба Олена Вікторівна – еколог ТОВ «КУСУМ ФАРМ»;
  • Радіонов Олександр Володимирович – д.т.н., директор ТОВ «НВВП «Ферогідродинаміка»»;
  • Смертяк Сергій Юрійович – головний інженер ТОВ «Сумитеплоенерго»;
  • Шерстюк Микола Миколайович – начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Сумській області.

Свої пропозиції щодо обговорення освітніх програм роботодавці та випускники можуть здійснювати на сайті: http://job.sumdu.edu.ua/discussion-educational-programs.

Оприлюднення проєктів освітніх програм здійснюється відповідно до Положення про освітні програми вищої освіти, затверджені наказом ректора від 29.08.1 №0596-І.

Проєкти освітніх програм розміщуються на веб-каталозі освітніх програм (статус програми – проєкт для обговорення): https://op.sumdu.edu.ua

 

 

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.