Шифр та назва спеціальності:

Ступінь «магістр» - спеціальність 101 «Екологія»
Ступінь «магістр» - спеціальність 183 «Технології захисту навкольшнього середовища»

Підсумкова атестація студентів за ступенем «магістр» передбачає захист кваліфікаційної роботи магістра.

Кваліфікаційна робота виконується за темою, затвердженою на засіданні кафедри екології та природозахисних технологій та наказом ректора для денної та заочної  форм навчання окремо.

До захисту допускаються студенти, які позитивно захистили звіт з науково-дослідної практики та виконали кваліфікаційну роботу. Захист передбачає доповідь за темою роботи (5-7 хвилин). Доповідь ілюструється презентацією (кількість слайдів - 12-20), створеній у програмі Microsoft PowerPoint.

Згідно графіка підсумкової атестації, передбачено наступні етапи дипломного проектування:

1. Проведення попереднього захисту робіт, на якому оцінюється готовність випускника до державної атестації.

На попередній захист потрібно мати чорновий роздрукований примірник кваліфікаційної роботи, слайдів (або матеріалів, що будуть виноситись на слайди) та виступити з доповіддю за темою роботи.

2. Перевірка на плагіат – Батальцев Є.В.

Кваліфікаційна робота магістра не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Для перевірки дипломних робіт використовується ліцензійна система перевірки академічних текстів на виявлення текстових запозичень Strike Plagiarims (система рекомендована Міністерством освіти та науки України для використання в закладах вищої освіти на основі укладеного з компанією Plagiat.pl Меморандуму).

Студенту необхідно надіслати свою роботу у електронному вигляді на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.За результатами перевірки видається протокол перевірки та висновок щодо наявності у роботі текстових запозичень, та приймається рішення щодо допуску роботи до захисту.

3. Нормоконтроль – доц. Васькін Р.А.

Дипломна робота оформлюється згідно вимог ДСТУ 3008-2015 „Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" за методичними вказівками до виконання кваліфікаційної роботи магiстра

Кваліфікаційна робота оформлюється у твердій палітурці (папка для дипломного проектування). Порядок зшивання роботи: титульний аркуш, лист завдання (двохсторонній), реферат, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки (не обов’язково).

Підписання робіт здійснюється у час, передбачений графіком підсумкової атестації.

До цієї дати студенту необхідно надати нормоконтролерові на перевірку свою дипломну роботу та презентацію у електронному вигляді на флешці або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. За результатами перевірки нормоконтролер дає висновок щодо можливості друку роботи.

4. Затвердження робіт зав. кафедрою – проф. Пляцук Л.Д.

Здійснюється у час, передбачений графіком підсумкової атестації.

Кваліфікаційна робота має бути зшитою (у тверду палітурку) і мати все необхідні підписи: студента-виконавця, керівника, консультантів з охорони праці та економічної частини, нормоконтролера.

5. Направлення на рецензію – секретар ЕК Васькіна І.В.

Студент, чия кваліфікаційна робота пройшла всі етапи підписання, направляється на рецензію. Направлення на рецензію видається секретарем ЕК згідно графіка. Кваліфікаційні роботи магістра рецензуються сторонніми фахівцями, перелік яких затверджено зав. кафедри.

6. Захист

Захист здійснюється згідно графіка підсумкової атестації.

На захист студент повинен з’явитися у чітко встановлений час, без запізнення, і мати при собі:

  • друкований варіант кваліфікаційної роботи (з усіма підписами!)
  • електронний варіант роботи та презентації (у форматах .doc, docx, ppt, pptx)
  • роздатковий матеріал (роздруковані презентації для всіх членів ЕК, приблизно 5-6 екземплярів, зшиті у швидкозшивач).
  • відгук керівника та рецензента, направлення на рецензію (в роботу НЕ підшиваються, а вкладаються!)
  • залікову книжку
  • Студенти, які не виконали дані вимоги, до процедури захисту не допускаються!

Захист передбачає виступ із доповіддю (5-7 хвилин) та відповіді на запитання членів комісії.

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.