На кафедрі екології та природозахисних технологій СумДУ з початку вересня 2021 року почав функціонувати науковий гурток «Експеримент в екології та технологіях захисту довкілля», діяльність якого багатоскладова та направлена на розвиток наукової думки у молоді та отримання практичних навичок студентами роботи з устаткуванням у процесах очищення компонентів довкілля. Публікаційна активність та участь у конкурсах студентських наукових робіт заплановані у діяльності наукового об’єднання (гуртка), до складу якого увійшли молоді вчені, аспіранти та студенти різних курсів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Внаслідок карантинних обмежень, науковий гурток також використовує онлайн-платформи для роботи, зокрема Google MEET та спеціальне програмне забезпечення для підтримки експерименту Labstep.

Основні напрямки наукової діяльності гуртка «Експеримент в екології та технологіях захисту довкілля»:

 • анаеробне збродження відходів;
 • інтенсифікації процесів біоконвесії в технологія захисту довкілля;
 • біомоніторинг стану довкілля;
 • методи очищення стічних вод та їх осадів;
 • використання дігестатів в органічному землеробстві;
 • технології адаптації до змін клімату;
 • органо-мінеральні біокомпозити різної направленості дії в технологіях біоремедіації довкілля.

Члени наукового гуртка

Молоді вчені (віком до 35 років):

 1. Черниш Єлізавета Юріївна – д.т.н., доцент кафедри екології та природозахисних технологій (керівник наукового об’єднання)
 2. Аблєєва Ірина Юріївна – к.т.н., докторант, старший викладач, заступник завідувача кафедри екології та природозахисних технологій з наукової та міжнародної діяльності
 3. Рой Ігор Олександрович – к.т.н., старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій
 4. Батальцев Євген Володимирович – к.т.н., асистент, завідувач навчальної лабораторії кафедри екології та природозахисних технологій

Аспіранти:

 1. Чубур Вікторія Сергіївна – аспірантка кафедри екології та природозахисних технологій
 2. Скворцова Поліна Олексіївна – аспірантка кафедри екології та природозахисних технологій

Студенти:

 1. Данилов Дмитро Володимирович – студент гр. ТСм-11
 2. Білоус Олексій Олександрович – студент гр. ТС-81
 3. Захарова Владислава Андріївна – студентка гр. ТС-81
 4. Русланова Дарина Юріївна – студент гр. ОС-91
 5. Бартош Еліза Юріївна – студентка гр. ОС-81
 6. Боруха Олена Романівна – студентка гр. ОС-81
 7. Єрьоменко Анастасія Олександрівна – студентка гр. ОС-01
 8. Давидова Сніжана Едуардівна – студентка гр. ОС-01
 9. Шлик Катерина Володимирівна – студентка гр. ОС-01

Оснащення для дослідної роботи наукового гуртка

В межах діяльності наукового гуртка є можливість здійснювати досліди на кількох лабораторних стендах, серед них: анаеробний блок генерації біогазу та збродження органічних стоків і рослинних решток, електролізна установка отримання активованих рідин із стимулюванням біопроцесів, ультразвуковий кавітатор для попередньої обробки стоків та гомогенізації різних рідинних середовищ, що також використовується в процесах очищення, магнітна установка-стимулятор біопроцесів.


Устаткування залучене для роботи гуртка при підтримці Міжнародного інноваційно-прикладного центру «Водна Артерія», що діє на базі кафедри. Долучення студентів до реальної дослідної роботи та грантових проєктів є одними із важливих напрямів діяльності центру «Водна Артерія».

Також за участі Чеського університету природничих наук міста Праги (Чехія) було отримано міні-гранти, що фінансуються чеським урядом через грантову платформу AgriSciences Platform for Scientific Enhancement of HEIs in Ukraine. Це дозволило придбати прилади, що залучені до виконання дослідної діяльності наукового гуртка, зокрема: ваги лабораторні ТВЕ-0.3-0.01, мікроскоп біологічний XS-5520 з відеокамерою, баня водяна БВ-20, магнітна перемішуюча установка та лабораторний млин, газоаналізатор Geotech BIOGAS 5000 (у довгостроковому користуванні), детектор горючих газів Testo 316 Ex (у довгостроковому користуванні).

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.