Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Черниш Єлізавета Юріївна PDF Друк e-mail

Доцент кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ

Закінчила: Сумський державний університет, спеціальність – екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація – магістр з екології та охорона навколишнього середовища, 2010 р.

Доктор технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека.

Наявність сертифіката В2 № 000109168 від 27.11.2017 р.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Тема кандидатської  «Утилізація осадів стічних вод сульфідогенною асоціацією мікроорганізмів» зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека, 2014 р.

Тема докторської дисертації: «Наукові засади еколого-синергетичного підходу до процесу утилізації фосфогіпсу для зменшення техногенного навантаження на довкілля» зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека, 2020 р.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Біотехнологічні процеси захисту навколишнього середовища, нелінійні процеси в екології, синергетика.

Ідентифікатор автора у Scopus: 55906737000

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4103-4306

Cambridge Scholars: http://www.cambridgescholars.com/t/EcologyAdvisory

NMP TeAm: https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php?index=61#/detail/1158

SciProfile: https://sciprofiles.com/profile/309887


ДИСЦИПЛІНИ:

 • Інноваційні підходи у вирішенні екологічних проблем промислових зон (32 лекційні години)
 • Зелена економіка (16 лекційних годин)
 • Міжнародне співробітництво в галузі екології (8 лекційних годин)
 • Муніципальна екологічна діяльність (32 лекційні години)


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • «Особливості застосування інструментів Microsoft Office365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти», 2020 р. Виданий Центром розвитку кадрового потенціалу СумДУ.
 • «Дистанційні технології навчання у СумДУ», 2020 р. Виданий Центром розвитку кадрового потенціалу СумДУ.
 • «Теорія і практика організації безперервної освіти», 2020 р. Виданий Центром розвитку кадрового потенціалу СумДУ.
 • Наукове стажування на базі лабораторії автоматизації лабораторних досліджень і технологій (Laboratoire d'Automatique et de Génie des Procédés) Університету Клода Бернара Ліона I у Франції в рамках Стипендіальної програми французького уряду.(жовтень 2016 року)
 • Наукове стажування на базі Інституту інженерії довкілля, Факультет цивільного будівництва, Технічний університет Кошице (Словацька Республіка) в рамках Національної стипендіальної програми Словацької Республіки (квітень – травень 2018 року) в рамках 2019 Програми наукових стипендій Міжнародний фонд Мацумае (липень 2019- жовтень 2020)
 • Наукове стажування на базі  Коледжу біонауки і біотехнологій при Університеті Тюба (Японія) у рамках програми наукових стипендій Міжнародний фонд Мацумае (липень 2019- жовтень 2020)
 • Наукове стажування на базі Лабораторії інженерії біотехнологій, факультет біотехнології, Технічний університет Берліна (Німеччина) в рамках  стипендіальної програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD) (листопад 2019 – січень 2020)
 • Наукове стажування в Групі по дослідженню біогазу Чеського університету наук про життя, Прага (січень 2020 р.)
 • Тренінг з участю у міжнародному семінарі з природничих та математичних наук «Матеріали і довкілля», університет Кобленць-Ландау (Німеччина) в рамках програми Еразмус+ (8–9 червня 2016 року)
 • Тренінг з участю у Міжнародному університетському тижні 2018 року "Охорона природи і навколишнього середовища в Південно-Східній Європі: гравці, дискусії, стратегії дій" (Тутцінг, 1-5 жовтня 2018 г.), Німеччина (International University Week 2018 “The Protection of Nature and the Environment in Southeast Europe: Players, Discourses, Strategies of Action“ (Tutzing, 1–5 October 2018)
 • Курс "Сучасне керівництво проектами - мистецтво порушення правил" через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Ідентифікаційний номер сертифікату - d0b4673349ae46c592a5018925fbdbe1. Виданий 22.04.2020.
 • Проведення спільних занять в онлайн режимі для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та183 "Технології захисту навколишнього середовища" разом із представником Університету природних ресурсів та наук про життя (Австрія) Гюнтером Бохманом з 15.12.2020 по 19.12.2020 р.(Наказ СумДУ № 0459-VI від 10.12.2020).
 • Проведення спільних занять в онлайн режимі для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" разом із представником Університету Вайденера (США) доктором філософії Рональдом Л. Мерски з 09.12.2020 по 11.12.2020 р.(Наказ СумДУ № 0449-VI від 03.12.2020).
 • Проведення спільних занять в онлайн режимі для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" разом із професором Технічного університету м.Кошице (Словаччина) Магдаленою Балінтовою з 23.11.2020 по 27.11.2020 р.(Наказ СумДУ № 0403-VI від 06.11.2020).
 • Участь у семінарі "Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти розвиток освітніх програм та їх акредитація", що проводились в межах проєкту ЄС "Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти". Навчальне навантаження - 0,2 кредити ЄКТС (підтверджено сертифікатом).
 • Проведення циклу лекцій для членів дослідницької групі з вивчення біогазу (Biogas Research Team) з 13 по 15 січня 2020 року в Чеському університеті природничих наук (м. Прага, Чехія) за темами "Огляд потенціалу біогазу в Україні", "Біовикористання низькоякісного вугілля", "Застосування фосфогіпсу (побічний продукт виробництва фосфатних добрив) в екологічно чистих біопроцесах".


СПІВПРАЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ, РОБОТА В КОМІСІЯХ ТА РОБОЧИХ ГРУПАХ:

 • Експерт Наукової ради МОНІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Основні публікації за напрямом

 1. Plyatsuk L. D., Chernish E. Intensification of the anaerobic microbiological degradation of sewage sludge and gypsum waste under bio-sulfidogenic conditions. The Journal of Solid Waste Technology and Management. (USA) 2014. Vol. 40. No 1. Р. 10–23. (Scopus) (14 стор., вл. – 7 стор.)
 2. Черниш Є. Ю., Яхненко О. М., Васькін Р. А. Розробка екологічно безпечних технологічних рішень утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання. 2017. № 2 (16). С. 140–147. (7 стор., вл. – 3 стор.)
 3. Черниш Є. Ю. Розробка інтегрованої моделі екологічно безпечної утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». 2017. № 53 (1274). С. 152–158. (7 стор., вл. – 7 стор.)
 4. Chernysh Y., Balintova M., Plyatsuk L., Holub M., Demcak S. The Influence of Phosphogypsum Addition on Phosphorus Release in Biochemical Treatment of Sewage Sludge. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018.  No 15.  1269. (Scopus; Web of Science) (14 стор., вл. – 4 стор.)
 5. Plyatsuk L., Balintova M., Chernysh Y., Demcak S., Holub M., Yakhnenko E. Influence of Phosphogypsum Dump on the Soil Ecosystem in the Sumy region (Ukraine), Appl. Sci. 2019, 9(24), 5559 (Scopus; Web of Science) (9 стор., вл. – 2 стор.)
 6. Chernysh Y., Plyatsuk L. Environmentally Friendly Concept of Phosphogypsum Recycling on the Basis of the Biotechnological Approach, International Business, Trade and Institutional Sustainability, 2020, 167-182 (Scopus; Web of Science) (16 стор., вл. – 8 стор.)


Науково-дослідні роботи

 • «Розроблення шляхів поліпшення екологічної ситуації міст і промислових зон» (номер державної реєстрації 0111U006335, термін виконання 2011–2016 рр.);
 • «Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище підприємств хімічної, машинобудівної промисловості та теплоенергетики» (номер державної реєстрації 0116U006606, термін виконання 2016–2020 рр.).
 • Науково-дослідний проєкт «Bioenergy processes of waste recycling and utilization as soil amendments in reclaimed minelands», що реалізується в рамках грантової програми для мультидисциплінарних дослідних груп від платформи AgriSciences, до якої увійшли дослідники із Сумського державного університету, Дніпровського державного аграрно-економічного університету і Чеського природничого університету у Празі. Координатор: Черниш Є. Ю.
 • Науково-дослідний проєкт "Fertigation of Pepper with Digestate Liquid Fraction Using Drip Irrigation and Shading Mesh". В рамках грантової програми "Співпраця в галузі підтримки розвитку Чехії": "Міжвузівське співробітництво як інструмент підвищення якості роботи окремих університетів України "2019-2021 рр. Виконавці: Черниш Є.Ю., Чубур В.С.


Участь у конференціях і семінарах

 • Брала участь у 36 конференціях (за профілем кафедри), у тому числі:
      
 • 10th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for PhD. Students and Young Scientists below 35 years (Tatranská Lomnica (Slovak Republic), 2018 р.).
 • 57th International University Week „The Protection of Nature and the Environment in Southeast Europe: Players, Discourses, Strategies of Action” (Tutzing, (Germany), 2018 р.).
 • 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019 (м. Луцьк, 2019 р.).


Робота з аспірантами та докторантами

 • Скворцова Поліна Олексіївна, аспiрант (2020 р.п.)
 • Чубур Вікторія Сергіївна, аспiрант  (2020 р.п.)
 • Циганчук Анастасія Борисівна, аспiрант (2020 р.п.)
 • Козій Іван Сергійович, докторант (2020 р.п.)


Керівництво науковою роботою студентів

 • Чубур В., 2017 -2018 рр.; Шуліпа Є., 2019-2020 рр.ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Chernysh Y. Y., Plyatsuk L. D. Development of biotechnology of hydrogen sulfide removal from biogas using immobilization material based on phosphogypsum. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 2015. № 2/6 (74). Р. 49–51. (Scopus) (13 стор., вл. – 7 стор.)
 2. Plyatsuk L. D., Chernysh Y. Y. Formalization of non-linear patterns of evolutionary ecosystem processes under anthropogenesis influence. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 2016. № 2/4 (80). Р. 25–31. (Scopus) (7 стор., вл. – 4 стор.)
 3. Chernish Ye., Plyatsuk L. Opportunity of biochemical process for phosphogypsum utilization. The Journal of Solid Waste Technology and Management. (USA) 2016. Vol.42. No 2. P.108–115. (Scopus) (8 стор., вл. – 4 стор.)
 4. Plyatsuk L. D., Chernysh Y. Y. The Removal of Hydrogen Sulfide in the Biodesulfurization System Using Granulated Phosphogypsum. Eurasian Chemico-Technological Journal. (Kazakhstan) 2016. Vol. 18. №1. P. 47–54. (Scopus) (8 стор., вл. – 4 стор.)
 5. Chernysh Y., Balintova M., Plyatsuk L., Holub M., Demcak S. The Influence of Phosphogypsum Addition on Phosphorus Release in Biochemical Treatment of Sewage Sludge. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2018.  No 15.  1269. (Scopus; Web of Science) (14 стор., вл. – 4 стор.)
 6. Plyatsuk L., Chernysh Y., Ablieieva I., Burla O., Hurets L. Research into biotechnological processes of plant S-nutrition stimulation by the products of phosphogypsum disposal in gas cleaning system. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 2018. № 3/10 (93). Р. 6–14. (Scopus) (9 стор., вл. – 2 стор.)
 7. Chernysh Y., Plyatsuk L. The Carrier Development for Biofilms on the Basis of Technogenic Wastes for Pollutants Treatment in the Environmental Protection Technologies. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2019. P. 422-432. (Scopus) (10 стор., вл. – 5 стор.)
 8. Chernysh Y., Plyatsuk L., Dychenko T. The protective functions stimulation of the soil complex with the use of biogenic composites based on the sewage sludge and phosphogypsum. The Journal of Solid Waste Technology and Management. 2019. Vol. 45. № 2. P. 226–233. (Scopus) (8 стор., вл. – 3 стор.)
 9. Plyatsuk L., Balintova M., Chernysh Y., Demcak S., Holub M., Yakhnenko E. Influence of Phosphogypsum Dump on the Soil Ecosystem in the Sumy region (Ukraine), Appl. Sci. 2019, 9(24), 5559 (Scopus; Web of Science) (9 стор., вл. – 2 стор.)
 10. Chernysh Y., Plyatsuk L. Environmentally Friendly Concept of Phosphogypsum Recycling on the Basis of the Biotechnological Approach, International Business, Trade and Institutional Sustainability, 2020, 167-182 (Scopus; Web of Science) (16 стор., вл. – 8 стор.)
 11. Plyatsuk L., Chernysh Y., Ablieieva I., Bataltsev Ye., Vaskin R., Roy I., Yakhnenko E., Roubík H. Modelling and Development of Technological Processes for Low Rank Coal Bio-Utilization on the Example of Brown Coal. Fuel. Volume 267, 2020, 117298. (Scopus; Web of Science) (10 стор., вл. – 2 стор.)
 12. Chernysh Y., Hasegawa K. Improvement of the Model System to Develop Eco-Friendly Bio-Utilization of Phosphogypsum. Advances in Design, Simulation and Manufacturing III Proceedings of the 3rd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2020, June 9-12, 2020, Kharkiv, Ukraine – Volume 2: Mechanical and Chemical Engineering, P.357-366. (БД Scopus; Web of Science) (10 стор., вл. – 5 стор.)


Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Черниш Е. Ю., Яхненко Е. Н. Определение режимных параметров работы высоконагруженных систем биодесульфуризации с применением фосфогипса. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». 2016. № 12 (1184). С. 207–212. (6 стор., вл. – 3 стор.)
 2. Черниш Є. Ю., Яхненко О. М., Пляцук Л. Д. Оптимізація процесу гранулювання фосфогіпсу для систем біодесульфуризації. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». 2016. № 43 (1016). С. 217–222. (6 стор., вл. – 3 стор.)
 3. Черниш Є. Ю., Яхненко О. М., Васькін Р. А. Розробка екологічно безпечних технологічних рішень утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання. 2017. № 2 (16). С. 140–147. (7 стор., вл. – 3 стор.)
 4. Черниш Є. Ю. Розробка інтегрованої моделі екологічно безпечної утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». 2017. № 53 (1274). С. 152–158. (7 стор., вл. – 7 стор.)
 5. Plyatsuk L. D., Chernysh Y. Y., Ablieieva I. Y., Kozii I. S., Balintova M., Matiash Y. O. Sulfur Utilization in the Systems of Biological Wastwater Denitrification. Journal of Engineering Sciences. 2018. Vol. 5, iss. 1. Р. H 7–H 15. (8 стор., вл. – 2 стор.)
 6. Chernysh Y., Plyatsuk L., Yakhnenko O., Тrunova I., Kozii I. Research of migration patterns of heavy metals in the area of phosphogypsum storage influence. Environmental problems. 2018. Vol. 3. № 1. Р. 49–52. (4 стор., вл. – 1 стор.)
 7. Черниш Є. Ю., Пляцук Л. Д. Екологічно безпечне використання фосфогіпсу в технологіях захисту водних екосистем. Екологія та промисловість. 2018. № 2. С. 86–92. (6 стор., вл. – 3 стор.)


Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Пляцук, Л. Д., Черныш Е. Ю. Синергетика: нелинейные процессы в экологии: монография. Сумы : СумГУ, 2016. 229 с. (229 стор., вл. – 114 стор.)
 2. Пляцук Л. Д., Черниш Є. Ю. Екологічна біотехнологія: принципи створення біотехнологічних виробництв: навч. посіб. Суми : СумДУ, 2018. 293 с. (293 стор., вл. – 143 стор.)
 3. Черниш Є.Ю., Яхненко О.М. Систематика мікроорганізмів в екології : навчальний посібник. Суми : Сумський державний університет, 2019. – 63 с.


Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 • Науковий керівник кандидатської дисертації (Яхненко О.М., 2017 р.), спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека.


Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН:

 • Експерт секції "Охорона навколишнього середовища" експертної ради Міністерства освіти і науки України, 2019 - на теперішній час.


Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

 • Член Програмного комітету "2nd Grabchenko's International Conference on Advanced Manufacturing Processes "(ІІ Міжнародна конференція Грабченка про передові виробничі процеси)
 • Член програмного комітету «Advances in Design, Simulation and Manufacturing: the Innovation Exchange» (DSMIE-2020)
 • Член наукового комітету багатодисциплінарного конференції молодих дослідників, м. Біла Церква, в рамках проєкту "Підтримка молодого університетського потенціалу в сфері освіти і науково-дослідної та наукової діяльності в Україні", що фінансується організацією "Співпраця для розвитку Чехії".
 • Член міжнародної асоціації з технологічного розвитку та інновацій (IATDI), Україна.
 • Член Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) Partnering – асоціації державно-приватне партнерство між Європейським Союзом (ЄС) та Біологічним консорціумом промисловості (BIC).
 • Член Північноамериканської асоціації твердих відходів (SWANA), США.
 • Старший член Гонконзького товариства інженерів з хімії, біології та охорони навколишнього середовища (Гонконгське суспільство інженерів з хімії, біології та охорони навколишнього середовища), Китай
 • Член консультативної ради з екології, видавництво "Кембриджські вчені".
 • Рецензент рукописів: Renewable Energy (ISSN: 0960-1481) International Journal of Energy for a Clean Environment (ISSN Print: 2150-3621; ISSN Online: 2150-363X); the Journal of Solid Waste Technology and Management (ISSN: 1088-1697); the International Journal of Hydrogen Energy (ISSN: 0360-3199); Журнал інженерних наук (ISSN Print: 2312-2498, ISSN Online: 2414-9381).


Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення:

 1. Спосіб обробки органічних відходів з видаленням важких металів: пат. на винахід 103087 України, МПК (2013.01) C02F 3/00; заявник та утримувач патенту Сумський державний університет. – № а 201113337; опубл. 10.09.2013, Бюл. №17.
 2. Установка анаеробної переробки органічних відходів: пат. на корисну модель 87422 України, МПК С02F 11/04 (2006.01); заявник та утримувач патенту Сумський державний університет. – № u201309173; опубл. 10.02.2014, Бюл. №3.
 3. Спосіб видалення сполук сірки із потоку газів: пат. на корисну модель 103687 України, МПКB01D 53/14 (2006.01) B01D 53/34 (2006.01) C02F 3/34 (2006.01); заявник та утримувач патенту Сумський державний університет. – № а 2015 06324; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24.
 4. Спосіб отримання гранульованого носія, що містить іммобілізовані мікроорганізми: пат. на винахід 114664 України, МПК C12N 11/04, C12N 11/14; заявник та отримувач патенту Сумський державний університет. – № а 2015 09035; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.
 5. Спосіб обробки техногенних відходів з видаленням важких металів і отриманням фосфорного добрива та біокомпозиту: пат. на корисну модель 133504 Україна. № а 2018 10888; заявл. 05.11.2018; опубл. 10.04.2019. Бюл. № 7.
 6. Спосіб отримання гранульованого носія, що містить іммобілізовані мікроорганізми: пат. на корисну модель 133505 Україна. № а 2018 10889; заявл. 05.11.2018; опубл. 10.04.2019. Бюл. № 7.


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

 1. Черниш Є.Ю. Муніципальна екологічна діяльність: конспект лекцій для студ. спец. 101 "Екологія" усіх форм навчання. – Суми : СумДУ, 2017. – 69 с.
 2. Черниш Є.Ю. 4509 Методичні вказівки до самостійної підготовки до семінарських занять із дисципліни "Муніципальна екологічна діяльність" до самостійної підготовки для студ. спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та 101 "Екологія" денної форми навчання / Є. Ю. Черниш. – Електронне видання каф. Прикладної екології. – Суми : СумДУ, 2019. – 12 с.
 3. Черниш Є.Ю. 4508 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Зелена економіка" для студ. спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та 101 "Екологія" усіх форм навчання / Електронне видання каф. Прикладної екології. – Суми : СумДУ, 2019. – 12с.
 4. Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять із дисципліни "Муніципальна екологічна діяльність" для студ. спец. 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" усіх форм навчання / Є. Ю. Черниш, І. О. Рой. – Суми : СумДУ, 2020. – 41 с.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце (Всеукраїнські студентські олімпіади, конкурси студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі:

 • Диплом ІІ ступеня у І Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія», що проходив на базі Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського (Чубур В., 2017 р.).
 • Диплом ІІІ ступеню за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Техногенна безпека», який проходив на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Чубур В., 2018 р.).
 • Диплом ІІІ ступеню за результатами Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища», що відбувся у 2019 року на базі Одеської національної академії харчових технологій (Шуліпа Є., 2019 р.).
 • Диплом ІІ ступеня у V Всеукраїнському конкурсі “Молод і прогрес у раціональному природокористуванні”(НАУ), напрям - Технології захисту навколишнього середовища що відбувся у 2020 році на базі Національного авіаційного університету (Шуліпа Є., 2020 р.).


Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю:

 • З 2018 р. Член Північноамериканської асоціації твердих відходів (Solid Waste Association of North America (SWANA), США.
 • З 2018 р. Старший член Гонконзького товариства інженерів з хімії, біології та охорони навколишнього середовища (Senior Member of the Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (HKCBEES)), Китай.