Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Рой Ігор Олександрович PDF Друк e-mail

Старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ

Закінчив: Сумський державний університет, спеціальність – екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація – магістр з екології та охорони навколишнього середовища, 2010 р.

Кандидат технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека

Контакти:

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Тема дисертації «Підвищення екологічної безпеки питного водопостачання шляхом інтенсифікації процесу окислення органічних речовин» зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека, 2017 р.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Процеси та обладнання хімічної технології, екологізація промислових виробництв.

Ідентифікатор автора у Scopus: 57215580788

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6106-3449

ДИСЦИПЛІНИ:

 • Статистичний облік в природоохоронній діяльності
 • Охорона праці
 • Соціальна та професійна безпека діяльності людини
 • Цивільний захист


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Програма підвищення кваліфікації "Активні методи навчання", Сумський державний університет (2017);
 • Навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів з питань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки (2018);
 • Короткострокові програми підвищення кваліфікації, Сумський державний університет:
  
 • "Дистанційні технології навчання у СумДУ" (2019);
 • "Акредитація освітніх програм: нова парадигма" (2019).


ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Основні публікації за напрямом:

 1. Plyatsuk L. D., Burla O. A., Ablieieva I. Yu., Roy I.O. (2017) Investigation of produced waters radioactivity of oil and gas deposits in the Dnieper-Donets province. Journal of Engineering Sciences. Volume 4. Issue 2. P. G17–G21.
 2. Plyatsuk L., Chernysh Y., Ablieieva I., Bataltsev Ye., Vaskin R., Roy I., Yakhnenko E., Roubík H. (2020) Modelling and Development of Technological Processes for Low Rank Coal Bio-Utilization on the Example of Brown Coal. Fuel, Volume 267, P. 117298.
 3. Chernysh Y., Yakhnenko O.,Plyatsuk L., Roy I., Bataltsev Ye. (2020) Bioenergy alternatives for the disposal of carbon oxides. Affordable and Clean Energy, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71057-0_146-1
 4. Roi I., Vaskina, I., Jozwiakowski K., Vaskin R., Kozii I. Influence of the magnetic field gradient on the efficiency of magnetic water treatment. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 387-395.
 5. Vaskina I., Roi I., Plyatsuk L., Vaskin R., Yakhnenko O. Study of the Magnetic Water Treatment Mechanism. Journal of Ecological Engineering. 2020. Vol.  21(2). P. 251–260.


Науково-дослідні роботи:

 • Виконавець НДР «Зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище підприємств хімічної та машинобудівної промисловості та теплоенергетики». Номер державної реєстрації: 0116U006606.


Участь у конференціях і семінарах:

 • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасні екологічно Безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні» (м. Київ, 2011 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «ІІІ Всеукраїнський з'їзд екологів» (м. Вінниця, 2011 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» (м. Мукачеве, 2011 р.)
 • VII Міжнародна XVIII Традиційна науково-практична конференція «Екологічний інтелект - 2012» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.)
 • Міжнародна конференція «Цілі збалансованого розвитку для України» (м. Київ, 2013 р.)
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми інженерних наук в галузі промисловості, екології та охорони водних ресурсів» (м. Пенза, 2013 р.)
 • Екологія та захист навколишнього середовища. III Міжнародна науково-практична конференція (Мінськ, 2016)
 • Сучасні технології у промисловому виробництві. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету  технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 2011-2018)
 • The 9th International scientific-technical conference “Environmental engineering, photogrammetry, geoinformatics. Modern technologies and development perspectives” (Lublin, Poland, 2019) 
 • Сучасні технології у промисловому виробництві. VІI Всеукраїнська науково-технічна конференція (м. Суми, 2014-2020).
 • 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів (м. Львів, 2020).

Керівництво науковою роботою студентів:
 • Керівник студентів (Рибка Є.І., Котова І.І., Безкровна А.В., Захарова В.А., Буцик І.В., Фоміна М.С., Шупик Ю.М.)ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Авторські свідоцтва та/або патенти
 • Установка для очищення води від органічних сполук: пат. На корисну модель: 88709 України, МПК (2006.01) С02F 1/78; Л.Д. Пляцук, І.О. Рой; заявник та утримувач патенту Сумський державний університет. - № u 201313039; заявл. 11.11.2013; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.

Тема дисертації «Підвищення екологічної безпеки питного водопостачання шляхом інтенсифікації процесу окислення органічних речовин».