Професор, завідувач кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ

Закінчив: Казахський хіміко-технологічний інститут, 1975 рік, спеціальність - автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів, кваліфікація - інженер-технолог по автоматизації.

Доктор технічних наук зі спеціальності 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тема докторської дисертації «Принципи розрахунку та конструювання прямотечійних масообмінних апаратів з регулярною рухомою насадкою» зі спеціальності 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, 1991 р.

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Екологічні ризики, процеси та апарати природозахисних технологій, процеси та обладнання хімічних технологій, моніторинг стану навколишнього середовища, енергоефективні технології, екологічне інспектування.

Ідентифікатор автора у Scopus: 55906821900

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0095-5846

 

ДИСЦИПЛІНИ:

 • Техноекологія (32 лекційні години)
 • Автоматичний контроль та прилади виміру параметрів навколишнього середовища (24 лекційні години)
 • Основи технологій захисту навколишнього середовища (64 лекційні години)
 • Сучасні наукові знання в галузі технологій захисту навколишнього середовища (30 лекційних годин)
 • Інноваційні підходи до розроблення технологій захисту довкілля (30 лекційних годин)

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації, тема: «Використання ГІС-технологій для вирішення екологічних задач», посвідчення №2246 від 08.01.2015 р.
 • Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу, тема: «Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище від об’єктів теплоенергетики», посвідчення СН № 05408289/0355-20 від 13.05.2020 р.

 

СПІВПРАЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ, РОБОТА В КОМІСІЯХ ТА РОБОЧИХ ГРУПАХ:

 • Експерт Наукової ради МОН
 • Член Басейнової ради середнього Дніпра
 • Член Науково-технічної ради Держводагентства

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Основні публікації за напрямом

 1. Chernysh, Y., Balintova, M., Plyatsuk, L., Holub, M., Demcak, S. The influence of phosphogypsum addition on phosphorus release in biochemical treatment of sewage sludge. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018. No 15. P. 1269. (Scopus; Web of Science) (14 стор., вл. – 3 стор.)
 2. Chernysh Y., Plyatsuk L. The Carrier Development for Biofilms on the Basis of Technogenic Wastes for Pollutants Treatment in the Environmental Protection Technologies; In: Ivanov V. et al. (eds). Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2019. P. 422–432. (Scopus) (11 стор., вл. – 5 стор.)
 3. Chernysh, Y., Plyatsuk, L., Dychenko, T. The protective functions stimulation of the soil complex with the use of biogenic composites based on the sewage sludge and phosphogypsum. Journal of Solid Waste Technology and Management. 2019. Vol. 45, No. 2. P. 226–233. (Scopus) (8 стор., вл. – 3 стор.)
 4. Plyatsuk, L., Balintova, M., Chernysh, Y., (...), Holub, M., Yakhnenko, E. Influence of phosphogypsum dump on the soil ecosystem in the Sumy region (Ukraine). Applied Sciences (Switzerland). 2019. Vol. 9. P. 5559. (Scopus; Web of Science, Impact factor = 2,145) (16 стор., вл. – 4 стор.).
 5. Plyatsuk L., Balintova M., Chernysh Y., Ablieieva I., Ablieiev O. The process of environmentally safe biochemical recycling of phosphogypsum. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 843–852. (Scopus) (10 стор., вл. – 2 стор.)
 6. Vaskina I., Plyatsuk L., Vaskin R., Ablieieva I., Sidorenko S. Patterns of pollutants distribution from vehicles to the roadside ecosystems. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 893–902. (Scopus) (10 стор., вл. – 2 стор.)
 7. Chernysh, Y., Plyatsuk, L. Environmentally Friendly Concept of Phosphogypsum Recycling on the Basis of the Biotechnological Approach. World Sustainability Series. International Business, Trade and Institutional Sustainability. In: Leal Filho W., Borges de Brito P., Frankenberger F. (eds) World Sustainability Series. Springer, Cham., 2020. P. 167–182. (Scopus) (16 стор., вл. – 4 стор.)
 8. Vaskina, I., Roi, I., Plyatsuk, L., Vaskin, R., Yakhnenko, O. Study of the magnetic water treatment mechanism. Journal of Ecological Engineering. 2020. Vol. 21(2). P. 251–260. (Scopus) (10 стор., вл. – 2 стор.)
 9. Plyatsuk L., Chernysh Y., Ablieieva I., Bataltsev Y., Vaskin R., Roy I., Yakhnenko E., Roubík H. Modelling and development of technological processes for low rank coal bio-utilization on the example of brown coal. Fuel. 2020. Vol. 267. 117298. (Scopus; Web of Science, Impact factor = 5,128) (8 стор., вл. – 2 стор.)
 10. Ponomarenko R., Plyatsuk L., Tretyakov O., Ablieieva I. Modeling of operational control of the oxygen regime of the aquatic ecosystem in the conditions of the Dnieper basin. Environmental problems. 2020. Vol. 5, No. 1. P. 58–62. (5 стор., вл. – 2 стор.)
 11. Ponomarenko R., Plyatsuk L., Tretyakov O., Ablieieva I. Modeling of oxygen mode indicators in the conditions of the aquatic ecosystem of the Dnepr basin. «Вода та водоочисні технології. Науково-технічні вісті». 2020. Том 26, № 1. С. 36–44. (9 стор., вл. – 3 стор.)
 12. Пономаренко Р. В., Пляцук Л. Д., Третьяков О. В., Черкашин О. В., Затько Й.. Прогнозування показників кисневого режиму поверхневого джерела в умовах водної екосистеми басейну Дніпра. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека». 2020. Випуск 7 (1/2020). С. 51–56. (6 стор., вл. – 2 стор.)
 13. Plyatsuk L. D., Kozii I. S., Solianyk V. A., Vaskin R. A., Yakhnenko O. M., Vaskina I. V. Modeling of waterborne pollution of roadside soils. Journal of Engineering Sciences. 2017. Vol. 4, Issue 2. Р. G1–G5. (5 стор., вл. – 1 стор.)
 14. Pliatsuk L. D., Hurets L. L., Miakaieva H. M., Miakaiev O. V. Assessing the impact of Sumy CHP on soil. Environmental Problems. 2017. Vol. 2, No. 2. P. 58–64. (7 стор., вл. – 2 стор.)
 15. Пляцук Л. Д., Бурла О. А., Аблєєва І.Ю., Васькін Р. А. Дезактивація нафтопромислового обладнання, забрудненого солями радіоактивних ізотопів. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2018. № 1. С. 109–116. (8 стор., вл. – 2 стор.)
 16. Plyatsuk L. D., Moiseev V. F. Vaskin R. A., Ablieieva I. Y., Vaskina I. V. Bioindicative studies of roadside ecosystems. Technology audit and production reserves. 2018. № 1/3(39). P. 140–145. (6 стор., вл. – 2 стор.)


Науково-дослідні роботи

 • Виконавець НДР «Зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище підприємств хімічної та машинобудівної промисловості та теплоенергетики». Номер державної реєстрації: 0116U006606.


Робота з аспірантами та докторантами

 • Науковий керівник аспірантами (М‘якаєв О. В., Габбасова С. М., Саєнков Д. М., Шерстюк М. М., Луценко С. В.).
 • Науковий консультант докторантами (Пономаренко Р. В., Васькін Р. А.).


Керівництво науковою роботою студентів

 • Керівництво студентами, які зайняли призові місця на IІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Надєїн Г.В., напрям «Технології захисту навколишнього середовища», 2018 р.; Лукьяненко Є. В., напрям «Технології захисту навколишнього середовища», 2019 р.; Данілов Д.В., напрям «Технології захисту навколишнього середовища», 2020 р.).

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Пляцук Л. Д., Черныш Е. Ю. Формализация нелинейных закономерностей развития экосистемных процессов при воздействии антропогенеза. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2016. № 2/4 (80). С. 25–31. (Scopus) (7 стор., вл. – 2 стор.)
 2. Chernish Ye., Plyatsuk L. Opportunity of biochemical process for phosphogypsum utilization. The Journal of Solid waste technology and management. 2016. Vol.42, no 2. P.108–115. (Scopus) (8 стор., вл. – 4 стор.)
 3. Plyatsuk L. D., Chernysh Y. Y. The Removal of Hydrogen Sulfide in the Biodesulfurization System Using Granulated Phosphogypsum. Eurasian Chemico-Technological Journal. 2016. Vol. 18. №1. P.47–54. (Scopus) (8 стор., вл. – 4 стор.)
 4. Ablieieva I. Yu., Plyatsuk L.D. The immobilization of heavy metals during drilling sludge utilization. Environmental Technology & Innovation. 2016. Vol. 6. P. 123–131. (Scopus) (9 стор., вл. – 4 стор.)
 5. Pliatsuk L. D., Hurets L. L., Kozii I. S., Vaskin R. A. Industrial research studies of gas treatment device with a large hole sieve trays. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2016. № 3. P. 95–100. (Scopus) (6 стор., вл. – 3 стор.)
 6. Chernysh Y., Balintova M., Plyatsuk L., Holub M., Demcak S. The Influence of Phosphogypsum Addition on Phosphorus Release in Biochemical Treatment of Sewage Sludge. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2018. no 15 (6). P. 1269. (Scopus; Web of Science) (14 стор., вл. – 3 стор.)
 7. Plyatsuk L., Chernysh Y., Ablieieva I., Burla O., Hurets L. Research into biotechnological processes of plant S­nutrition stimulation by the products of phosphogypsum disposal in gas cleaning systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 3, no. 10 (93). P. 6–14. (Scopus) (9 стор., вл. – 2 стор.)
 8. Tverda O., Plyatsuk L., Repin M., Tkachuk K. Controlling the process of explosive destruction of rocks in order to minimize dust formation and improve quality of rock mass. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 3, no. 10 (93). P. 35–42. (Scopus) (8 стор., вл. – 2 стор.)
 9. Chernysh, Y., Balintova, M., Plyatsuk, L., Holub, M., Demcak, S. The influence of phosphogypsum addition on phosphorus release in biochemical treatment of sewage sludge. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018. No 15. P. 1269. (Scopus; Web of Science) (14 стор., вл. – 3 стор.)
 10. Chernysh Y., Plyatsuk L. The Carrier Development for Biofilms on the Basis of Technogenic Wastes for Pollutants Treatment in the Environmental Protection Technologies; In: Ivanov V. et al. (eds). Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2019. P. 422–432. (Scopus) (11 стор., вл. – 5 стор.)
 11. Chernysh, Y., Plyatsuk, L., Dychenko, T. The protective functions stimulation of the soil complex with the use of biogenic composites based on the sewage sludge and phosphogypsum. Journal of Solid Waste Technology and Management. 2019. Vol. 45, No. 2. P. 226–233. (Scopus) (8 стор., вл. – 3 стор.)
 12. Plyatsuk, L., Balintova, M., Chernysh, Y., (...), Holub, M., Yakhnenko, E. Influence of phosphogypsum dump on the soil ecosystem in the Sumy region (Ukraine). Applied Sciences (Switzerland). 2019. Vol. 9. P. 5559. (Scopus; Web of Science, Impact factor = 2,145) (16 стор., вл. – 4 стор.).
 13. Plyatsuk L., Balintova M., Chernysh Y., Ablieieva I., Ablieiev O. The process of environmentally safe biochemical recycling of phosphogypsum. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 843–852. (Scopus) (10 стор., вл. – 2 стор.)
 14. Vaskina I., Plyatsuk L., Vaskin R., Ablieieva I., Sidorenko S. Patterns of pollutants distribution from vehicles to the roadside ecosystems. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 893–902. (Scopus) (10 стор., вл. – 2 стор.)
 15. Chernysh, Y., Plyatsuk, L. Environmentally Friendly Concept of Phosphogypsum Recycling on the Basis of the Biotechnological Approach. World Sustainability Series. International Business, Trade and Institutional Sustainability. In: Leal Filho W., Borges de Brito P., Frankenberger F. (eds) World Sustainability Series. Springer, Cham., 2020. P. 167–182. (Scopus) (16 стор., вл. – 4 стор.)
 16. Vaskina, I., Roi, I., Plyatsuk, L., Vaskin, R., Yakhnenko, O. Study of the magnetic water treatment mechanism. Journal of Ecological Engineering. 2020. Vol. 21(2). P. 251–260. (Scopus) (10 стор., вл. – 2 стор.)
 17. Plyatsuk L., Chernysh Y., Ablieieva I., Bataltsev Y., Vaskin R., Roy I., Yakhnenko E., Roubík H. Modelling and development of technological processes for low rank coal bio-utilization on the example of brown coal. Fuel. 2020. Vol. 267. 117298. (Scopus; Web of Science, Impact factor = 5,128) (8 стор., вл. – 2 стор.)


Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Пляцук Л. Д., Бурла О. А., Аблєєва І. Ю. Оцінка радіаційного впливу нафтовидобувного комплексу на об’єкти навколишнього середовища. Екологічна безпека. 2017. № 2(24). С. 101–107. (7 стор., вл. – 3 стор.)
 2. Plyatsuk L., Ablieieva I., Burla O., Malovanyy M. Mathematical modeling of the environmental radioactive pollution during oil and gas wells drilling. Environmental problems. 2017. Vol. 2, No. 3. P. 145–150. (6 стор., вл. – 2 стор.)
 3. Plyatsuk L. D., Kozii I. S., Solianyk V. A., Vaskin R. A., Yakhnenko O. M., Vaskina I. V. Modeling of waterborne pollution of roadside soils. Journal of Engineering Sciences. 2017. Vol. 4, Issue 2. Р. G1–G5. (5 стор., вл. – 1 стор.)
 4. Pliatsuk L. D., Hurets L. L., Miakaieva H. M., Miakaiev O. V. Assessing the impact of Sumy CHP on soil. Environmental Problems. 2017. Vol. 2, No. 2. P. 58–64. (7 стор., вл. – 2 стор.)
 5. Пляцук Л. Д., Бурла О. А., Аблєєва І.Ю., Васькін Р. А. Дезактивація нафтопромислового обладнання, забрудненого солями радіоактивних ізотопів. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2018. № 1. С. 109–116. (8 стор., вл. – 2 стор.)
 6. Plyatsuk L. D., Moiseev V. F. Vaskin R. A., Ablieieva I. Y., Vaskina I. V. Bioindicative studies of roadside ecosystems. Technology audit and production reserves. 2018. № 1/3(39). P. 140–145. (6 стор., вл. – 2 стор.)
 7. Plyatsuk L. D., Chernysh Y. Y., Ablieieva I. Y., Kozii I. S., Balintova M., Matiash Y. O. Sulfur Utilization in the Systems of Biological Wastwater Denitrification. Journal of Engineering Sciences, Volume 5, Issue 1 (2018). Р. H 7–H 15. (9 стор., вл. – 2 стор.)
 8. Пляцук Л. Д., Черниш Є. Ю., Яхненко О. М., Аблєєва І. Ю., Макаренко Н.О., Чубур В. С. Розвиток екологічно безпечних технологій конверсії фосфорвмісної сировини природнього і техногенного походження. Екологічні науки. 2018. №1 (20), Т.1. С. 135–139. (5 стор., вл. – 1 стор.)
 9. Chernysh Y., Plyatsuk L., Yakhnenko O., Тrunova I., Kozii I. Research of migration patterns of heavy metals in the area of phosphogypsum storage influence. Environmental problems. 2018. Vol. 3. № 1. Р. 49–52. (4 стор., вл. – 1 стор.)
 10. Пономаренко Р. В., Слепужніков Є. Д., Пляцук Л.Д., Аблєєва І.Ю., Третьяков О. В. Визначення якісного стану водної екосистеми річки Дніпро. Екологічна безпека. 2019. № 2 (28). С. 52–62. (11 стор., вл. – 2 стор.)
 11. Shtepa V., Plyatsuk L., Ablieieva I., Hurets L., Sherstiuk M., Ponomarenko R. Substantiation of the environmental and energy approach of improvement of technological regulations of water treatment systems. Technology audit and production reserves. 2020. № 1/3(51). P. 22–37. (16 стор., вл. – 4 стор.)
 12. Пономаренко Р.В., Пляцук Л.Д., Третьяков О.В., Аблєєва І.Ю., Буц Ю.В., Барбашин В.В. Удосконалення методології визначення якісного стану водної екосистеми (на прикладі річки Дніпро). Комунальне господарство міст. 2020. Том 1, випуск 154. С. 82–93. (12 стор., вл. – 3 стор.)
 13. Ponomarenko R., Plyatsuk L., Tretyakov O., Ablieieva I. Modeling of operational control of the oxygen regime of the aquatic ecosystem in the conditions of the Dnieper basin. Environmental problems. 2020. Vol. 5, No. 1. P. 58–62. (5 стор., вл. – 2 стор.)
 14. Ponomarenko R., Plyatsuk L., Tretyakov O., Ablieieva I. Modeling of oxygen mode indicators in the conditions of the aquatic ecosystem of the Dnepr basin. «Вода та водоочисні технології. Науково-технічні вісті». 2020. Том 26, № 1. С. 36–44. (9 стор., вл. – 3 стор.)
 15. Пономаренко Р. В., Пляцук Л. Д., Третьяков О. В., Черкашин О. В., Затько Й.. Прогнозування показників кисневого режиму поверхневого джерела в умовах водної екосистеми басейну Дніпра. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека». 2020. Випуск 7 (1/2020). С. 51–56. (6 стор., вл. – 2 стор.)


Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Пляцук, Л. Д., Черныш Е. Ю. Синергетика: нелинейные процессы в экологии: монография. Сумы : СумГУ, 2016. 229 с. (229 стор., вл. – 115 стор.)
 2. Пляцук Л.Д., Козуля Т.В., Гурець Л.Л., Моїсєєв В.Ф., Аблєєва І.Ю. Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія : підручник. Х.: НТУ «ХПІ», 2018. 460 с. (460 стор., вл. – 90 стор.)
 3. Пляцук Л. Д., Черниш Є. Ю. Екологічна біотехнологія: принципи створення біотехнологічних виробництв: навч. посіб. Суми : СумДУ, 2018. 293 с. (293 стор., вл. – 150 стор.)


Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 • Науковий керівник кандидатських дисертацій (Аблєєва І.Ю., 2016 р.; Рой І.О., 2017 р.; Васькіна І.В., 2018 р.; Мʼякаєва Г.М., 2018 р.; Бурла О.А., 2019 р.), спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека.
 • Науковий консультант докторських дисертацій (Гурець Л.Л., 2017 р.; Тверда О.Я., 2018 р., Черниш Є.Ю., 2020 р.), спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека.


Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН:

 • Член підкомісії зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Науково-методичної комісії № 10 з будівництва та технологій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 • Експерт Наукової ради МОН України


Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

 • Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Журнал інженерних наук, СумДУ).


Організаційна робота у закладах освіти:

 • Завідувач кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ.


Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

 • Офіційний опонент кандидатських дисертацій (Бахарєв В. С.); докторських дисертацій (Мальований М. С., Челядин Л. І., Шкіца Л. Є., Вамболь В. В., Внукова Н. В.). Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека.
 • Голова спеціалізованої вченої ради К 55.051.04 за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (11.07.2016 р. – 11.07.2017 р.); голова спеціалізованої вченої ради Д 55.051.04 за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (24.10.2017 р. – 23.10.2020 р.).


Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення:

 1. Пат. 97529 Україна, МПК (2015.01) C02F 11/00. Спосіб утилізації бурового шламу з отриманням гіпсобетону / І. Ю. Аблєєва, Л. Д. Пляцук, С. Б. Большаніна, О. Г. Аблєєв; заявник та патентовласник Сумський державний університет. № u201408486; заявл. 25.07.2014; опубл. 25.03.2015, бюл. № 6. 4 с.
 2. Спосіб отримання гранульованого носія, що містить іммобілізовані мікроорганізми. Патент 114664 U Україна, МПК, C12N 11/04 (2006.01), C12N 11/14 (2006.01) [Текст] / Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук ; заявник та патентовласник СумДУ. — № a201509035 ; заявл. 21.09.15 ; опубл. 10.07.17.
 3. Спосіб очищення нафтопромислового обладнання від радіоактивних відкладень. Патент 133208 U Україна, МПК G21F 9/28 (2006.01) [Текст] / Л. Д. Пляцук, І. Ю. Аблєєва, О. А. Бурла ; заявник та патентовласник СумДУ. - К.: Мін. економ. розвитку і торгівлі Укр., 2019. — № u201810666 ; заявл. 29.10.18 ; опубл. 25.03.19., бюл. № 6.
 4. Спосіб обробки техногенних відходів з видаленням важких металів і отриманням фосфорного добрива та біокомпозиту. Патент 133504 U Україна, МПК (2019.01) C05F 11/00 [Текст] / Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук ; заявник та патентовласник СумДУ. К.: Мін. економ. розвитку і торгівлі Укр., 2019. — № u 201810888 ; заявл. 05.11.18 ; опубл. 10.04.19., бюл. № 7.
 5. Спосіб отримання гранульованого носія, що містить іммобілізовані мікроорганізми. Патент 133505 U Україна, МПК C12N 11/02 (2006.01), C12N 11/04 (2006.01), C02F 1/28 (2006.01) [Текст] / Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук ; заявник та патентовласник СумДУ. К.: Мін. економ. розвитку і торгівлі Укр., 2019. — № u201810889 ; заявл. 05.11.18 ; опубл. 10.04.19., бюл. № 7.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце (Всеукраїнські студентські олімпіади, конкурси студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі:

 • Керівництво студентами, які зайняли призові місця на IІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Надєїн Г.В., напрям «Технології захисту навколишнього середовища», 2018 р.; Лукьяненко Є. В., напрям «Технології захисту навколишнього середовища», 2019 р.; Данілов Д.В., напрям «Технології захисту навколишнього середовища», 2020 р.).


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Член басейнової ради середнього Дніпра, член науково-технічної ради Держводагенства, член науково-технічної ради Природного заповідника "Михайлівська цілина"


Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

 • ТОВ «Буднафтогаз», СП «Технополіс».

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.