Васькін Роман Анатолійович Вчений ступінь: доктор філософії

Посада: доцент кафедри прикладної екології, заступник завідувача кафедри екології та природозахисних технологій по роботі зі стейкхолдерами

Основні дисципліни: Технологічні основи виробництв і промислова екологія (бакалаври 183), Проектування систем та технологій захисту навколишнього середовища (магістри 183).

Закінчив: Сумський державний університет, спеціальність - екологія обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів, кваліфікація – інженер-механік, 1998 р.

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.17.08 – Процеси і обладнання хімічної технології

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження гідродинаміки та масопередачі на клапанній тарілці зі сферичними клапанами» зі спеціальності 05.17.08, 2005 р.

Керівник Науково-навчального Центру екології та нових технологій

Наукові інтереси: Технології отримання біогазу, Інтенсифікація очищення стічних вод.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ідентифікатор автора у Scopus: 57191165471

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4382-0327

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Наукове стажування в Групі з досліджень біогазу Чеського природничого університету в Празі, Чеська Республіка (січень 2020)
 • Міжнародна англомовна літня школа “Waste Management. Research in Practice” в рамках проекту “Support of young university capacity in education and research and science activities in Ukraine”, м. Біла Церква, Україна (22-31 серпня 2019 р., 2019).

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ І СЕМІНАРАХ

 1. Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», м. Івано-Франківськ, 8-10 жовтня 2020
 2. VII Baltic Forum of Biogas and Circular Economy, Gdansk, Poland, 22-23 Sept, 2020
 3. Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange. The 3rd International Conference, Kharkiv, Ukraine, June 9-12, 2020.
 4. Сучасні технології у промисловому виробництві: VІI Всеукраїнська науково-технічна конференція, Суми: СумДУ, 22-23 квітня 2020.
 5. Multidisciplinary Conference for young researchers, Bila Tserkva, Ukraine, Nov 22, 2019.
 6. Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange. The 2rd International Conference, Lutsk, Ukraine, June 8-11, 2019.

СПІВПРАЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ, РОБОТА В КОМІСІЯХ ТА РОБОЧИХ ГРУПАХ:


Керівництво студентською науковою роботою

Васькін Р.А. є науковим керівником кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

Щорічно готує студентів до науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, СумДУ.


Перелік публікацій Васькіна Р.А.

Наукові публікації:

 • Моделювання розподілу концентрації викидів від автотранспорту у просторі /Журнал інженерних наук, №2, Т.2, 2015.// Васькін Р.А., Соляник В.О., Васькіна І.В.
 • Пляцук, Л.Д. Промислові дослідження газоочисного апарату з провальними тарілками великих отворів / Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурец, І.С. Козій, Р.А. Васькін // Науковий вісник Національного гірничого університету . – Дніпропетровськ: 2016. – Вип. 3. – С. 95–100 (Scopus)
 • Modeling of waterborne pollution of roadside soils /Journal of Engineering Sciences. –  Sumy : Sumy State University, Volume 4, Issue 2, 2017. //Plyatsuk L. D., Kozii I. S., Solianyk V. A., Vaskin R., Vaskina I.
 • Розробка екологічно безпечних технологічних рішень утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища / Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористання, №2(16), 2017 // Черниш Є.Ю., Яхненко О.М., Васькін Р.А.
 • Bioidicative studies of roadside ecosystems // Technology audit and production reserves. Vol. 1, No. 3(39), 2018. //Plyatsuk L., Moiseev V., Vaskin R., Vaskina I.
 • Математичне моделювання газоочисного обладнання з високорозвиненою поверхнею контакту фаз / L.D. Plyatsuk, I.Yu. Ablieieva, R.A. Vaskin [et al.] // Журнал інженерних наук. - 2018. - Т. 5, № 2. - С. F18-F23. - DOI: 10.21272/jes.2018.5(2).f4.
 • Patterns of Pollutants Distribution from Vehicles to the Roadside Ecosystems /I. Vaskina, L. Plyatsuk, R. Vaskin, I. Ablieieva, S. Sydorenko. Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE-2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2019 pp 893-902. (Scopus)
 • Study of the Magnetic Water Treatment Mechanism /Journal of Ecological Engineering Volume 21, Issue 2, February 2020, pages 251–260, I. Vaskina, I. Roi, L. Plyatsuk, O. Yakhnenko (Scopus, Web of Science)
 • Modelling and development of technological processes for low rank coal bioutilization on the example of brown coal /Journal Fuel, Volume 267, 1 May 2020, 117298 // L.Plyatsuk, Y. Chernysh, I. Ablieieva, H. Roubík, I. Roi, Y. Bataltsev, E. Yakhnenko (Scopus, Web of Science)
 • Influence of the Magnetic Field Gradient on the Efficiency of Magnetic Water Treatment /Ihor Roi, Iryna Vaskina, Krzysztof Jozwiakowski, Roman Vaskin, Ivan Kozii. Advances in Design, Simulation and Manufacturing III. DSMIE-2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020. P.387–395 (Scopus)

Монографії

 1. Пляцук Л.Д., Шапорев В.П., Моисеев В.Ф., Манойло Е.В., Питак И.В., Васильев М.И., Васькин Р.А. Основы гидродинамики и массопереноса в роторных массообменных апаратах. — Сумы : СумГУ, 2013. — 179 с.
 2. Сучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди: монографія / В.П. Шапорєв, М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко та ін. - Суми: СумДУ, 2014. - 246 с.

Підручники

 1. Теорія систем в екології / Ю.Г. Масікевич, О.В. Шестопалов, А.А. Негадайло та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 330 с.
 2. Процеси та апарати природоохоронних технологій:  підручник в 2-х т. / Л.Д. Пляцук, Р.А. Васькін, В.П. Шапорев [та ін.]. - Суми: СумДУ, 2017. - 435 с.

Методичні праці:

 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 101 «Екологія» усіх форм навчання / укладачі: Л. Д. Пляцук, І. Ю. Аблєєва, Л. Л. Гурець, Р. А. Васькін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 52 с.

Науково-дослідна робота

 • Виконавець НДР «Зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище підприємств хімічної та машинобудівної промисловості та теплоенергетики». Номер державної реєстрації: 0116U006606.

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.