Доцент кафедри екології та природоохоронних технологій СумДУ

Закінчила: Харківський інженерно-будівельний інститут, 1987 рік, спеціальність – промислове та цивільне будівництво, кваліфікація – інженер-будівельник.

Доктор технічних наук  зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека

Наявність сертифіката В2 свідоцтво № 25033 від 01.02.2019 р.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Тема кандидатської дисертації «Інтенсифікація процесу масообміну при низхідному прямотоці взаємодіючих фаз» зі спеціальності 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, 2002 р.

Тема докторської  дисертації «Науково-методологічні основи екологічної безпеки при забрудненні атмосферного повітря газопиловими викидами промислових підприємств» зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека, 2017 р.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Процеси та апарати природозахисних технологій

Ідентифікатор автора у Scopus: 57203007718

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2318-4223


ДИСЦИПЛІНИ:

 • Переддипломна практика


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Програма підвищення кваліфікації з інноваційної педагогічної діяльності, тема «Активізація навчального процесу при використанні мультимедійних засобів при викладанні дисципліни “Ландашфтна архітектура”», свідоцтво ПК № 05408289/00594-18 від 27.06.2018 р.
 • Наукове стажування на факультеті інженерії виробництва (кафедра інженерії навколишнього середовища і геодезії) Природничого університету в Любліні (Польща), тема «Вивчення забруднення атмосферного повітря в умовах антропогенної діяльності», сертифікат від 26.06.2019.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Основні публікації за напрямом

 1. Pliatsuk L. D., Hurets L. L., Kozii I. S., Vaskin R. A. Industrial research studies of gas treatment device with a large hole sieve trays. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2016. № 3. P. 95–100.  (Scopus)
 2. Hurets L. L. Directions of the environmental protection processes optimization at heat power engineering enterprises / L. L. Hurets L. L., I. S. Kozii, H. M. Miakaieva // Journal of Engineering Sciences. —  Sumy : Sumy State University, 2017. — Volume 4, Issue 2. — P. G12-G16.
 3. Plyatsuk L. D. Mathematical Modeling of Gas-Cleaning Equipment with a Highly Developed Phase Contact Surface / L. D. Plyatsuk, I. Yu. Ablieieva, R. A. Vaskin, M. Yeskendirov, L. L. Hurets // Journal of Engineering Sciences. – Sumy : Sumy State University, 2018. – Volume 5, Issue 2. – P. F19-F24.
 4. Гурець Л.Л. Зниження рівня техногенного навантаження на довкілля під час використання  відходів скла/ Л.Л. Гурець, А.С. Котолевець, І.І. Котова// Екологічні науки. Науково-практичний журнал. №4, 2018 (23), с. 41-45
 5. Plyatsuk L. Research into biotechnological processes of plant S¬nutrition stimulation by the products of phosphogypsum disposal in gas cleaning systems / L. Plyatsuk, Y. Chernysh, I. Ablieieva, O. Burla, L Hurets// Східно-європейський журнал  передових технологій, Vol 3, no 10 (93) (2018), с.6-14 ( Scopus)
 6. Vacal V.S. Mathematical Modeling of Nutrient Release from Capsulated Fertilizers / Vacal V.S., Pavlenko I.V., Hurets L.L., Vacal S.V.  Periodica Polytechnica Chemical Engineerihg, Vol. 64(4), 2020, pp. 562–568 (Web of Science, Scopus)


Науково-дослідні роботи

 • Керівник НДР 51.16-01.11СП «Розробка документів, у яких обґрунтовуються  обсяги викидів для об’єктів  ТОВ «Сумитеплоенерго», 51.16-01.12 СП «Інвентаризація викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел».


Участь у конференціях і семінарах

 • V Міжнародна наукова конф. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (Харків, 2017)
 • IX Міжнародна науково-практична конф. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) (Чернігів,  2019 р.)


Робота з аспірантами та докторантами

 • Керівництво аспірантами (Шевченко О.С.)


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Pliatsuk L. D.Industrial research studies of gas treatment device with a large hole sieve trays / Pliatsuk L. D., Hurets L. L., Kozii I. S., Vaskin R. A. // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2016. № 3. P. 95–100.  (Scopus)
 2. Plyatsuk L. Research into biotechnological processes of plant S¬nutrition stimulation by the products of phosphogypsum disposal in gas cleaning systems / L. Plyatsuk, Y. Chernysh, I. Ablieieva, O. Burla, L Hurets// Східно-європейський журнал  передових технологій, Vol 3, no 10 (93) (2018), с.6-14 ( Scopus)
 3. Ponomarenko R. Determining the effect of anthropogenic loading on the environmental state of a surface source of water supply/ Ponomarenko R., Plyatsuk L., Hurets L., Polkovnychenko D., Grigorenko N., Sherstiuk M., Miakaiev O. // Східно-європейський журнал  передових технологій, Vol 3, no 10 (105) (2020),  с.54-62 ( Scopus)
 4. Vacal V.S. Mathematical Modeling of Nutrient Release from Capsulated Fertilizers / Vacal V.S., Pavlenko I.V., Hurets L.L., Vacal S.V.  Periodica Polytechnica Chemical Engineerihg, Vol. 64(4), 2020, pp. 562–568 (Web of Science, Scopus)


Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Hurets L. L. Directions of the environmental protection processes optimization at heat power engineering enterprises / L. L. Hurets, I. S. Kozii, H. M. Miakaieva // Journal of Engineering Sciences. —  Sumy : Sumy State University, 2017. — Volume 4, Issue 2. — P. G12-G16.
 2. Plyatsuk L. D. Mathematical Modeling of Gas-Cleaning Equipment with a Highly Developed Phase Contact Surface / L. D. Plyatsuk, I. Yu. Ablieieva, R. A. Vaskin, M. Yeskendirov, L. L. Hurets // Journal of Engineering Sciences. – Sumy : Sumy State University, 2018. – Volume 5, Issue 2. – P. F19-F24.
 3. Гурец Л.Л. Оценка экологического эффекта при применении капсулированных азотных удобрений/ Гурец Л.Л., В.С. Вакал,  С.В. Вакал , Ю.Л. Цапко // Екологічна безпека №1/2018(25), с. 61-68
 4. Гурець Л.Л. Зниження рівня техногенного навантаження на довкілля під час використання  відходів скла/ Л.Л. Гурець, А.С. Котолевець, І.І. Котова// Екологічні науки. Науково-практичний журнал. №4, 2018 (23), с. 41-45
 5. Hurets L.  Analysis of the Environmental Impact of Unsorted Cullet / L. Hurets, А. Kotolevets,  H. Miakaieva, O. Miakaiev // Environmental problems. – 2019. –Vol. 4, No. 4. – С. 191 – 196


Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія: підручник/ Л.Д. Пляцук, Т.В. Козуля, Л.Л. Гурець [та ін.]. – Суми: ПФ» Видавництво «Університетська книга», 2018. 460 с.
 2. Процеси та апарати природоохоронних технологій: підручник в 2-х т. Т.1 / Л. Д. Пляцук, Р. А. Васькін, В. П. Шапорев [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2017. – 435 с.
 3. Процеси та апарати природоохоронних технологій: підручник в 2-х т. Т.2 / Л. Д. Пляцук, Р. А. Васькін, В. П. Шапорев [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2017. – 521 с.
 4. Теорія систем в екології : підручник / Ю. Г. Масікевич, О. В. Шестопалов, А. А. Негадайло [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2015. – 330 с.
 5. Специальное оборудование и процессы неорганической химии: учебник / Л.Л. Гурец, Л.Д. Пляцук, В.Ф. Моисеев, Е.В. Манойло, И.В. Питак, Л.И. Волошина, Р.А. Васькин. – Сумы: Сумский государственный университет, 2015. – 360 с.
 6. Сучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди: монографія / В.П. Шапорєв, М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, Л.Л. Гурець та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 246 с.
 7. Гурец Л. Газоочистное оборудование для комплексной очистки газов / Л. Гурец, И. Козий, Д. Пляцук. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 57 с.
 8. Пляцук Л.Д. Процеси та апарати природоохоронних технологій. Теоретичні основи: підручник / Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурець. – Суми: Університетська книга, 2011. – 270 с.


Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 • Козій І. С. Зниження техногенного навантаження від пилових викидів підприємств хімічної промисловості: дисертація. канд. техн. наук, спец. 21.06.01, ДК № 0092221 від 26.09.2012 р.
 • Вакал В.С. Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище при застосуванні азотних добрив з фосфоровмісним покриттям: дисертація канд. техн. наук, спец.  21.06.01 – екологічна безпека, 2019 р.


Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН:

 • голова експертної комісії МОНу з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Екологія»  зі спеціальності 101 «Екологія»  ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (2018 р.)


Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

 • Керівник НДР 51.16-01.11СП «Розробка документів, у яких обґрунтовуються  обсяги викидів для об’єктів  ТОВ «Сумитеплоенерго», 51.16-01.12 СП «Інвентаризація викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел»


Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”:

 • Голова (2019, 2020 р.), член журі (2015-2018 р.)  конкурсу «Мала академія наук України»


Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

 • Член спеціалізованих вчених рад Д.55.051.04. та К 64.812.01
 • Офіційний опонент:
      
 • Бахарєв В.С. «Комплексна система екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем»  дисертація д-ра техн. наук, спец. 21.06.01 - екологічна безпека, 2018 р.
 • Юрас Ю. І. «Підвищення рівня екологічної безпеки туристичних дестинацій шляхом удосконалення методології поводження з відходами (на прикладі Івано-Франківської області)»,  дисертація канд. техн. наук,  спец. 21. 06. 01 – екологічна безпека, 2018 р.
 • Пономарьова С.Д. «Захист атмосферного повітря від забруднення викидами дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств», дисертація канд. техн. наук,  спец. 21. 06. 01 – екологічна безпека, 2019 р.
 • Карамушко А.В. «Удосконалення технологічного процесу та устаткування сухого очищення  повітря від полідисперсного пилу», дисертація канд. техн. наук,  спец. 21. 06. 01 – екологічна безпека, 2019р.
 • Буц Ю.В.  «Науково-методологічні основи релаксії екогеосистем при техногенному навантаженні пірогенного походження», дисертація д-ра техн. наук, спец. 21.06.01 - екологічна безпека, 2020 р.
 • Радіонов О. В. «Наукові та прикладні основи магніторідинної герметизації, що забезпечує екологічну безпеку шкідливих виробництв»,  дисертація д-ра техн. наук, спец.: 21.06.01 - екологічна безпека, 2020 р
 • Ведь О. В. «Оцінка екологічності процесів очищення газових сумішей на базі комплексної моделі каталітичного перетворювача», дисертація канд. техн. наук,  спец. 21. 06. 01 – екологічна безпека, 2020 р.


Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення:

 1. Деклараційний пат. на винахід 57669 А Україна, МКИ В 01 D 47/02. Апарат для мокрого очищення газів: Деклараційний пат. 57669 А Україна, МКИ В 01 D 47/02/ Пляцук Л.Д., Лазненко Д.О., Гурець Л.Л.(Україна), Осама Мостафа Махмуд Кетанєх (JO); Сумський державний університет. - № 2002108337; Заявл. 22.10.2002; Опубл. 16.06.2003; Бюл. № 6. – 3 с.ил.
 2. Пат. 44700 України на корисну модель, МПК (2009) В01D47/04. Пінний апарат / Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурець, І.С. Козій; заявник та  утримувач патенту Сумський державний університет. - № а 2009 00337; заявл. 19.01.09; опубл. 10.08.10, Бюл. №15


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів  лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Гурець, Л. Л. Моніторинг довкілля : конспект лекцій для студ. спец. 04010601"Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / Л. Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2016. – 250 с.
 2. Гурець, Л. Л.  Методичні вказівки до практичних робіт із курсу "Моніторинг довкілля": для студ. спец. 04010601"Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / Л. Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2015. – 24 с.
 3. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра: для студ. спец. 101 "Екологія" усіх форм навчання / Л. Д. Пляцук, І. Ю. Аблєєва, Л. Л. Гурець, Р. А. Васькін. – Суми : СумДУ, 2017. – 52 с.
 4. Гурець, Л. Л.  Методичні вказівки до до вивчення курсу "Ландшафтна архітектура": для студ. спец. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" усіх форм навчання / Л. Л. Гурець, Л. Д. Пляцук, О. С. Мельник. – Суми : СумДУ, 2013. – 45 с.
 5. Гурець, Л. Л.  Методичні вказівки до проходження переддипломної практики: для студ. спец. 7.070801 та 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної форми навчання / Л. Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2009. – 8 с.
 6. Гурець, Л. Л.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій": для студ. 5-го курсу спец. 7.070801 заочної форми навчання. Розділ 1. : Основи прикладної гідравліки. Гідромеханічні процеси та обладнання / Л. Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2005. – 19 с.
 7. Гурець, Л. Л.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій": для студ. п'ятого курсу спеці. 6.070801 заочної форми навчання. Р.2 : Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання / Л. Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2008. – 21 с.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце (Всеукраїнські студентські олімпіади, конкурси студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі:

 • Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Екологія», студ. Гурець Г.М., ІІ місце, 2013 р.

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.