Науковий семінар Модуля Жана Моне на кафедрі прикладної екології СумДУ

16 лютого в Сумському державному університеті відбувся науковий семінар на тему «Особливості формування європейської природоохоронної політики: корисний досвід для України» в рамках виконання міжнародного грантового проекту Еразмус+, Модуль Жан Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE». Науковий координатор грантового проекту – випускниця кафедри прикладної екології СумДУ, а зараз завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка, кандидат технічних наук, доцент Мельник Олена.

У своїй доповіді Олена Мельник розповіла про міжнародний досвід європейських країн у галузі формування екобезпечної політики, природоохоронну законодавчу базу та екологічну освіту в ЄС.  Олена Мельник зазначила, що Європейські країни мають один з найкращих  досвідів розв’язання екологічних проблем та забезпечення екологічної безпеки. На сьогодні екологічна політика ЄС сформувала чіткі підходи до вирішення проблем навколишнього середовища, а це, в свою чергу, сприяло становленню Європейського Союзу в якості впливового суб'єкта міжнародної екологічної політики. Україна є частиною Європи і має враховувати великий досвід Євросоюзу у забезпеченні екологічної безпеки.

Після доповіді учасники семінару розпочали  активну дискусію. Основною темою для обговорень були проблеми, які сьогодні стоять на заваді впровадження інноваційної європейської складової в природоохоронне законодавство України. Зрозуміло, що процес  адаптації  законодавства України до  вимог  ЄС є нелегким завданням. Незважаючи на розробку механізму адаптації, визначення її основних етапів і методів, існує і низка проблем, які полягають у чіткому визначенні використовуваних термінів, правильному їх перекладі та відсутності достатньої кількості спеціалістів у сфері європейського права.

Олена Мельник зазначила, що метою екологічної політики в Україні на сучасному етапі має стати збалансування  запитів  людини,  можливостей  природи  та  технологій виробництва, на основі використання європейського досвіду, шляхом планомірного формування навколишнього середовища, якість якого забезпечила б можливість сталого розвитку суспільства.

В семінарі прийняли участь понад 80 учасників – студенти, аспіранти та викладачі кафедри прикладної екології. Захід проходив за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Харківська, 116,

м. Суми, Україна, 40007.