Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Васькіна Ірина Валеріївна PDF Друк e-mail

Старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ, заступник завідувача кафедри екології та природозахисних технологій зі зав’язків з громад кістю та ЗМІ

Закінчила: Сумський державний університет, спеціальність - екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація – магістр з екології та охорони навколишнього середовища, 2002 р.

Кандидат технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека

Наявність сертифіката В2: English, Level B2, Certificate of attainment in modern languages, № 000379362 від 27.12.2018 р. ECL Exam Centr "Universal Test.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Тема кандидатської дисертації: «Оцінка техногенного навантаження на придорожні екосистеми» зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека, 2018 р.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Процеси міграції шкідливих речовини у біосфері, техногенний вплив автотранспорту на придорожні екосистеми, біоіндикація. Технології отримання біогазу, поводження з відходами.

Ідентифікатор автора у Scopus: 57209256552

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5904-9640

ДИСЦИПЛІНИ:

 • Розробка соціальних проектів екологічного спрямування (16 лекційних годин)
 • Радіоекологія
 • Охорона праці в галузі (англійською мовою)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Наукове стажування в Групі з досліджень біогазу Чеського природничого університету в Празі, Чеська Республіка (січень 2020)
 • Підвищення кваліфікації за темою «Дослідження складу біогазу при використанні різної сировини», Лабораторії екотехнологій, Природничий університет в Познані, Польща (15.12.2019-19.12.2019)
 • Міжнародна англомовна літня школа “Waste Management. Research in Practice” в рамках проекту “Support of young university capacity in education and research and science activities in Ukraine”, м. Біла Церква, Україна (22-31 серпня 2019 р., 2019).
 • Наукове стажування за темою «Дослідження забруднення придорожніх екосистем» на кафедрі Інженерії довкілля та геодезії Природничого університету в Любліні, Польща (03.06.2019-24.06.2019).
 • Підвищення кваліфікації за тематичним спрямуванням «Екологія та охорона навколишнього середовища», Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу, свідоцтво №0004-20 від 07.02.2020 р.

СПІВПРАЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ, РОБОТА В КОМІСІЯХ ТА РОБОЧИХ ГРУПАХ:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні публікації за напрямом

 1. Influence of the Magnetic Field Gradient on the Efficiency of Magnetic Water Treatment / Roi I., Vaskina I., Jozwiakowski K., Vaskin R., Kozii I. // Advances in Design, Simulation and Manufacturing III. DSMIE 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2020. – P. 387–395. (Scopus, Web of Science);
 2. Study of the magnetic water treatment mechanism / Vaskina, I., Roi, I., Plyatsuk, L., Vaskin, R., Yakhnenko, O. // Journal of Ecological Engineering, Vol. 21, Issue 2, 2020. – P. 251–260. (Scopus, Web of Science);
 3. Patterns of pollutants distribution from vehicles to the roadside ecosystems. / Vaskina, I., Plyatsuk, L., Vaskin, R., Ablieieva, I., Sydorenko, S. // Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE-2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020. – P.893–902. (Scopus)
 4. Bioidicative studies of roadside ecosystems / Plyatsuk L., Moiseev V., Vaskin R., Ablieieva I., Vaskina I. // Technology audit and production reserves. Vol. 1, No. 3(39), 2018. – С. 40–45. (фахове видання);
 5. Modeling of waterborne pollution of roadside soils / Plyatsuk L. D., Kozii I. S., Solianyk V. A., Vaskin R. A., Yakhnenko O. M., Vaskina I. V. // Journal of Engineering Sciences. –  Sumy : Sumy State University, Volume 4, Issue 2, 2017. – С. G1–G5. (фахове видання)
 6. Моделювання розподілу концентрації викидів від автотранспорту у просторі / Васькін Р. А., Соляник В. О., Васькіна І. В. // Журнал інженерних наук, №2, Т.2, 2015. – С. G1–G5. (фахове видання)


Науково-дослідні роботи

 • Виконавець НДР «Зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище підприємств хімічної та машинобудівної промисловості» Номер державної реєстрації: 0116U006606


Участь у конференціях і семінарах

 1. Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», м. Івано-Франківськ, 8-10 жовтня 2020
 2. VII Baltic Forum of Biogas and Circular Economy, Gdansk, Poland, 22-23 Sept, 2020
 3. Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange. The 3rd International Conference, Kharkiv, Ukraine, June 9-12, 2020.
 4. Сучасні технології у промисловому виробництві: VІI Всеукраїнська науково-технічна конференція, Суми: СумДУ, 22-23 квітня 2020.
 5. Multidisciplinary Conference for young researchers, Bila Tserkva, Ukraine, Nov 22, 2019.
 6. Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної підготовки фахівців: Всеукраїнська науково-методична конференція, Харків, 2019.
 7. Воркшоп “Передача ноу-хау Green-Office - Корпоративна соціальна відповідальність університетів” (англійською мовою), Суми СумДУ, листопад 2019.
 8. Environmental engineering, photogrammetry, geoinformatics. Modern technologies and development perspectives: the 9th International Scientific-Technical Conference, Lublin, Poland, Sept 17-20, 2019.
 9. Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange. The 2rd International Conference, Lutsk, Ukraine, June 8-11, 2019.


Керівництво науковою роботою студентів

 1. 2019 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Екологічна безпека комплексу «Автомобіль-навколишнє середовище», диплом 1 ступеня (всеукраїнський рівень), магістрант 1 року навчання Мамець Я.О., гр. ТСм-81;
 2. 2020 р. Джафарова В.Р., Богомолова А.В. диплом 1 ступеня (внутривузівський рівень), магістранти 1 року навчання, гр. ТСм-91


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Influence of the Magnetic Field Gradient on the Efficiency of Magnetic Water Treatment / Roi I., Vaskina I., Jozwiakowski K., Vaskin R., Kozii I. // Advances in Design, Simulation and Manufacturing III. DSMIE 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2020. – P. 387–395. (Scopus, Web of Science);
 2. Study of the magnetic water treatment mechanism / Vaskina, I., Roi, I., Plyatsuk, L., Vaskin, R., Yakhnenko, O. // Journal of Ecological Engineering, Vol. 21, Issue 2, 2020. – P. 251–260. (Scopus, Web of Science);
 3. Patterns of pollutants distribution from vehicles to the roadside ecosystems. / Vaskina, I., Plyatsuk, L., Vaskin, R., Ablieieva, I., Sydorenko, S. // Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE-2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020. – P.893–902. (Scopus)


Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Bioidicative studies of roadside ecosystems / Plyatsuk L., Moiseev V., Vaskin R., Ablieieva I., Vaskina I. // Technology audit and production reserves. Vol. 1, No. 3(39), 2018. – С. 40–45. (фахове видання);
 2. Modeling of waterborne pollution of roadside soils / Plyatsuk L. D., Kozii I. S., Solianyk V. A., Vaskin R. A., Yakhnenko O. M., Vaskina I. V. // Journal of Engineering Sciences. –  Sumy : Sumy State University, Volume 4, Issue 2, 2017. – С. G1–G5. (фахове видання)
 3. Моделювання розподілу концентрації викидів від автотранспорту у просторі / Васькін Р. А., Соляник В. О., Васькіна І. В. // Журнал інженерних наук, №2, Т.2, 2015. – С. G1–G5. (фахове видання)
 4. Аналіз показників екологічної безпеки Сумського регіону в рамках упровадження програми екологічного маркування / Васькіна І.В., Васькін Р.А. // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. Вип. 5(70), 2011. – С. 115–118. (фахове видання)
 5. Моделювання поширення викидів від автотранспорту у селітебних територіях міст / Пляцук Л.Д., Васькін Р.А., Васькіна І.В. // Екологічна безпека, №2. 2011. – С. 36–38 (фахове видання)
 6. Оцінка викидів шкідливих речовин від автотранспортних засобів / Пляцук Л.Д., Васькін Р.А., Соляник В.О., Васькіна І.В. // Екологічна безпека, №2. 2011. – С. 116–118 (фахове видання)
 7. Васькіна І.В., Васькін Р.А. Аналіз динаміки забруднення атмосферного повітря України викидами автотранспорту / Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Вип. 5(58), Ч. 1, 2009. – С. 109–112 (фахове видання)
 8. Васькіна І.В. Аналіз впливу автотранспортних засобів на навколишнє середовище в селітебних зонах міст / Екологічна безпека, №4. 2009. – С. 16–19 (фахове видання)
 9. К вопросу исследования фильтрации нефти в почвах / Тюленева В.А., Соляник В.А., Шалугин В.С., Васькіна І.В. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, Вип. 2(37), 2006. – С. 110–112 (фахове видання)


Участь у міжнародних проектах:

 • Міжнародна англомовна літня школа “Waste Management. Research in Practice” в рамках проекту “Support of young university capacity in education and research and science activities in Ukraine”, Чеський природничий університет в Празі (серпень 2019).
 • Координатор міжнародної грантової програми з академічної мобільності Еразмус+ КА107 з Природничим університетом в Любліні, Польща (проектна заявка на 2020-2021 навч.рік)
 • Член команди проекту 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR Еразмус+ Жан Монне Кафедра «EU Climate Leadership»
 • Член команди проекту спільних українсько–чеських науково-дослідних проєктів «Біоенергетичні інновації в рециклінгу відходів та раціональному використанні природних ресурсів» (підготовлена проєктна пропозиція на участь у конкурсі для реалізації у 2021–2022 рр.)


Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік:

 • «Охорона праці в галузі» для студентів Медичного інституту СумДУ – 108 ауд. год. (22020-2021 н.р.)


К
ерівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”:

 • Член журі ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України» з «Екології»
 • Член журі ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з «Екології»


Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт):

 • 2019 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Екологічна безпека комплексу «Автомобіль-навколишнє середовище», диплом 1 ступеня (всеукраїнський рівень), магістрант 1 року навчання Мамець Я.О., гр. ТСм-81;
 • 2020 р. Джафарова В.Р., Богомолова А.В. диплом 1 ступеня (внутривузівський рівень), магістранти 1 року навчання, гр. ТСм-91


У
часть у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Голова громадської організації «Екотоп»