Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Фалько Віра Володимирівна PDF Друк e-mail

Старший викладач  кафедри прикладної екології та природозахисних технологій СумДУ

Закінчила: Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна, Сумський філіал, 1982 рік, Холодильні та компресорні машини та установки, інженер-механік.

Кандидат технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5548-3933


Тема кандидатської дисертації «Прогнозна оцінка екологічного ризику від точкового джерела викидів» зі спеціальності  21.06.01– екологічна безпека, 2013 р.


ДИСЦИПЛІНИ:

 • Стратегія сталого розвитку (32 лекційних годин)
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності (16 лекційних годин)
 • Соціальна та професійна безпека (8 лекційних годин)
 • Охорона праці в галузі (10 лекційних годин)
 • Безпека життєдіяльності (8 лекційних годин)


ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Основні публікації за напрямом

 1. S. Polishchuk, V. Falko, A. Polishchuk, A. Demydenko Assurance of guaranteed atmosphere air quality for a point emission source // Mining of Mineral Deposits, 2019. 13(2), 103-110 (Web of Science Core Collection)


Науково-дослідні роботи

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю п'ять найменуваннь:

 1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання/ Рой І.О., Трунова І.О., Фалько В.В.  – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 56с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» з теми «Дослідження параметрів шуму у виробничих приміщеннях» / укладач І. О. Рой, В. В. Фалько. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 19 с.
 3. Методичні вказівки до виконання обовязкового домашнього завдання з курсу "Стратегія сталого розвитку" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання В.В.Фалько Суми: Сумський державний університет, 2016 – 16 с
 4. Методичні вказівки до ситуаційної гри «Розслідування нещасного випадку зі слюсарем із ремонту електрообладнання»  з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / укладач В.В. Фалько – Суми: Сумський державний університет, 2015 – 25 с.
 5. Фалько, В. В. Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу "Охорона праці"] : для студ. факультету ЕЛІТ денної форми навчання / В. В. Фалько. – Суми : СумДУ, 2010. – 31 с.


Участь у конференціях і семінарах

 • ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки" 6-8 жовтеня 2015р.,  Кременчук
 • ХІУ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки» 12-14 жовтеня 2016р., Кременчук,
 • Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічноі механіки та прикладноі математики-2019»:2019, Кременець


Керівництво науковою роботою студентів

 • Зінченко В.Ю. напрям «Охорона праці» переможець (1 етапу, переможець 2 етапу), 2013 – ІІ місце; м.Харків;
 • Кучмій О., напрям «Охорона праці» переможець (1 етапу, переможець 2 етапу), 2016 – ІІІ місце; м.Харків;
 • Лего К., напрям «Охорона праці» (переможець 1 етапу, переможець 2 етапу), 2017 – ІІІ місце); м.Харків;
 • Пархоменко А. напрям «Охорона праці»  (переможець 1 етапу) 2018;
 • Ахрамєєва В. напрям «Охорона праці»  (переможець 1 етапу) 2019;
 • Ахрамєєва В. напрям «Охорона праці»  (переможець 1 етапу) 2020;
 • Джафарова В напрям «Охорона праці»  (друге місце 1 етапу) 2020.ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus:

 1. A.V.Khomenko, K.P.Khomenko, V.V. Falko Nonlinear model of ice surface softening during friction // Condensed Matter Physics, 2016, vol. 19, No. 3, 33002 (Scopus)
 2. S. Polishchuk, V. Falko, A. Polishchuk, A. Demydenko Assurance of guaranteed atmosphere air quality for a point emission source // Mining of Mineral Deposits, 2019. 13(2), 103-110 (Web of Science Core Collection)


Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Фалько В.В. Оцінка екологічного ризику перевищення концентраціями забруднень атмосфери гранично допустимих величин / А. С. Демиденко, В. В. Фалько, С. З. Поліщук, А.В. Поліщук,            В.Ю. Зінченко // Строительство, материаловедение, машиностроение Сборник научных трудов Серія; Безпека життєдіяльності. . Вып. 84. – ГВУЗ ПГАСА. Дніпро: 2016. –  С. 160 – 166. (фахове видання).
 2. Фалько В.В. Розробка методики підтвердження дослідними даними теоретичної оцінки екологічного ризику вiд групи точкових і площадного джерела викидiв / В. Ю. Зінченко, С. З. Поліщук, В. В. Фалько, Ю. О. Острягіна //  Строительство, материаловедение, машиностроение Сборник научных трудов. Вып. 84. – ГВУЗ ПГАСА. Днепропетровск: 2015. – С. 104 – 111. (фахове видання).
 3. Фалько В.В. Розробка методики визначення екологічного ризику для людини вiд площадного джерела викидiв / В. Ю. Зінченко, С. З. Поліщук, В. В. Фалько //  Строительство, материаловедение, машиностроение Сборник научных трудов. Вып. 83. – ГВУЗ ПГАСА. Днепропетровск, 2015. –         С. 118 – 123. (фахове видання).
 4. Фалько В. В. Анализ экологического риска для человека от группы точечных источников выбросов / В. В. Фалько, В. Ю. Зінченко // Охорона довкілля: зб. наук. Статей ХІ Всеукраїнських Таліївських читань. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 96–100. (фахове видання).
 5. Фалько В.В. Прогнозна оцiнка екологiчного ризику для людини вiд площадного джерела викидiв при довiльному напрямку вiтру / В. Ю. Зінченко, В. В. Фалько, С. З. Поліщук, А. В. Поліщук //  Строительство,материаловедение,машиностроение Сборник научных трудов. Вып. 76. – ГВУЗ ПГАСА. Днепропетровск: ЧМП "Экономика" 2014. – С. 132 – 136. (фахове видання).


Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Фалько В.В. Екологічний ризик для людини від забрудненння атмосферного повітря (теоретична оцінка): монографія / В.В. Фалько, С. З. Поліщук,  А. В. Токовенко (Артамонова). –  Дніпропетровськ, Економіка, 2014. – 194с
 2. Фалько В.В.  Поняття гарантованої якості атмосферного повітря та її оцінка / Є. Ю. Білик, С. З. Поліщук, В.М. Полторацька, В.В. Фалько, В.В. Гильов // Енергетика, екологія, безпека життєдіяльності та комп’ютерні технології у будівництві: колективна монографія / ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; під загальною редакцією  д.т.н., проф. М. В. Савицького. – Дніпро, 2018.– С. 23 - 29.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце (Всеукраїнські студентські олімпіади, конкурси студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі:

Керівник студентів, що займали призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт:

 • Зінченко В.Ю. напрям «Охорона праці» переможець (1 етапу, переможець 2 етапу), 2013 – ІІ місце; м. Харків.
 • Кучмій О., напрям «Охорона праці» переможець (1 етапу, переможець 2 етапу), 2016 – ІІІ місце; м. Харків.
 • Лего К., напрям «Охорона праці» (переможець 1 етапу, переможець 2 етапу), 2017 – ІІІ місце); м. Харків.
 • Пархоменко А., напрям «Охорона праці»  (переможець 1 етапу) 2018.
 • Ахрамєєва В., напрям «Охорона праці»  (переможець 1 етапу) 2019.
 • Ахрамєєва В., напрям «Охорона праці»  (переможець 1 етапу) 2020.
 • Джафарова В., напрям «Охорона праці»  (друге місце 1 етапу) 2020.


Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

 • Голова науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності при навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області (з  2017р.)