Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Науково-дослідна діяльність

Науковці кафедри екології та природозахисних технологій Сумського державного університету творчо і плідно працюють над розв’язанням комплексу наукових проблем щодо поліпшення стану навколишнього середовища, охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.


На кафедрі під керівництвом проф. Пляцука Л. Д. активно ведеться наукова робота щодо розроблення технологій захисту довкілля, зокрема на базі Наукового центру прикладних екологічних досліджень, Науково-навчального центру екології та нових технологій, лабораторії біогазових технологій та лабораторій філіалів кафедри – Державній екологічній інспекції в Сумській області, КП «Місьководоканал».

Науковцями кафедри системно виконуються наукові дослідження у галузі екології та технологій захисту навколишнього середовища за тематикою «Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище підприємств хімічної, машинобудівної промисловості та теплоенергетики» (№ державної реєстрації 0116U006606).

Науково-технічні розробки кафедри представлено у проєкті «Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications», що реалізовувався у межах програми досліджень та інновацій Європейського Союзу Горизонт 2020 (грантова угода № 691911, 2016–2018 рр.).

Здійснюється наукова співпраця на платформі AgriSciences за спільним науково-дослідним проєктом міждисциплінарної дослідної групи, до якої увійшли дослідники із Сумського державного університету, Дніпровського державного аграрно-економічного університету і Чеського природничого університету у Празі (проєктний координатор – Черниш Є.Ю.).

Сформована наукова школа "Розробка технології захисту атмосферного повітря, об’єктів гідросфери та геосфери. Біотехнологічні процеси захисту навколишнього середовища" під керівництвом д.т.н., проф. Пляцука Л.Д.

На кафедрі сформувалися такі напрями наукової діяльності:

 1. Зниження техногенного навантаження від об’єктів теплоенергетики шляхом використання високоінтенсивного газо- та водоочисного обладнання.
 2. Системний підхід до біоремедіації ґрунтів, забруднених комплексно нафтою та важкими металами.
 3. Розробка технології виробництва та спалювання композиційного палива з одночасною утилізацією промислових відходів.
 4. Утилізація відходів за допомогою біотехнологічних процесів для отримання цільових продуктів (біопаливо, дигестат та інші корисні біопродукти).
 5. Розроблення технології утилізації та знешкодження небезпечних відходів і компонентів ракетного палива
 6. Еколого-синергетичний підхід до процесів зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище.
 7. Біоіндикаційні дослідження міських екосистем.

Налагоджено співробітництво з органами державного управління та місцевого самоврядування щодо розроблення місцевих програм охорони навколишнього природного середовища, програм моніторингу довкілля, а також розвитку та оптимізації мережі природно-заповідних об’єктів, екологічної мережі області; наукові дослідження екосистем.

Викладачі кафедри задіяні у роботі Наукового центру прикладних екологічних досліджень, який займається вирішенням прикладних задач у сфері екології, природокористування, екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. Основна робота у науковому центрі спрямована на:

 • співробітництво з органами державного управління та місцевого самоврядування;
 • співробітництво з промисловим сектором;
 • розвиток та оптимізація мережі природно-заповідних об’єктів, екологічної мережі області; наукові дослідження екосистем;
 • громадська діяльність.


Співробітництво з промисловим сектором здійснюється за такими напрямами:

 • виконання робіт у сфері поводження з відходами;
 • виконання робіт за напрямом захисту атмосферного повітря;
 • виконання робіт за напрямом захисту водного басейну та використання водних ресурсів;
 • сертифікація згідно із стандартами серії ISO;
 • розробка схем фінансування проєктів з охорони навколишнього середовища, енергоефективності, впровадження поновлювальних джерел енергії.


Завідувач кафедри Пляцук Л. Д. входить до складу басейнової ради середнього Дніпра, науково-технічної ради Держводагенства та до складу науково-технічної ради Природного заповідника «Михайлівська цілина».

Завідувач кафедри проф. Леонід Пляцук та доцент кафедри Єлізавета Черниш з 2019 році являються експертами Наукової ради МОН України за фаховим спрямуванням «Охорона навколишнього середовища».

Характеристика наукової діяльності
кафедри екології та природозахисних технологій

ПОКАЗНИКИ
РОКИ
2017201820192020
Кількість наукових і науково-технічних (науково-виробничих) підрозділів:1122
- науково-дослідних інститутів----
- науково-дослідних центрів1111
- науково-дослідних лабораторій--11
- науково-виробничих лабораторій----
Обсяг фінансування НДР (тис. грн.):- держбюджетна0000
- позабюджетнаОбсяг виконання НДР (тис. грн.):- фундаментальних- прикладнихЧисельність виконавців НДР, осіб17171717
У тому числі штатних наукових працівників, з них: 
- докторів наук
- докторів філософії
0000
Професорсько-викладацький персонал, з них: 
- доктори наук
- доктори філософії
2
15
2
15
2
15
3
14
Відсоток участі ПВС у науковій роботі100100100100
Кількість виконуваних робіт


1
Кількість:- міжнародних премій0000
- державних премій, премій ВНЗ та НАНУ0010
- патентів та охоронних документів

3
- патентів на винаходи1


Кількість виданих монографій0311


За останні п’ять років на кафедрі екології та природозахисних технологій викладачами видано 25 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної баз Scopus та/або Web of Scince Core Collection.


Освітня/наукова діяльність студентів та викладачів кафедри
за період 2017–2020 рр.

КРАЇНАМІСТОЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИФОРМАТ СПІВРОБІТНИЦТВА та РІКВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА
НімеччинаЛандауУніверситет Кобленц-ЛандауВключений семестр, 2017-2018Джулай М. В.
НімеччинаЛандауУніверситет Кобленц-ЛандауВключений семестр, 2018-2019Чубур В. С.
ФранціяЛіонУніверситет Клода Бернара Ліона IСтипендіальна програма французького уряду для короткострокового перебування, 2016Черниш Є. Ю.
Словацька РеспублікаКошицеТехнічний університет КошицеНаціональна стипендіальна програма Словацької Республіки, 2018Черниш Є. Ю.
ЯпоніяТюбуКоледж біонауки і біотехнологій при Університеті ТюбуПрограма наукових стипендій, Міжнародний фонд Мацумае, 2019Черниш Є. Ю.
НімеччинаБерлінТехнічний університет БерлінаСтипендіальна програма Німецької служби академічних обмінів (DAAD) для перебування в університеті науковців і дослідників, 2020Черниш Є. Ю.
ШвеціяЛінчепінгУніверситет ЛінчепінгуНаукове стажування, 2019Аблєєва І. Ю.
ПольщаЛюблінПриродничий університетНаукове стажування, 2019Пляцук Л. Д.
Гурець Л. Л.
Васькіна І. В.
ПольщаПознаньПознанський природничий університетНаукове стажування, 2020Васькіна І. В.
ЧехіяПрагаЧеський природничий університетНаукове стажування, 2020Васькіна І. В.
НімеччинаЛандауУніверситет Кобленц-ЛандауЛітня школа Online Autumn Academy on “Spatial Ecotoxicology and Ecotoxicological Risk Assessment”, 2020Аблєєва І. Ю.
Бережна І. О.
Луценко С. В.
УкраїнаМиколаївЧорноморський національний університет імені Петра МогилиМодуль Жана Монне «Кращі Європейські практики для платформи «Водна Безпека» задля досягнення цілей сталого розвитку» № 97938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE WATER SECURITY – 2020, 2020Аблєєва І. Ю.
УкраїнаСумиSumy State University & Whitefield Business SchoolКурс «Global Virtual Class in Strategic Management & Leadership», 2020Аблєєва І. Ю.
Україна
Київ
Національний університет харчових технологій (м. Київ) та Платформа Європейських Студій
Міжнародна Літня Школа Жана Моне «Європейські Студії Для Сталого Розвитку», 2020
Аблєєва І. Ю.Госпдоговірна діяльність кафедри екології та природозахисних технологій
за період 2017–2020 рр.

КРАЇНА ОРГАНІЗАЦІЯ/ПІДПРИЄМСТВО ФОРМАТ СПІВРОБІТНИЦТВА та РІК ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА
Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнафтозапчастина»

Договір № 51.16-2020.СП/200 на розробку та передачу науково-технічної продукції «Комплексні послуги у галузі екології для підприємств, установ та організацій» (лютий-березень 2020 року)

Кер. Аблєєва І. Ю.

Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнафтозапчастина»

Договір № 51.16-2020.СП/201 на розробку та передачу науково-технічної продукції «Комплексні послуги щодо оцінювання екологічної безпеки роботи центрифуги» (листопад 2020 року)

Кер. Аблєєва І. Ю.