22 травня 2022 р., у Міжнародний день біологічного різноманіття, студенти групи ОС-01 (спеціальність 101 "Екологія"), в рамках вивчення дисциплін «Метеорологія і кліматологія» та «Ландшафтознавство» (викладач – доцент кафедри екології та природозахисних технологій Анатолій Корнус), долучилися до онлайн лекції «Мікрокліматичне значення лісосмуг», яку провела провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, доктор географічних наук Світлана Бойченко.

Науковиця розповіла, що через інтенсифікацію аномально високих температур влітку, аридизацію кліматичних умов і збільшення повторюваності стихійних явищ, сучасним ландшафтам загрожує поступова деградація. Водночас лісосмуги, як поглиначі СО2, є одним із механізмів запобігання змінам клімату й адаптації до них.

Основні питання, що розглядалися впродовж лекції: мікрокліматична роль лісосмуг, їх вплив на рухи і напрямки вітрового потоку, ослаблення швидкості вітру, зменшення турбулентного обміну в приземному шарі повітря, перерозподіл снігу для поліпшення водного режиму ґрунту; вплив на приземну температуру, підвищення відносної вологості приземного шару повітря, зменшення промерзання; стокорегулююча роль лісосмуг, зменшення поверхневого стоку води, захист території від водної й вітрової ерозії; захисна роль лісосмуг, пилозатримання та зниження рівня шуму ним  для прилеглих міст і селищ; полезахисна роль, підвищення врожайності сільськогосподарських культур; екологічна роль лісосмуг, як осередків біологічного різноманіття; рекреаційна й оздоровча роль лісосмуг, їх позитивний естетичний вплив та формування комфортних умов для людини.

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.