Робочі програми, силабуси та навчальні матеріали з дисциплін

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки

Вибіркові дисципліни циклу фахової підготовки

Сучасні вимоги до професійних якостей фахівців з екології та природозахисних технологій зростають. Разом з вимогами зростає і потік науково-технічної інформації, який складно умістити в обмежені часом рамки навчання. Саме тому на  кафедрі розроблений і вдало реалізується підхід до навчального процесу, який базується на міждисциплінарному підході та полягає в максимально можливому об’єднанні цілісного сприйняття об‘єктів вивчення (стану навколишнього середовища, технологій основних виробничих процесів, їх розробку та проектування), а також максимальній широті інформації, що надається, про спеціальні знання, необхідні для фахівця.Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.