Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Сидоренко Сергій Вікторович PDF Друк e-mail

Сидоренко Сергій ВікторовичВчений ступінь: доктор філософії

Посада: старший викладач кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Основи екологічного підприємництва

Наукові інтереси: процеси та обладнання хімічної технології, екологізація промислових виробництв

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


СПІВПРАЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ, РОБОТА В КОМІСІЯХ ТА РОБОЧИХ ГРУПАХ:


Участь у конференціях і семінарах

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 160-річчю з дня народження В.В.Докучаєва (Суми, 2006).

Международная научно-практическая конференция (Крым, 2008).

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 2006-2011).

Керівництво студентською науковою роботою

Сидоренко С.В. є керівником бакалаврських робіт

Перелік публікацій Сидоренко С.В.

Основні публікації

Наукові публікації:

  1. Пляцук Л.Д., Лазненко Д.О., Сидоренко С.В. Дослідження масовіддачі в рідкій фазі при роботі відцентрового масообмінного аппарату/Хімічна промисловість України, № 1, с. 27, 2010.
  2. Лазненко Д.О., Сидоренко С.В. Дослідження масовіддачі в газовій фазі при роботі відцентрового масообмінного апарату/ Вісник КДПУ ім. М. Остроградського, № 5, частина 2, 2010 р.
  3. 3. Сидоренко С.В., Лазненко Д.О., Пляцук Л.Д., Стороженко В.Я. Експериментальні дослідження гідродинаміки рідкої фази в контактному пристрої відцентрового масообмінного апарату/ Хімічна промисловість України, №6, 2009.
  4. Лазненко Д.О., Пляцук Л.Д., Сидоренко С.В.Организация массобменных процессов в поле центробежных сил/ Труды Международной научно-практической конференции «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке», Т.1 Химия, технология – Республика Казахстан, г.Чимкент, 2009.

Методичні праці:

Методичні вказівки з курсу "Основи екологічного підприємництва" : для студ. спец. 70801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /С. В. Сидоренко ; Уклад. С.В. Сидоренко. — Суми : СумДУ, 2010. — 33 с.

Охоронні документи:

1. Лазненко Д.О., Кроленко О.І., Сидоренко С.В. Деклараційний патент на корисну модель. №15645. Україна, МПК (2006) С10G 1/00, C10B 53/07, Бюл. №7. Спосіб переробки зношених гумово-технічних виробів.

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетними темами №0105U002469