Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Шевченко Сергій Миколайович PDF Друк e-mail

Шевченко Сергій МиколайовичВчений ступінь: доктор філософії

Посада: доцент кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Стратегія сталого розвитку, Біологія, Екологія людини, Загальна дидактика в екології, Основи загальної екології, Екологія.

Наукові інтереси: біологія, екологія людини, основи сталого розвитку.

Участь у конференціях і семінарах

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 2005-2009).

Керівництво студентською науковою роботою

Підготовка робіт на конкурс наукових студентських робіт.

Щорічно є керівником дипломних робіт.

Щорічно готує студентів до науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, СумДУ.

Науково-методичні праці: більше 6 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі, 3 навчальні посібники.

Перелік публікацій Шевченко С.М.

Основні публікації

Посібники з грифом МОН:

 1. Устойчивое развитие: теория, методология, практика. Учебник / под.ред. проф. Мельника Л.Г. – Сумы: «Университетская книга», 2009. – 1216 с.
 2. Social and Economic Potential of Sustainable Development Edited by I.Hens and L.Melnyk – Sumy: “Univercity book”, 2008. – 320 p.
 3. Социально-экономический потенциал устойчивого развития. Учебник/ Под.ред. проф. Л.Г.Мельника (Украина) и проф. Л.Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2007. – 1120 с.

Наукові публікації:

 1. До питання екологічної складової в структурі захворюваності органів кровообігу/ І. Матюшенко, С. М. Шевченко // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року /— Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 58.
 2. Шевченко С.М. Проблеми логіки в навчальному змісті біології./ Науковий журнал: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 2, с.  216-230, Суми, СДПУ, 2010.
 3. Екологічні аспекти використання харчових добавок в продуктах харчування / Л. Назаренко, С. М. Шевченко // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (Суми, 19 - 23 квітня 2010 року) / — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІІ. — С. 123-124.
 4. Харчові добавки та їх вплив на людину / Л. М. Назаренко, С. М. Шевченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій : конференція присвячена Дню науки в Україні. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.III. — С. 91.
 5. Методичні підходи до структурування навчального змісту в курсі біології середньої школи ІІІ ступеня / С. М. Шевченко // ІІ Міжнародна науково-практична конференція пам'яті академіка М.М.Гришка. — Глухів, 2009
 6. Динаміка розвитку онкозахворювань в Сумській області / С. М. Шевченко, В. А. Контарев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій : конференція присвячена Дню науки в Україні. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.III. — С. 78.

Методичні праці:

 1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Біологія" : для студентів третього курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /С. М. Шевченко ; Уклад.: Шевченко С.М. — Суми : СумДУ, 2008. — 26 с.
 2. Методичні вказівки з дисципліни "Основи загальної екології" : для студ. технічних спец. заочної форми навчання /С. М. Шевченко. — Суми : СумДУ, 2010. — 38 с.
 3. Методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять з дисципліни "Біологія" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /С. М. Шевченко, О. М. Яхненко. — Суми : СумДУ, 2010. — 214 с.

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетною темою №0106U013007

Робота за госпрозрахунковою темою №54.02.01.07.