Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Лазненко Дмитро Олексійович PDF Друк e-mail

Доцент кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ

Закінчив: Сумський державний університет, 1997, спеціальність - обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів, кваліфікація – інженер-механік.

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Тема кандидатської «Розробка і дослідження малогабаритних апаратів для процесів ректифікації» зі спеціальності 05.17.08. – процеси та обладнання хімічної технології, 2001 р.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Автоматизація технологічних процесів, управління та поводження з відходами, екологічний аудит.


ДИСЦИПЛІНИ:

 • Екологічний менеджмент і аудит (32 лекційних години)


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. Підвищення кваліфікації за курсом «Розроблення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій, громадян-підприємців». Свідоцтво (реєстраційний № 09-12), від 08.02.2019 р.
 2. Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації викладачів. Підвищення кваліфікації за програмою: «Організація дистанційного навчання дисциплін напряму «Екологія»» свідоцтво 12СПК №941260 від 19.11.2015 р.
 3. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. Підвищення кваліфікації за програмою: «Стратегічне планування регіональної екологічної політики». Свідоцтво (реєстраційний № 8-06), від 13.03.2014 р.
 4. Astraia certification (Словаччина). Навчання за програмою: «Принципи аудиту, управління програмами аудиту, виконання екологічних аудитів систем екологічного менеджменту, компетентності аудитора вимогам і оцінки професійної кваліфікації аудиторів відповідно до вимог стандарту ISO 19011: 2002»; «Аудит системи екологічного менеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 14001: 2004». Сертифікат № T-ExAEMS – 1194-2011 «Зовнішній аудитор системи екологічного менеджменту», 31.10.2011 р.
 5. Astraia certification (Словаччина). Навчання за програмою: «Практична ефективність внутрішнього аудиту системи екологічного менеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 14001: 2004». Сертифікат № T-IAEMS – 1108-2011 «Внутрішній аудитор системи екологічного менеджменту», 27.06. 2011 р.
 6. Norsk Energy (Норвегія). Підвищення кваліфікації за комбінованою програмою навчання і розроблення проектів: "Бізнес-планування кліматичних проектів" в рамках норвезько-українського кліматичного співробітництва. Сертифікат «Бізнес-планування кліматичних проектів», травень 2009 р.СПІВПРАЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ, РОБОТА В КОМІСІЯХ ТА РОБОЧИХ ГРУПАХ:ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Основні публікації за напрямом

 1. Наземцева Я.О., Лазненко Д.О. Моделювання міграції пестицидів у ґрунтах від джерел постійного забруднення // Восточно-Европейский журнал передовых технологий –Харків, 2013 р.- № 4/10 (64). -  С. 12-15
 2. Лазненко Д.О. Методологія більш чистого виробництва: практичний аспект // Экология предприятия. Практические издание для специалистов по экологической безопасности - Мінськ, 2014 - №12 - С. 34-40
 3. Лазненко Д.О. Створення регіональної системи поводження з твердими побутовими відходами (практичні аспекти оцінки поточного стану) // Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влад: проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» - Київ, 10-11 листопада 2015 р - 164с. С. 20-22.
 4. Применение роторных массообменных аппаратов для очистки сточных вод фармацевтических производств / Лазненко Д.А., Конев С.А. // Проблемы безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (Безопасность – 2012): Сборник научных статей II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Том I. – Уфа: ФГБОУ ВПО УГАТУ - Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан, 2012. – с 96-101.
 5. Знешкодження непридатних до застосування пестицидів шляхом озонування / Лазненко Д.О., Наземцева Я.О., Аблєєв О.Г., Винокурова Г.М.// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харків: Технологический центр, 2012. – № 3/6 (57). стор. 67-69


Науково-дослідні роботи

 • Виконавець НДР «Зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище підприємств хімічної та машинобудівної промисловості та теплоенергетики». Номер державної реєстрації: 0116U006606


Участь у конференціях і семінарах

 • Участь з доповіддю у ІІ Міжнародному господарському форумі «Смарт сіті та екосистема», 05-10 лютого 2019р. м. Яремче
 • Участь з доповіддю у IV форумі місцевого розвитку (27 червня 2019 року, м. Трускавець)
 • Участь з доповіддю у семінарі «Поводження з відходами у громадах» в рамках конкурсу малих грантів DREAMactions 3.0, організованого CANactions School та WNISEF (6 вересня 2019 р.)
 • Участь з доповіддю у круглому столі «Стратегічне планування у сфері поводження з побутовими відходами» у рамках XVІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «КомунТех – 2019»


Керівництво науковою роботою студентів

 • «Зниження техногенного навантаження на довкілля шляхом застосування методології більш чистого виробництва». Ахрамєєва Валерія Миколаївна, гр. ТС.м-91, 2020 р.ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 • Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация: коллективная монография: в 2-х томах: Сумы: Сумский государственный университет, 2013. – Том 1. – 298 с
 • Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация: коллективная монография: в 2-х томах: Сумы: Сумский государственный университет, 2013. – Том 2. – 258 с
 • Основи становлення сучасного інженера. навчальний посібник. Харків : НТМТ, 2015. – 275 с.


Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 • Сидоренко С. В. Гідродинаміка та масообмін в диспергуючому контактному пристрої відцентрового масообмінного апарата: дисертація канд. техн. наук, спец. 05.17.08, ДК № 067354 від 31.05.2011р.


Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

Виконання НДР за договорами із міжнародними організаціями та проектами:

 • Договори із Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку ("Skat Consulting Ltd.) / Проект "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO) від 28.05.2020.
 • Виконання протягом трьох років наступних робіт: 
      
 • проведення гідробіологічних досліджень параметрів стічних вод в біоставках очисних споруд;
 • дослідження ефективності очищення стічних вод на очисних спорудах (с. Вирівка, Конотопський район, Сумська область).

Участь у міжнародних проектах:

 • Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO) - Консультант з питань охорони навколишнього природного середовища та поводження з твердими побутовими відходами. 2014 рік – дотепер.
 • Німецьке товариство з міжнародного співробітництва (GIZ GmbH), проект «Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)» PN 15.2072.5-020.05 - Надання експертної підтримки технічних рішень міжмуніципальної співпраці у секторі відходів під час семінарів для вибраних трьох пілотних регіонах:
      
 • підготовка концепції тренінгів з міжмуніципального співробітництва для об’єднаних територіальних громад;
 • проведення тренінгів з міжмуніципального співробітництва для об’єднаних територіальних громад у трьох пілотних областях (Дніпропетровська, Волинська та Житомирська);
 • підготовка рекомендацій / висновків щодо існування / відсутності потенціалу пілотних об’єднаних територіальних громад щодо ініціювання проектів міжмуніципального співробітництва.
 • Проект: «Транскордонна співпраця сіл за збереження навколишнього середовища», який реалізується у рамках Програми територіального партнерства Східного партнерства, Програми транскордонного співробітництва Молдова-Україна, що фінансується ЄС та управляється Німецьким товариством за Договором міжнародного співробітництва в рамках Грантового у зовнішньої діяльності Європейського Союзу № 83285715 - Розроблення Техніко-економічного обґрунтування збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ та створення сортувальної станції. 2018 рік.
 • Проект «Управління відходами територіальних громад: досвід розвитку сільських територій Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства» - Експерт з питань поводження з ТПВ. 2017 – 2018 роки.
 • Проект ЄС «Управління якістю повітря у східних країнах-партнерах ЄІСП – AIR-Q-GOV» - Місцевий консультант від України. Діяльність: Опрацювання питань щодо гармонізації українського законодавства в сфері охорони атмосферного повітря з законодавством ЄС.
 • Казахстан. Проект Світового банку: Казахстан Спільна програма Світового банку з економічних досліджень. Підвищення конкурентоспроможності промисловості через потенційний більш чистого і більш зеленого виробництва. Промислові викиди. Система реєстрації та промислового зеленого зростання - Консультант. Розроблення для міністерства екології і природних ресурсів Республіки Казахстан рекомендацій з питань запровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів. Метою Протоколу є розширення доступу громадськості до інформації шляхом створення послідовних, інтегрованих, загальнонаціональних реєстрів викидів і перенесення забруднювачів. 2013 р.
 • Казахстан. Проект Світового банку: «Поліпшення індустріальної конкурентоспроможності через реалізацію потенціалу зеленого виробництва» - Консультант з питань чистого виробництва:
      
 • оцінка законодавчої та нормативної бази Республіки Казахстан щодо «чистого виробництва», енергоефективності та природоохоронних дозволів;
 • аналіз національної регуляторної бази Республіки Казахстан щодо комплексних екологічних дозволів;
 • проведення обстеження трьох підприємств;
 • виконання порівняльного аналізу технологій та практик у відібраних галузях виробництва з найкращими міжнародними практиками.
 • визначення потенціалу запровадження найкращих доступних методів та методів чистої виробництва та розроблення відповідних рекомендацій для трьох промислових підприємств.
 • Програма норвезько-українського співробітництва “UKR-09/012 «Створення потенціалу для пом’якшення наслідків зміни клімату в Україні» - Консультант. Надання допомоги українським підприємствам у підготуванні бізнес-планів проектів з енергоефективності та зниження викидів парникових газів, надання допомоги у підготуванні документації для продажу викидів парникових газів за механізмами Кіотського протоколу. Навчання українських експертів. 2009 -2010 роки.


Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

 • № 51.16.01-14.17.СП від 22.02.2017 р. Замовник: Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»: 
      
 • розроблення обґрунтування потреб у воді (Індивідуальні балансові норми водоспоживання та водовідведення для виробництв ПАТ «Сумське НВО»);
 • підготування документації для отримання ПАТ «Сумське НВО» дозволу на спеціальне водокористування із артезіанських свердловин, що знаходяться на території підприємства у м. Суми (клопотання про погодження умов і отримання дозволу на спеціальне водокористування).
 • № 51.16.01-42.17.СП від 16.08 2017 р. Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Кобзаренка»
      
 • інвентаризація викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел для ТОВ «Завод Кобзаренка;
 • документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців для ТОВ «Завод Кобзаренка».
 • № 51.16.01-14.18.СП від 31.01.2018 р. Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Контакт Плюс».
      
 • проведення інвентаризації промислових відходів для ТОВ «Контакт Плюс»
 • № 51.16-2018.СП/74 від 04.12.2018 р. Замовник: Приватне акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат»
       
 • інвентаризація викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел для ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат»;
 • підготовка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців для ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат».
 • № 51.16-2019.СП/07 від 17.01.2019 р. Замовник: Сільськогосподарський споживчий кооператив «Ярославна»
      
 • проведення інвентаризації промислових відходів для ССК «Ярославна;
 • складання реєстрової карти об’єкту утворення відходів за 2018 рік для ССК «Ярославна».
 • № 51.16-2019.СП/02 від 09.01.2019 р. Замовник: Приватне акціонерне товариство «Роменський хлібокомбінат»
       
 • інвентаризація викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел для ПрАТ «Роменський хлібокомбінат»;
 • підготовка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців для ПрАТ «Роменський хлібокомбінат».
 • № 51.16-2020.СП/08 від 04.02.2020 р. Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго».
      
 • проведення інвентаризації промислових відходів для ТОВ «Сумитеплоенерго».


Організаційна робота у закладах освіти:

 • Керівник наукового центру прикладних екологічних досліджень СумДУ (Наказ №5 від 24.12.2008 р.)


Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

 1. Бабенко В.М. «Закономірності гідродинаміки і масообміну в процесах ректифікації суміші розчинників на новому контактному пристрої», дисертація канд. техн. наук, спец.: 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, 2016 р.
 2. Дудка С.В. «Підвищення ефективності процесу гранулоутворення мінеральних добрив у барабанному грануляторі - сушарці», дисертація канд. техн. наук, спец.: 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, 2014 р.
 3. Педченко М.М. «Теоретичні та експериментальні дослідження процесу гідратоут-ворення вуглеводневих газів у реакторах струминного типу», дисертація канд. техн. наук, спец.: 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, 2013 р.
 4. Васильєв М. І. «Інтенсифікація сполучених реакційно-масообмінних процесів в карбонізаційних реакторах содового виробництва», дисертація канд. техн. наук, спец.: 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, 2012 р.
 5. Естефан П’єр Ханна. “Закономірності тепло- масообмінних процесів концентрування розчину хлориду натрію у апараті прямого контакту”, дисертація канд. техн. наук, спец.: 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, 2009 р.
 6. Пітак І. В. “Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті”, дисертація канд. техн. наук, спец.: 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, 2008 р.


Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення:

 1. Пляцук Л.Д., Стороженко В.Я., Лазненко Д.О. Відцентровий тепломасо-обмінний апарат. Деклараційний патент на винахід. №31145А. Україна, МПК В 01 D 3/30, №98073763, Заявлено 14.07.1998, Опубліковано 15.12.2000, Бюл. №7-ІІ.
 2. Пляцук Л.Д., Лазненко Д.О. Відцентровий тепломасо-обмінний апарат. Деклараційний патент на винахід. №31655А. Україна, МПК В 01 D 3/30, №98105374, Заявлено 13.10.1998, Опубліковано 15.12.2000, Бюл. №7-ІІ.
 3. Пляцук Л.Д., Стороженко В.Я., Лазненко Д.О. Відцентровий тепломасо-обмінний апарат. Деклараційний патент на винахід. Деклараційний патент на винахід. №32806А. Україна, МПК В 01 D 3/30, №98042167, Заявлено 29.04.1998, Опубліковано 15.02.2001, Бюл. №1.
 4. Пляцук Л.Д., Лазненко Д.О. Відцентровий тепломасо-обмінний апарат. Деклараційний патент на винахід. №39280А. Україна, МПК В 01 D 3/30, №99063483, Заявлено 22.06.1999, Опубліковано 15.06.2001, Бюл. №5.
 5. Пляцук Л.Д., Стороженко В.Я., Лазненко Д.О. Відцентровий тепломасо-обмінний апарат. Деклараційний патент на винахід. №40040А. Україна, МПК В 01 D 3/30, №99010130, Заявлено 10.01.1999, Опубліковано 16.07.2001, Бюл. №6.
 6. Пляцук Л.Д., Панченко П.П., Мардакін Л.О., Шевченко О.С., Лазненко Д.О. Спосіб одержання вуглеводневих розчинників з бензинових фракцій. Деклараційний патент на винахід. №49770А. Україна, МПК С 10 G 7/00, №2002065046, Заявлено 18.06.2002, Опубліковано 16.09.2002, Бюл. №9.
 7. Пляцук Л.Д., Кетанех О.М., Гурець Л.Л., Лазненко Д.О. Апарат для мокрого очищення газів. Деклараційний патент на винахід. №57669А. Україна, МПК В 01 D 47/02, №2002108337, Заявлено 22.10.2002, Опубліковано 16.06.2003, Бюл. №6.
 8. Пляцук Л.Д., Лазненко Д.О. Відцентровий тепломасо-обмінний апарат. Деклараційний патент на винахід. №60669А. Україна, МПК В 01 D 3/20, №2003010743, Заявлено 28.01.2003, Опубліковано 15.10.2003, Бюл. №10.
 9. Пляцук Л.Д., Шкарупа В.Ю., Куценко В.Л., Лазненко Д.О. Відцентровий тепломасо-обмінний апарат. Деклараційний патент на винахід. №69779А. Україна, МПК В 01 D 3/30, №20031210996, Заявлено 04.12.2003, Опубліковано 15.09.2004, Бюл. №9.
 10. Пляцук Л.Д., Шкарупа В.Ю., Куценко В.Л., Лазненко Д.О. Відцентровий тепломасо-обмінний апарат. Деклараційний патент на винахід. №69801А. Україна, МПК В 01 D 3/30, №20031211146, Заявлено 08.12.2003, Опубліковано 15.09.2004, Бюл. №9
 11. Кроленко О.І., Сидоренко С.В., Лазненко Д.О. Спосіб переробки зношених гумово-технічних виробів. Деклараційний патент на корисну модель. №15645. Україна, МПК (2006) С10G 1/00, C10B 53/07, Заявлено 27.12.2005, Опубліковано 17.07.2006, Бюл. №7.
 12. Сидоренко С.В., Лазненко Д.О. Відцентровий тепломасообмінний апарат. Патент на корисну модель №42657. Україна, МПК МПК В 01 D 3/30 (2009.01), № u 200902470, Заявлено 19.03.2009, Опубліковано 10.07.2009, Бюл. №13


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Методичнi вказівки до виконання дипломних проектів зi спецiальностi 7.090220 "Обладнання хiмiчних виробництв i пiдприємств будiвельних матерiалiв" для студентів денної та заочної форм навчання / укл.: В.І. Склабінський, Я.Е. Михайловський, Д.О. Лазненко, О.П. Будьоний, А.М. Котенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 47 с.
 2. Методичні вказівки з курсу "Охорона праці в галузі": для студ. 5-го курсу спец. 7.090514 "Холодильні машини і установки" /О. П. Будьоний, Ю. М. Вертепов, Д. О. Лазненко. - Суми: СумДУ, 2004. - 61 с.
 3. Методичні вказівки до практичного заняття на тему "Механічна вентиляція. Розрахунок місцевої вентиляції" з курсу "Охорона праці в галузі": для студ. спец. 8.090202, 8.090203, 8.090204, 8.090209, 8.090220, 8.090802, 8.090804, 7.091401 денної та заочної форм навчання /Л. Л. Гурець, Д. О. Лазненко. - Суми : СумДУ, 2004. - 18 с.


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Член комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря (Розпорядження головної Сумської ОДА від 16.06.2020 № 260-ОД)
 • Член колегії Державної екологічної інспекції у Сумській області (Наказ Держекоінспекції у Сумській області від 23.01.2018 року №7).
 • Член координаційного комітету з питань екологічної безпеки та природокористування (Розпорядження головної Сумської ОДА від 23.08.2018 № 508-ОД)
 • Член комісії з відбору проектів природоохоронних заходів для наступного фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (Розпорядження головної Сумської ОДА від 26.04.2013 № 168-ОД)


Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (на іншому підприємстві за спеціальністю, сумарний стаж, в т.ч. за сумісництвом):

 • Директор Сумської філії Українського наукового центру технічної екології (2003 – 2010 роки).


Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

 • Постійна діяльність, пов’язана з науковим консультуванням установ, підприємств, організацій, починаючи з 2003 року до сьогоднішнього дня.
 • Директор Сумської філії Українського наукового центру технічної екології (2003 – 2010 роки). Надання консультацій суб’єктам господарювання та органам влади з питань екології та охорони навколишнього середовища.
 • Керівник наукового центру прикладних екологічних досліджень СумДУ (Наказ №5 від 24.12.2008 р.)
 • Надання консультацій суб’єктам господарювання та органам влади з питань екології та охорони навколишнього середовища.