Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Бурла Оксана Анатоліївна PDF Друк e-mail

Науковий ступінь: доктор філософії

Посада: асистент кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Охорона праці, Охорона праці в галузі, БЖД

Наукові інтереси: моделювання екологічних ризиків, охорона праці.

Участь у конференціях і семінарах

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 2011).

Керівництво студентською науковою роботою

Щорічно готує студентів до науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, СумДУ.

Є науковим керівником кваліфікаційних робіт бакалаврів.

Перелік публікацій Бурли О.А.

Основні публікації за останні роки

Наукові публікації:

  1. Бурла О.А., Пляцук Л.Д. Загальні аспекти моделювання впливу техногенних навантажень на екологічні системи // Матеріали V Міжнародної ювілейної науково-практичної конференції „Екологія. Економіка. Енергозбереження” – Суми, 2009.
  2. Бурла О.А., Пляцук Л.Д. Екологічні питання стану атмосферного повітря на території м. Суми та Сумської області // Матеріали V Міжнародної ювілейної науково-практичної конференції „Екологія. Економіка. Енергозбереження” – Суми, 2009.
  3. Бурла О.А., Пляцук Л.Д. Методика моделирования экологических рисков при загрязнении атмосферы // Матеріали науково-техн. конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інж. ф-т. Суми, вид-во СумДУ, 2008 – Ч.1, вип.10

Методичні праці:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Екологічний менеджмент і аудит" : для студ. 4-го курсу спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /О. А. Бурла ; Уклад. О.А. Бурла. — Суми : СумДУ, 2010. — 12 с.