Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Магістратура PDF Друк e-mail


Кафедра екології та природозахисних технологій здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійними програмами:

183 "Технології захисту навколишнього середовища"


Програма розроблена відповідно до місії та стратегії СумДУ, спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей управління проектами у сфері технологій захисту навколишнього середовища, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення технологій захисту навколишнього середовища для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях економіки.

Профіль освітньо-професійної програми

Силабуси навчальних дисциплін:


Каталог вибіркових дисциплін за освітньою програмою

Каталог вибіркових дисциплін загальної підготовки

Рецензії на освітню програму та відгуки роботодавців

Профіль освітньо-професійної програми 2019


101 "Екологія"


Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі екології, охорони навколишнього середовища та природокористування через теоретичне та практичне навчання. Дана програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки. Метою програми є підготовка висококваліфікованих і професійних екологів, здатних вирішувати наукові задачі та питання щодо зменшення рівня антропогенного впливу на природне середовище, розробки ефективних природоохоронних заходів, а також розв’язувати практичні завдання у галузі екології та охорони навколишнього середовища.

Профіль освітньо-професійної програми


З правилами прийому на навчання можна ознайомитись на сайті Приймальної комісії Сумського державного університету.