Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі технології захисту навколишнього середовища, охорони навколишнього середовища та природокористування через теоретичне та практичне навчання. Дана програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок у галузі досліджень, розрахунків, проектування, оцінки небезпеки й ризиків технологічних процесів та технічних систем, що використовуються для захисту навколишнього середовища, природокористування. Метою програми є підготовка висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі технологій захисту навколишнього середовища, що передбачає застосування теорій та методів наук, пов’язаних з технологіями захисту, охороною довкілля та природокористуванням, які характеризуються міждисциплінарністю.

Профіль освітньої програми


Вибіркові дисципліни


Робоча проєктна група

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності

Вчене звання (за кафедрою)

Посада та назва підрозділу (за основним місцем роботи)

Керівник робочої проєктної групи (гарант освітньої програми):

Васькіна І.В.

К.т.н., 21.06.01 – екологічна безпека

старший викладач

Старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій

Члени робочої проектної групи:

Лазненко Д.О.

К.т.н., 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

доцент

Доцент кафедри екології та природозахисних технологій

Рой І.О.

К.т.н., 21.06.01 – екологічна безпека

доцент

Старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій

Захарова В.А.

Студентка гр. ТС-81 кафедри екології та природозахисних технологій

Смертяк С.Ю.

Головний інженер ТОВ «Сумитеплоенерго»

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.