Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Бакалаврат PDF Друк e-mail

Кафедра екології та природозахисних технологій здійснює підготовку бакалаврів за освітньо-професійними програмами: 

101 "Екологія"


Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі екології, охорони навколишнього середовища та природокористування через теоретичне та практичне навчання. Дана програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок у галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Метою програми є підготовка висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології, охорони навколишнього природного середовища та природокористування, що передбачає застосування теорій та методів наук, пов’язаних з екологією, охороною довкілля та природокористуванням, які характеризуються міждисциплінарністю.

Освітня програма


183 "Технології захисту навколишнього середовища"


Метою програми є підготовка фахівців з технологій захисту навколишнього середовища, які володіють комплексом знань, умінь та навичок у галузі досліджень, розрахунків, проектування, оцінки небезпеки й ризиків технологічних процесів та технічних систем, що використовуються для захисту навколишнього середовища, та здатні розв’язувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми у цій галузі; забезпечення набуття студентами компетентностей, необхідних для продовження освіти та професійної діяльності.

Освітня програма


З правилами прийому на навчання можна ознайомитись на сайті Приймальної комісії Сумського державного університету.