Програма розроблена відповідно до місії Сумського державного університету та спрямована на забезпечення підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів з технологій захисту навколишнього середовища, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, що мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

Профіль освітньої програми 2021 


Результати опитування здобувачів

Звіт про результати опитування здобувачів щодо освітньої програми "Технології захисту навколишнього середовища" 2020 р.

Звіт про результати опитування здобувачів щодо освітньої програми "Технології захисту навколишнього середовища" 2021 р.

 

Силабуси навчальних дисциплін

Вибіркові дисципліни

Робоча проектна група

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності

Вчене звання (за кафедрою)

Посада та назва підрозділу (за основним місцем роботи)

Керівник робочої проєктної групи:

Пляцук Леонід Дмитрович

Доктор технічних наук, 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

Професор за кафедрою автоматизації технологічних процесів і виробництв

Завідувач кафедри екології та природозахисних технологій

Члени робочої проєктної групи:

Гурець Лариса Леонідівна

Доктор технічних наук, 21.06.01 – екологічна безпека

Доцент за кафедрою прикладної екології

Професор кафедри екології та природозахисних технологій

Козій Іван Сергійович

Кандидат технічних наук, 21.06.01 – екологічна безпека

Доцент за кафедрою прикладної екології

Доцент кафедри екології та природозахисних технологій

Луценко Сергій Вікторович

-

-

Аспірант, група АСПтех-8.1

Радіонов Олександр Володимиро-вич

Доктор технічних наук, 21.06.01 – екологічна безпека

-

Директор ТОВ «НВВП “Ферогідродинаміка”»

Шерстюк Микола Миколайович

-

-

Начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів, старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Сумської області Державної екологічної інспекції у Сумській області

Зовнішні рецензенти

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності

Вчене звання (за кафедрою)

Посада та назва організації (за основним місцем роботи)

Павличенко Артем Володимирович

Доктор технічних наук, 21.06.01 – екологічна безпека

Професор за кафедрою екології та технологій захисту навколишнього середовища

Перший проректор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Петрушка Ігор Михайлович

Доктор технічних наук, 21.06.01 – екологічна безпека

Професор за кафедрою екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Гелетуха Георгій Георгійович

Доктор технічних наук, 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії

-

Голова правління Біоенергетичної асоціації України

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.