Надрукувати

Кафедра екології та природозахисних технологій готує кваліфікованих фахівців з вищою освітою за триступеневою системою:

Освітні програми спеціальностей

Інформацію щодо прийому на навчання можно отримати на сайті: vstup.sumdu.edu.ua

Завантажити витяг з правил прийому до Сумського державного університету : на перший рік навчання / на старші курси / на магістратуру.

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «Магістр» зі спеціальності 101 "Екологія"

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «Магістр» зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання та ведеться за профілізаціями:

Після закінчення навчання випускники мають можливість отримати диплом міжнародного зразку.

На кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за денною та заочною формами навчання.

Для підготовки майбутніх екологів кафедра екології та природозахисних технологій має комплекс науково-навчальних аудиторій та лабораторій, оснащених сучасними приладами та установками, забезпечених комп'ютерною та мультимедійною технікою.

Студенти кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ проходять практику на наступних підприємтсвах - філіях кафедри:

Студенти отримують практичні навички при проходженні навчальних практик:

 

Знання, отримані під час навчання, допоможуть Вам:

По закінченню навчання Ви зможете працювати:

 Класифікатор професій

Спеціальність 101 «Екологія»

Бакалавр

Магістр

3211 Технік-лаборант

3211 Технік-лаборант (біологічні дослідження)

3211 Фахівець з біотехнології

3212 Інспектор з використання водних ресурсів

3212 Інспектор з охорони природи

3212 Інспектор із захисту рослин

3449 Інспектор з охорони природно-заповідного фонду

3212 Інспектор з охорони природи

3211 Лаборант (біологічні дослідження)

3491 Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень)

3439 Організатор природокористування

3212 Технік (природознавчі науки)

3152 Інспектор з охорони праці

3111 Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

2211.2 Еколог

2211.2 Експерт з екології

2213.2 Фахівець з використання водних ресурсів

2411.2 Екологічний аудитор

2419.2 Фахівець з економічного моделювання екологічних систем

2310.2 Асистент

2310.2 Викладач вищого навчального закладу

2442.2 Фахівець з управління природокористуванням

2149.2 Інженер з охорони праці

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Бакалавр

Магістр

3211 Технік-еколог

3211 Технік-лаборант

3211 Фахівець з біотехнології

3212 Інспектор з використання водних ресурсів

3212 Інспектор з охорони природи

3439 Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду

3111 Фахівець із нетрадиційних видів енергії

3113 Технік з експлуатації біоенергетичних установок

3113 Технік з експлуатації вітроенергетичних установок

3113 Технік з експлуатації гідроенергетичних установок

3113 Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок

3449 Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки

3116 Технік-лаборант (хімічне виробництво)

3117 Технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія)

3491 Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень)

3111 Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях

3439 Організатор природокористування

3152 Інспектор з охорони праці

3111 Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3439 Інспектор державний з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою

3449 Інспектор державний з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії

2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки

2211.2 Еколог

2213.2 Інженер лісового господарства

2213.2 Інженер з використання водних ресурсів

2213.2 Інженер з відтворення природних екосистем

2213.2 Інженер з охорони природних екосистем

2213.2 Інженер з охорони та захисту лісу

2213.2 Інженер з охорони тваринного світу

2213.2 Інженер з природокористування

2213.2 Інженер лісового господарства

2411.2 Екологічний аудитор

2414.2 Експерт технічний з промислової безпеки

2419.2 Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії

2310.2 Асистент

2310.2 Викладач вищого навчального закладу

2213.2 Інженер з природокористування

2148.2 Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища

2149.2 Інженер з охорони праці