English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Лабораторії та філіали

Кафедра прикладної екології має комплекс наукових та навчальних лабораторій, оснащених сучасними приладами та установками:

 • лабораторія біохімічних досліджень;
 • лабораторія атомно-абсорбцiйного аналізу, до складу якої входять прилади С-115, С-600 та інші;
 • лабораторія мiкроструктурного аналiзу речовин, оснащена мiкроскопами ПЕМ-100, РЕМ-102С, ВУП-5, мас-спектрометрами МХ 73-04-А;
 • лабораторiя роздiлення багатокомпонентних сумiшей, оснащена лабораторною ректифiкацiйною колоною;
 • лабораторiя очистки газiв, яка оснащена стендовою установкою масообмiнного апарату;
 • лабораторія електрохімічної очистки стічних вод, оснащена лабораторною електрокоагуляційною установкою.

Вже багато років кафедра прикладної екології успішно співпрацює зі своїми філіалами:

 • Управління екології та природних ресурсів у Сумській області: http://www.eco.sumy.ua
 • Державна екологічна інспекція в Сумській області: http://www.dei.sumy.ua
 • Комунальне підприємство “Міськводоканал”;
 • Публічне акціонерне товариство “Сумихімпром”: http://www.sumykhimprom.com.ua
 • Сумський державний науково-дослідний інститут “МІНДІП”: http://mindip.sumy.ua

Матеріальне забезпечення цих філіалів дозволяє студентам на практиці відпрацьовувати отримані теоретичні знання, підвищувати свій рівень, опановуючи сучасні методи екологічного контролю за станом навколишнього середовища. Крім цього майбутні фахівці-екологи мають можливість ознайомитись з технікою, необхідною для проведення екологічного контролю, та проведення лабораторних робіт на підприємствах.

В процесі співпраці з філіалами кафедри прикладної екології студенти оволодівають такими професійними навичками як:

 • проведення екологічної експертизи підприємств;
 • екологічного аудиту і менеджменту;
 • застосування правових норм екологічного законодавства України.