English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Науково-дослідна діяльність

Наукова діяльність кафедри прикладної екології здійснюється на основі тісної взаємодії науково-педагогічних працівників кафедри та науково-дослідної лабораторії.

 • Протягом останніх років на кафедрі склалися наукові напрямки:
 • Розробка технологій та обладнання для очищення викидів;
 • Розробка шляхів поліпшення екологічної ситуації міст та промислових зон;
 • Дослідження та прогнозування техногенного навантаження в умовах зміни виробничої інфраструктури міста.
 • Комплексний підхід до запобігання і контролю за забрудненням навколишнього середовища. Впровадження методології «Чисте виробництво»;
 • Моделювання та оцінка екологічних ризиків, обумовлених забрудненням навколишнього середовища;
 • Біотехнології рециклінгу техногенних відходів та захисту довкілля;
 • Біоіндикаційні дослідження стану урбоекосистем.

Налагоджено співробітництво з органами державного управління та місцевого самоврядування щодо розроблення місцевих програм охорони навколишнього природного середовища, програм моніторингу довкілля, а також розвитку та оптимізації мережі природно-заповідних об’єктів, екологічної мережі області; наукові дослідження екосистем.

Викладачі кафедри задіяні у роботі Наукового центру прикладних екологічних досліджень, який займається вирішенням прикладних задач у сфері екології, природокористування, екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. Основна робота у науковому центрі направлена на:

 • Співробітництво з органами державного управління та місцевого самоврядування.
 • Співробітництво з промисловим сектором.
 • Розвиток та оптимізація мережі природно-заповідних об’єктів, екологічної мережі області; наукові дослідження екосистем.
 • Громадська діяльність.

Співробітництво з промисловим сектором здійснюється за такими напрямками:

 • Виконання робіт у сфері поводження з відходами;
 • Виконання робіт за напрямом захисту атмосферного повітря;
 • Виконання робіт за напрямом захисту водного басейну та використання водних ресурсів;
 • Сертифікація згідно стандартів серії ISO;
 • Розробка схем фінансування проектів з охорони навколишнього середовища, енергоефективності, впровадження поновлювальних джерел енергії.

Характеристика наукової діяльності кафедри прикладної екології

Показники

Роки

2014

2015

2016

Кількість наукових і науково-технічних (науково-виробничих) підрозділів

У тому числі: - науково-дослідних інститутів

- науково-дослідних центрів

- науково-дослідних лабораторій

- науково-виробничих лабораторій


1

-

1

-

-


1

-

1

-

-


1

-

1

-

-

Обсяг фінансування НДР (тис. грн.)

У тому числі: - держбюджетна

- позабюджетна

1024

0

1024

430

0

430

548,4

0

548,4

Обсяг виконання НДР (тис. грн.)

У тому числі: - фундаментальних

- прикладних

1270

0

1271

430

0

430

548,4

0

548,4

Численність виконавців НДР, осіб

У тому числі штатних наукових працівників

з них: - докторів наук

- докторів філософії

Професорсько-викладацький персонал

з них: - доктори наук

- доктори філософії

4


-

1


-

1

5


-

1


-

1

5


-

1


-

1

Процент участі ПВС у науковій роботі

100

100

100

Кількість виконуваних робіт

84

53

65

Кількість: - міжнародних премій

- державних премій, премій ВНЗ та НАНУ

- патентів та охоронних документів

- на винаходи

-

-

3

-

-

-

1

-

-

-

2

-

Кількість виданих монографій

3

1

1

За останні п'ять років на кафедрі прикладна екології викладачами видано 12 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus (або наукометричної бази Web of Scince), 1 викладачем прочитано лекції на запрошення іноземного університету (Пляцуком Л.Д., проф., д.т.н. було прочитано лекції студентам університету (Казахстан)).

Освітня/наукова діяльність студентів та викладачів кафедри за період 2009–2016 рр.

Країна

Місто

ВНЗ

Формат співробітництва та рік

Відповідальна особа

Боснія і Герцеговина

м. Фойниця

Regional Education and Information Centre – REIC

в партнерстві з Університетом Сараєво, Болонським університетом та Інститутом Центральної, Східної та Балканської Європи.

Літня школа, 2013

Афанасьєва Н.О.

Казахстан

м. Шимкент

Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова

Викладацька робота, 2016

Пляцук Л.Д.

Китайська Народна Республіка

м. Нанкін

Університет

Хохай

Навчання в магістратурі,

2014-2015

М’якаєва Г.М.

Німеччина

м. Кобленць

Університет Кобленць-Ландау

Робоча поїздка в рамках впровадження програми отримання подвійних дипломів, 2016

Козій І.С.

Норвегія

м. Осло,

губернія Акерсхус,

м. Gjerdrum

м. Klemetsrud

м. Мосс

м. Фредрікстад

Норвезька асоціація споживачів та постачальників енергії Norsk Energi

Ознайомлення з норвезьким досвідом реалізації проектів в сфері охорони довкілля та енергоефективності, 2011 рік

Лазненко Д.О.

Польща

м. Люблін

Люблінська політехніка (Lublin University of Technology)

Стажування, 2014

Кузьміна Т.М.

Польща

м. Катовіце

Підприємство Sita Starol Sp. z o.o.

Стажування, 2016

Алтухова К.О.

Польща

м. Варшава,

м. Краків

Міністерство навколишнього середовища Республіки Польща,

Національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами Республіки Польща,

Інспекція з охорони навколишнього середовища Мазовецького воєводства,

Варшавське регіональне управління водних ресурсів,

Мерія м. Краків

Навчальний візит «Вивчення польського досвіду щодо управління у сфері водного господарства та утилізації відходів», 2015 рік.

Лазненко Д.О.


Грантова/госпдоговірна діяльність кафедри прикладної екології за період 2009–2016 рр.

Країна

Організація/підприємство

Формат співробітництва та рік

Відповідальна особа

Великобританія

Університет Бат Спа (Bath Spa University)

Грантова діяльність, 2016

Васькін Р.А.

Казахстан

Норвезька асоціація споживачів та постачальників енергії Norsk Energi

Індивідуальний грант, 2012

Робота за проектом Всесвітнього банку «Сучасні компанії, здорове навколишнє середовище. Поліпшення індустріальної конкурентоспроможності через реалізацію потенціалу зеленого виробництва»

Лазненко Д.О.

Казахстан

Норвезька асоціація споживачів та постачальників енергії Norsk Energi

Індивідуальний грант, 2013

Робота за проектом Всесвітнього банку

The World Bank project

Kazakhstan Joint Economic Research Programme: “Industrial Emissions Registration System and Industrial Green Growth Recommendations”

Лазненко Д.О.

Німеччина

Університет Кобленць-Ландау

Короткострокове стажування (грант від приймаючої сторони на відвідування наукових семінарів та семінарів щодо подвійних дипломів), 2016

Черниш Є.Ю.

Україна

Норвезька асоціація споживачів та постачальників енергії Norsk Energi

Договір про співпрацю № 54.03.58.10, 2010 рік

Участь в розробленні учбових матеріалів для українських розробників проектів з енергоефективності та поновлювальних джерел енергії

Угода є частиною 2 річної програми "UKR-09/012 Створення потенціалу для пом'якшення наслідків зміни клімату в Україні"

Лазненко Д.О.

Україна

Норвезька асоціація споживачів та постачальників енергії Norsk Energi

Договір про співпрацю №54.03.72.11 від “14” лютого 2011р.

Методичне супроводження визначених Norsk Energi проектів. Методичне супроводження включає, підготування бізнес-плану, підготування концепції проекту (PIN)

Лазненко Д.О.

Україна

MWH, Belgium


MWH has entered into a Service Contract with the European Commission EuropeAid DG (‘the Client’) for the provision of technical assistance and services for the project called Air Quality Governance in ENPI East Countries

Індивідуальний грант, 2012-2014 роки

Робота за проектом

«Air Quality Governance in ENPI East Countries»

(місцевий консультант)

Лазненко Д.О.

Франція

Університет Клод Бернар Ліон 1, Лабораторія автоматизації та технології (Laboratoire d'Automatique et de Génie des Procédés)

Грант уряду Франції на проведення наукового стажування, 2016

Черниш Є.Ю.