English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Методичне забезпечення PDF Друк e-mail

Кафедра має високий рівень методичного забезпечення. Всі навчальні дисципліни забезпечені підручниками та навчальними посібниками, довідковою літературою, навчально-методичною документацією та іншими інформаційними матеріалами у друкованому вигляді та на електронних носіях.

На кафедрі працює методичний кабінет (Ц 204а), де зібрані навчальні посібники і методичні вказівки з дисциплін, що викладаються.

Перелік навчально-методичної літератури, що розроблена викладачами кафедри

Аверкова О. Е. 2291 Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Технические средства экоконтроля": Для студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана ОС" дневной формы обучения /О. Е. Аверкова. — Сумы : СумГУ, 1999. — 54 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/395.pdf

Аверкова, О. Є. 1136 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища" : для студ. спец. 7.070801 "Екологія й охорона НС" заочної форми навч. /О. Є. Аверкова ; Уклад. Аверкова О.Є. — Суми : СумДУ, 2006. — 59 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/m1136.doc

Аверкова, О. Є. 1997 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища": для студ. спец. 7.070801 "Екологія та охорона НС" заочної форми навчання /О. Є. Аверкова ; Уклад. О.Є. Аверкова. — Суми : СумДУ, 2008. — 53 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m1997.rar

Аверкова, О. Є. 2273 Методичні вказівки до практичної роботи на тему "Теорія клімату" з курсу "Глобальна екологія" : для студентів спеціальності 7. 070801 "Екологія й охорона НС" денної форми навчання /О. Є. Аверкова. — Суми : СумДУ, 2002. — 27 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/361.pdf

Аверкова, О. Є. 2274 Методичні вказівки до виконання практичних робіт на тему "Водний баланс" курсу "Глобальна екологія" : для студентів снеціальності 7.070800 "Екологія й охорона НС" денної форми навчання /О. Є. Аверкова. — Суми : СумДУ, 2001. — 19 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/362.pdf

Аверкова, О. Є. 2275 Методичні вказівки до виконання практичних робіт на тему "Радіаційний та енергетичний баланс" курсу "Глобальна екологія" : для студентів снеціальності 7.070800 "Екологія й охорона НС" денної форми навчання /О. Є. Аверкова. — Суми : СумДУ, 2001. — 25 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/363.pdf

Аверкова, О. Є. 2278 Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу "Методи вимірювання парамертів НС" : для студентів спеціальності 7.070801 "Екологія й охорона НС" денної форми навчання /О. Є. Аверкова. — Суми : СумДУ, 2002. — 32 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/366.pdf

Аверкова, О. Є. 2732 Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Виконання вимірів концентрації важких металів у пробах об'єктів НС на спектрофотометрі С-115.М" з курсу "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища": для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /О. Є. Аверкова ; Уклад. О.Є. Аверкова. — Суми : СумДУ, 2010. — 29 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2732.doc

Аверкова, О. Є. 601 Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Виконання вимірів концентрації важких металів у пробах об'єктів НС на спектрофотометрі С-600" з курсу "Методи вимірювання параметрів НС" : для студентів спеціальності 7.070800 "Екологія й охорона НС" денної форми навчання /О. Є. Аверкова ; . — Суми : СумДУ, 2004. — 19 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m601.pdf

Аверкова, О. Є. 620 Методичні вказівки до практичної роботи на тему "Кругообіг органічної речовини" з курсу "Глобальна екологія" : для студентів спеціальності 7.070801 "Екологія й охорона навколишнього середовища" денної форми навчання /О. Є. Аверкова. — Суми : СумДУ, 2004. — 23 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m620.pdf

Аверкова, О. Є. 2280 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Методи виміру парамертів ОС" : для студ. спец. 7.070801 "Екологія й охорона НС" денної форми навчання / Є. А. О. — Суми : СумДУ, 2000. — 26 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/ Nashiskanimetodichek/367.pdf

Андрієнко, Н. І. 2160 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та тестові питання з дисципліни "Урбоекологія" : для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /Н. І. Андрієнко ; Уклад.: Андрієнко Н.І. — Суми : СумДУ, 2008. — 16 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2160.doc

Андрієнко, Н. І. 2247 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Соціальна екологія" : для студентів спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /Н. І. Андрієнко ; Уклад. Н.І. Андрієнко. — Суми : СумДУ, 2009. — 12 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2247.doc

Андрієнко, Н. І. 2509 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Соціальна екологія" : спец. 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища" студ. усіх форм навчання /Н. І. Андрієнко ; Уклад. Н.І. Андрієнко. — Суми : СумДУ, 2009. — 44 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2509.doc

Андрієнко, Н. І. 2507 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Урбоекологія" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /Н. І. Андрієнко, В. О. Тюленєва ; Уклад.: Андрієнко Н.І., Тюленєва В.О. — Суми : СумДУ, 2009. — 18 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/344.pdf

Будьоний, О. П. 1246 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" : для студентів спеціальностей 7.090514 "Холодильні машини і установки" та 7.090515 "Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка" денної та заочної форм навчання /О. П. Будьоний ; Укладач О.П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2007. — 40 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1246.doc

Будьоний, О. П. 1252 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" : для студентів спеціальностей 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" та 8.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" денної та заочної форм навчання /О. П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2007. — 35 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1252.doc

Будьоний, О. П. 2263 Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять з курсу "Основи створення маловідходних технологій" : для студентів спеціальності 7.070801 та 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання /О. П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2003. — 26 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/354.pdf

Будьоний, О. П. 543 Методичні вказівки для практичних занять з курсу "Техноекологія" : для студ. 3-го курсу напряму 0708 "Екологія" зі спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання /О. П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2003. — 49 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/349.pdf

Будьоний, О. П. 768 Методичні вказівки з курсу "Охорона праці в галузі" : для студ. 5-го курсу спец. 7.090514 "Холодильні машини і установки" /О. П. Будьоний, Ю. М. Вертепов, Д. О. Лазненко. — Суми : СумДУ, 2004. — 61 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m768.pdf

Будьоний, О. П. 2822 Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу "Основи створення екологічно безпечних технологій" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /О. П. Будьоний, О. С. Мельник. — Суми : СумДУ, 2010. — 30 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2822.rar

Бурла, О. А. 2713 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Екологічний менеджмент і аудит" : для студ. 4-го курсу спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /О. А. Бурла ; Уклад. О.А. Бурла. — Суми : СумДУ, 2010. — 12 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2713.doc

Василега, В. Д. 2271 Методические указания для проведения практических и лабораторных работ по курсу "Почвоведение" : для студентов 2-го курса специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" дневной формы обучения /В. Д. Василега. — Сумы : СумГУ, 1999. — 69 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/359.pdf

Василега, В. Д. 2272 Поняття та терміни з курсів "Геологія з основами геоморфології", "Грунтознавство", "Топографія з основами картографії" : для студентів спеціальності 7.070801 усіх форм навчання /В. Д. Василега. — Суми : СумДУ, 2000. — 45 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/360.pdf

Василега, В. Д. 2283 Методические указания к проведению практических работ по дисциплине "Геология с основами геоморфологии" : для студентов специальности 7.070701 "Экология и охрана окружающей среды" всех форм обучеен /В. Д. Василега. — Суми : СумГУ, 1999. — 83 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/370.pdf

Василега, В. Д. 2295 Методические указания для проведения практических работ по курсу "Топография с основами картографии" : для студентов 2-го курса специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" дневной формы обучения /В. Д. Василега. — Сумы : СумГУ, 1999. — 52 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/388.pdf

Васькін, Р. А. 1277 Методичні вказівки щодо структури і правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт : для студентів спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /Р. А. Васькін ; Уклад. Р.А. Васькін. — Суми : СумДУ, 2007. — 32 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1277.doc

Васькін, Р. А. 2979 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Радіоекологія" : для студ. спец. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" усіх форм навчання / Р. А. Васькін, І. В. Васькіна. — Суми : СумДУ, 2010. — 42 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2979.doc

Гладка, Л. А. 1342 Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни "Безпека життєдіяльності людини" : для студ. усіх спец. денної форми навчання /Л. А. Гладка ; Уклад. Л.А. Гладка. — Суми : СумДУ, 2007. — 55 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1342.doc

Гладка, Л. А. 2376 Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" в дипломних проектах : для студентів спеціальностей 7.090202 та 7.090203 денної та заочної форм навчання /Л. А. Гладка. — Суми : СумДУ, 2003. — 23 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2003/bn13.pdf

Гладка, Л. А. 767 Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Безпека життєдіяльності людини" : для студ. усіх спец. заочної форми навчання /Л. А. Гладка. — Суми : СумДУ, 2004. — 49 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m767.pdf

Гладка, Л. А. 2175 Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу "Безпека життєдіяльності людини" : для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання /Л. А. Гладка, О. С. Дроздова ; Уклад.: Гладка Л.А., Дроздова О.С. — Суми : СумДУ, 2008. — 54 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2175.doc

Гладка, Л. А. 2942 Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни "Стандартизація та сертифікація в екології" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної та заочної форм навчання / Л. А. Гладка. — Суми : СумДУ, 2010. — 18 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2942.doc

Гурець, Л. Л. 1057 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Розслідування нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом" [Текст] : для студ. 4-го курсу всіх спец. денної форми навчання / Л. Л. Гурець. — Суми : СумДУ, 2006. — 18 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1444.pdf

Гурець, Л. Л. 1985 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій" : для студентів п'ятого курсу спеціальності 6.070801 заочної форми навчання. Р.2 : Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання /Л. Л. Гурець ; Уклад.: Л.Л. Гурець. — Суми : СумДУ, 2008. — 21 с.  ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m1985.doc

Гурець, Л. Л. 2572 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики : для студентів спеціальностей 7.070801 та 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної форми навчання /Л. Л. Гурець ; Уклад. Л.Л. Гурець. — Суми : СумДУ, 2009. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2572.doc

Гурець, Л. Л. 925 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій" : для студ. 5-го курсу спец. 7.070801 заочної форми навчання. Розділ 1. : Основи прикладної гідравліки. Гідромеханічні процеси та обладнання /Л. Л. Гурець ; Уклад. Л.Л. Гурець. — Суми : СумДУ, 2005. — 19 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/352.pdf

Гурець, Л. Л. 2282 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій" : для студентів спеціальності 7.070801 та 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання /Л. Л. Гурець, Р. А. Васькін. — Суми : СумДУ, 2002. — 14 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/369.pdf

Гурець, Л. Л. 697 Методичні вказівки до практичного заняття на тему "Механічна вентиляція. Розрахунок місцевої вентиляції" з курсу "Охорона праці в галузі" : для студ. спец. 8.090202, 8.090203, 8.090204, 8.090209, 8.090220, 8.090802, 8.090804, 7.091401 денної та заочної форм навчання /Л. Л. Гурець, Д. О. Лазненко. — Суми : СумДУ, 2004. — 18 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m697.pdf

Гурець, Л. О. 2781 Методичні вказівки до дипломного проекту "Розрахунок загальнообмінної вентиляції" з розділу "Охорона праці" : для студ. факультету ТеСЕТ денної та заочної форм навчання /Л. О. Гурець, О. П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2010. — 24 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2781.doc

Денисенко, А. Ф. 2377 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Основи охорони праці" : для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання /А. Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2003. — 47 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/707.pdf

Денисенко, А. Ф. 1056 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Основи охорони праці". Розділ "Оздоровлення повітряного середовища" : Для студентів 4-го курсу всіх спеціальностей денної форми навчання /А. Ф. Денисенко ; Укл. А.Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2006. — 22 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1433.pdf

Денисенко, А. Ф. 1581 Методичні вказівки до написання розділу "Охорона праці" в дипломних роботах : для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання /А. Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2008. — 39 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m1581.doc

Денисенко, А. Ф. 2725 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження природного виробничого освітлення" з курсу "Охорона праці" : для студ. економічних спец. усіх форм навчання /А. Ф. Денисенко ; Уклад. А.Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2009. — 18 с.  ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2725.doc

Денисенко, А. Ф. 2727 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження штучного виробничого освітлення" з курсу "Охорона праці" : для студ. економічних спец. усіх форм навчання /А. Ф. Денисенко ; Уклад. А.Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2009. — 10 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2727.doc

Денисенко, А. Ф. 544 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження природного освітлення виробничого приміщення" з курсу "Основи охорони праці" : для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчаня /А. Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2003. — 26 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2003/m544.pdf

Денисенко, А. Ф. 927 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з курсу "Основи охорони праці" : для студ. усіх спец. заочної форми навчання /А. Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2005. — 35 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2005/m927.pdf

Денисенко, А. Ф. 977 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" : для студ. усіх спец. заочної форми навчання /А. Ф. Денисенко, С. М. Соляник. — Суми : СумДУ, 2005. — 23 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2005/m977.doc

Дроздова, О. С. 2145 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Міське комунальне господарство" : для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /О. С. Дроздова ; Уклад.: Дроздова О.С. — Суми : СумДУ, 2008. — 13 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2145.doc

Дроздова, О. С. 2200 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище" : для студентів 4-го курсу спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /О. С. Дроздова ; Уклад.: Дроздова О.С. — Суми : СумДУ, 2008. — 17 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/621.pdf

Дроздова, О. С. 2242 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Природоохоронне інспектування" : для студ. спец. 7.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /О. С. Дроздова ; Уклад. Дроздова О.С. — Суми : СумДУ, 2009. — 17 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2242.doc

Кузьміна, Т. М. 2720 Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Заповідна справа" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /Т. М. Кузьміна ; Уклад. Т.М. Кузьміна. — Суми : СумДУ, 2010. — 27 с.  ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2720.doc

Куценко, В. Л. 2170 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Картографічні методи в екології" : для студентів спеціальності 6.040.106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" всіх форм навчання /В. Л. Куценко ; Уклад.: Куценко В.Л. — Суми : СумДУ, 2008. — 46 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2170.rar

Куценко, В. Л. 2182 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Геологія з основами геоморфології" : для студентів спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" всіх форм навчання /В. Л. Куценко ; Уклад.: Куценко В.Л. — Суми : СумДУ, 2008. — 48 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2182.doc

Лазненко, Д. О. 2723 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Настроювання витратоміра змінного перепаду тиску" з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів" : для студ. спец. 090220 «Процеси та обладнання ¦ хімічних виробництв» усіх форм навчання /Д. О. Лазненко. — Суми : СумДУ, 2010. — 12 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2723.doc

Пляцук, Л. Д. 2279 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної випускної роботи бакалавра за напрямом підготовки 0708 "Екологія" : для студентів 4-го курсу усіх форм навчання /Л. Д. Пляцук, О. О. Рибалов, В. А. Соляник. — Суми : СумДУ, 2003. — 30 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2003/nz.pdf

Рибалов, О. О. 1377 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Моніторинг навколишнього середовища" : за напрямом підготовки 0708 "Екологія" для студ. заочної форми навчання /О. О. Рибалов ; Уклад. Рибалов О.О. — Суми : СумДУ, 2007. — 30 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1377.doc

Рибалов, О. О. 2281 Методичні вказівки до вивчення курсу "Природокористування та механізм регулювання його діяльністю" Природокористування:стислий словник-довідник : для студ. 3-го курсу напрямку 6.0708 "Прикладна екологія" усіх форм навчання /О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2002. — 52 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/368.pdf

Рибалов, О. О. 585 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Моніторинг навколишнього середовища" за напрямом підготовки 0708 "Екологія" : для студ. 4-го курсу денної форми навчання /О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2004. — 27 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m585.pdf

Рибалов, О. О. 872 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Моніторинг навколишнього середовища" : для студ. спец. 070801 усіх форм навчання. Ч.2 : Оцінювання стану екологічного простору навколишнього середовища /О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2005. — 57 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2005/m872.pdf

Рыбалов, А. А. 2284 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Экономика природопользования" : для студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" всех форм обучения. Ч. 3 /А. А. Рыбалов. — Сумы : СумГУ, 1999. — 67 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/373.pdf

Рыбалов, А. А. 2285 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Экономика природопользования" : для студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" всех форм обучения. Ч. 2 /А. А. Рыбалов. — Сумы : СумГУ, 1999. — 59 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/372.pdf

Рыбалов, А. А. 2286 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Экономика природопользования" : для студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" всех форм обучения. Ч. 1 /А. А. Рыбалов. — Сумы : СумГУ, 1999. — 42 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/371.pdf

Рыбалов, А. А. 2287 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Моделирование и прогнозирование состояния окружающей среды" : Для студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" всех форм обучения. Ч. 2 /А. А. Рыбалов. — Сумы : СумГУ, 1999. — 44 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/396.pdf

Рыбалов, А. А. 2288 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Моделирование и прогнозирование состояния окружающей среды" : Для студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" всех форм обучения. Ч. 1 /А. А. Рыбалов. — Сумы : СумГУ, 1999. — 72 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/378.pdf

Рибалов, О. О. 3011 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка природокористування" : збірник завдань. Ч.1 / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2011. — 56 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2011/m3011.doc

Рибалов, О. О. 3014 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка природокористування" : збірник завдань. Ч.2 / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2011. — 79 с.  ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2011/m3014.doc

Сидоренко, С. В. 2733 Методичні вказівки з курсу "Основи екологічного підприємництва" : для студ. спец. 70801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /С. В. Сидоренко ; Уклад. С.В. Сидоренко. — Суми : СумДУ, 2010. — 33 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2733.doc

Соляник, В. О. 976 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основні проблеми життєзабезпечення міста та промислових зон" на тему "Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок" : для студ. 4-го курсу спец. 6.070809 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання /В. О. Соляник. — Суми : СумДУ, 2005. — 39 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2005/m976.doc

Трунова, І. О. 3167 Методичні вказівки до написання розділу "Охорона праці та цивільний захист" у дипломних роботах : для студ. економічних спец. усіх форм навчання / І. О. Трунова. — Суми : СумДУ, 2011. — 20 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2011/m3167.doc

Тюленева, В. А. 2290 Методические указания к выполнению практических заданий по дисциплине "Социальная экология" : для студентов 2-го курса специальности 7.070801 "Экология и охрана окрудающей среды" дневной формы обуч /В. А. Тюленева. — Суми : СумГУ, 1999. — 21 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/374.pdf

Тюленева, В. А. 2293 Методические указания к выполнению лабораторных работ по гидрологии : для студентов 1-го курса специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" дневной формы обучения /В. А. Тюленева. — Суми : СумГУ, 1999. — 60 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/399.pdf

Тюленева, В. А. 2294 Методические указания к выполнению дипломной работы (проекта) : для студентов специальности 07.0801 "Экология и охрана окружающей среды" дневной формы обучения / В. А. Тюленева. — Сумы : СумГУ, 1999. — 32 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/398.pdf

Тюленева, В. А. 2296 Методические рекомендации по изучению курсов "Метеорология с основами климатологии" и "Общая гидрология". Понятия и термины : для студентов 1-го курса специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" дневной формы обучения / В. А. Тюленева. — Сумы : СумГУ, 1999. — 55 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/387.pdf

Тюленєва, В. О. 2264 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Основи загальної екології" : для студентів 2-го курсу напряму 0708 "Екологія" зі спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2003. — 70 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2003/bn3.pdf

Тюленєва, В. О. 1260 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" : для студентів 2-го курсу спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / В. О. Тюленєва ; Уклад. В.О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2007. — 47 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1260.doc

Тюленєва, В. О. 1523 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)" : для студентів 2-го та 3-го курсів заочної форми навчання / В. О. Тюленєва ; В.О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2007. — 18 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1523.doc

Тюленєва, В. О. 2133 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Загальна гідрологія" : для студентів 1-го курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / В. О. Тюленєва ; Уклад.: Тюленєва В.О. — Суми : СумДУ, 2008. — 19 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2133.doc

Тюленєва, В. О. 2156 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Загальна екологія" : для студентів 3-го курсу спеціальності 6.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / В. О. Тюленєва ; Уклад.: Тюленєва В.О. — Суми : СумДУ, 2008. — 23 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2156.doc

Тюленєва, В. О. 2195 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Метеорологія з основами кліматології" : для студ. 1-го курсу спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / В. О. Тюленєва ; Уклад. В.О.Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2008. — 16 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2195.doc

Тюленєва, В. О. 2276 Методичні вказівки до вивчення курсів "Метеорологія з основами кліматології" та "Загальна гідрологія". Поняття та терміни : для студентів 1-го курсу спеціальності 7.0708 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2001. — 52 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/364.pdf

Тюленєва, В. О. 2277 Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Метеорологія та кліматологія" : для студентів 1-го курсу спеціальності 6.070801 денної форми навчання /В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2001. — 71 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/365.pdf

Тюленєва, В. О. 2924 Методичні вказівки з курсу "Лісові екосистеми" [Текст] : для студ. V курсу спец. 70801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2010. — 62 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2924.rar

Тюленєва, В. О. 2972 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Метеорологія і кліматологія" / В. О. Тюленєва ; для студю спец. 6.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання. — Суми : СумДУ, 2011. — 84 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2011/m2972.rar

Фалько, В. В. 2909 Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу "Охорона праці" [Текст] : для студ. факультету ЕЛІТ денної форми навчання / В. В. Фалько. — Суми : СумДУ, 2010. — 31 с.  ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2909.doc

Шевченко, С. М. 2161 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Біологія" : для студентів третього курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /С. М. Шевченко ; Уклад.: Шевченко С.М. — Суми : СумДУ, 2008. — 26 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2161.doc

Шевченко, С. М. 2682 Методичні вказівки з дисципліни "Основи загальної екології" : для студ. технічних спец. заочної форми навчання /С. М. Шевченко. — Суми : СумДУ, 2010. — 38 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2682.doc

Шевченко, С. М. 2759 Методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять з дисципліни "Біологія" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /С. М. Шевченко, О. М. Яхненко. — Суми : СумДУ, 2010. — 214 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2759.doc

Яхненко, О. М. 1990 Плани лекційних і практичних занять з дисципліни "Ландшафтна архітектура" : для студентів спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишньго середовища" усіх форм навчання /О. М. Яхненко ; Укла.: О.М. Яхненко. — Суми : СумДУ, 2008. — 16 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m1990.doc

Яхненко, О. М. 2184 Плани лекційних, практичних занять та тестові питання з дисципліни "Ландшафтна екологія" : для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /О. М. Яхненко ; Уклад.: Яхненко О.М. — Суми : СумДУ, 2008. — 22 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2184.doc