English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
П'ятий курс PDF Друк e-mail

МАГІСТРИ

1. Цивільна оборона

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

2. Екологічний менеджмент і аудит

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

3. Охорона праці в галузі

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1) Охорона праці в галузі : конспект лекцій для студ. економ. спец. усіх форм навчання / А. Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2008. — 137 с. Завантажити

2) Охрана труда в отрасли : конспект лекций для студ. экон. спец. заочной формы обучения / А. Ф. Денисенко. — Сумы : СумГУ, 2004. — 119 с.

Навчально-методичні матеріали:

1)  Методичні вказівки до практичних занять на тему "Електробезпека. Розрахунок захисного заземлення та занулення" з курсу "Охорона праці в галузі" : для студентів усіх спец. денної та заочної форм навчання / Л. Л. Гурець, О. П. Будьоний, Л. А. Гладка, Д. О. Лазненко. — Суми : СумДУ, 2003. — 33 с. Завантажити

2) Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" в дипломних проектах : для студ. спец. 7.090202 та 7.090203 денної та заочної форм навчання / Л. А. Гладка. — Суми : СумДУ, 2003. — 23 с. Завантажити

3) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" : для студ. спец. 7.090514 "Холодильні машини і установки" та 7.090515 "Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка" денної та заочної форм навчання / О. П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2007. — 40 с. Завантажити

4) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" : для студ. спец. 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" та 8.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" денної та заочної форм навчання / О. П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2007. — 35 с. Завантажити

5)  Методичні вказівки з курсу "Охорона праці в галузі" : для студ. 5-го курсу спец. 7.090514 "Холодильні машини і установки" / О. П. Будьоний, Ю. М. Вертепов, Д. О. Лазненко. — Суми : СумДУ, 2004. — 61 с. Завантажити

4. Методологія та організація наукових досліджень

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

5. Стратегія сталого розвитку

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

6. Екологічна політика

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

7. Основи створення екобезпечних технологій

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу "Основи створення екологічно безпечних технологій" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / О. П. Будьоний, О. С. Мельник. — Суми : СумДУ, 2010. — 30 с. Завантажити

8. Розрахунок і проектування екобезпечних технологій

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

9. Екологічне інспектування

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Природоохоронне інспектування" : для студ. спец. 7.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /О. С. Дроздова ; Уклад. Дроздова О.С. — Суми : СумДУ, 2009. — 17 с. Завантажити

10. Інформаційні технології

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

11. Міжнародне екологічне право

Робоча програма.

Навчально-методичні матеріали.

12. Екологічні біотехнології

Робоча програма.

Навчально-методичні матеріали.

13. Техногенний вплив на геосистеми

Робоча програма.

Навчально-методичні матеріали.


СПЕЦІАЛІСТИ

1. Цивільна оборона

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

2. Екологічний менеджмент і аудит

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

3. Охорона праці в галузі

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

3)  Охорона праці в галузі : конспект лекцій для студ. економ. спец. усіх форм навчання / А. Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2008. — 137 с. Завантажити

Навчально-методичні матеріали:

6)  Методичні вказівки до практичних занять на тему "Електробезпека. Розрахунок захисного заземлення та занулення" з курсу "Охорона праці в галузі" : для студентів усіх спец. денної та заочної форм навчання / Л. Л. Гурець, О. П. Будьоний, Л. А. Гладка, Д. О. Лазненко. — Суми : СумДУ, 2003. — 33 с. Завантажити

7) Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" в дипломних проектах : для студ. спец. 7.090202 та 7.090203 денної та заочної форм навчання / Л. А. Гладка. — Суми : СумДУ, 2003. — 23 с.  Завантажити

8) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" : для студ. спец. 7.090514 "Холодильні машини і установки" та 7.090515 "Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка" денної та заочної форм навчання / О. П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2007. — 40 с. Завантажити

9) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" : для студ. спец. 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" та 8.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" денної та заочної форм навчання / О. П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2007. — 35 с. Завантажити

10)  Методичні вказівки з курсу "Охорона праці в галузі" : для студ. 5-го курсу спец. 7.090514 "Холодильні машини і установки" / О. П. Будьоний, Ю. М. Вертепов, Д. О. Лазненко. — Суми : СумДУ, 2004. — 61 с. Завантажити

4. Методика вирішення еколого-інженерних задач

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

5. Еніоекологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

6. Екологіяна політика

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

7. Екологічна стандартизація і сертифікація

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1)  Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни "Стандартизація та сертифікація в екології" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної та заочної форм навчання / Л. А. Гладка. — Суми : СумДУ, 2010. — 18 с. Завантажити

8. Управління та поводження з відходами

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

9. Екологічне інспектування

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Природоохоронне інспектування" : для студ. спец. 7.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /О. С. Дроздова ; Уклад. Дроздова О.С. — Суми : СумДУ, 2009. — 17 с. Завантажити

10. Інформаційні технології

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

11. Лісове заповідне господарство

Робоча програма.

Навчально-методичні матеріали.

12. Фауна і флора лісів

Робоча програма.

Навчально-методичні матеріали.

13. Екологічні меліорації

Робоча програма.

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1)  Екологічні меліорації : конспект лекцій для студ. спец. 7.070801 усіх форм навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2003. — 56 с.  Завантажити

14. Ентомологія

Робоча програма.

Навчально-методичні матеріали.

15. Технологія неорганічних речовин

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

16. Автоматичний контроль та прилади виміру параметрів навколишнього середовища

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

17. Процеси та апарати природоохоронних технологій

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій" : для студ. спец. 7.070801 та 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання / Л. Л. Гурець, Р. А. Васькін. — Суми : СумДУ, 2002. — 14 с. Завантажити

18. Промислова екологія та раціональне використання природних ресурсів

Робоча програма.

Навчально-методичні матеріали.

19. Екологічне проектування

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

20. Технологічне забезпечення природоохоронних заходів у місті

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

21. Основні проблеми життєзабезпечення міста і промислових зон

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основні проблеми життєзабезпечення міста та промислових зон" на тему "Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок" : для студ. спец. 6.070809 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання / В. О. Соляник. — Суми : СумДУ, 2005. — 39 с. Завантажити


Завантажити