English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Четвертий курс PDF Друк e-mail

1. Екологія міських систем

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

2. Охорона праці

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1) Охорона праці : конспект лекций. Ч.1 / А. Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2007. — 128 с. Завантажити

2) Охорона праці : конспект лекций. Ч.2 / А. Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2007. — 130 с. Завантажити

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з курсу “Основи охорони праці” для студентів економічного факультету денної форми навчання / Укладач А.Ф.Денисенко. – Суми: “Ризоцентр” Сум ДУ, 2001. – 24 с. 

2) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Основи охорони праці". Розділ "Оздоровлення повітряного середовища" : для студ. 4-го курсу всіх спец. денної форми навчання / А. Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2006. — 22 с. Завантажити

3) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження природного освітлення виробничого приміщення" з курсу "Основи охорони праці" : для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчаня / А. Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2003. — 26 с. Завантажити

4) Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження природного виробничого освітлення" з курсу "Охорона праці" : для студ. економічних спец. усіх форм навчання /А. Ф. Денисенко ; Уклад. А.Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2009. — 18 с. Завантажити

5) Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження штучного виробничого освітлення" з курсу "Охорона праці" : для студ. економічних спец. усіх форм навчання /А. Ф. Денисенко ; Уклад. А.Ф. Денисенко. — Суми : СумДУ, 2009. — 10 с. Завантажити

6) Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу "Охорона праці" : для студ. факультету ЕЛІТ денної форми навчання / В. В. Фалько. — Суми : СумДУ, 2010. — 31 с. Завантажити

7) Методичні вказівки до лабораторної роботи "Розслідування нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом" : для студ. 4-го курсу всіх спец. денної форми навчання / Л. Л. Гурець. — Суми : СумДУ, 2006. — 18 с. Завантажити

3. Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

4. Основи екологічного підприємництва

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

5. Технологічні основи виробництв

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

6. Ландшафтна архітектура

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Плани лекційних і практичних занять з дисципліни "Ландшафтна архітектура" : для студентів спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишньго середовища" усіх форм навчання /О. М. Яхненко ; Укла.: О.М. Яхненко. — Суми : СумДУ, 2008. — 16 с. Завантажити

7. Основи гідробіології

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

8. Екологічна токсикологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

9. Статистичний облік та інформаційно-методичне забезпечення в екології

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

10. Природоохоронні технології та обладнання

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

11. Енергозберігаючі технології

Робоча програма.

Навчально-методичні матеріали.

12. Процеси та апарати природоохоронних технологій

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

13. Загальна хімічна технологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

14. Міське комунальне господарство

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1)  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Міське комунальне господарство" : для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /О. С. Дроздова ; Уклад.: Дроздова О.С. — Суми : СумДУ, 2008. — 13 с. Завантажити

15. Технології утилізації відходів

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.