English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Третiй курс PDF Друк e-mail

1. Економіка природокористування

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1) Рибалов, О. О. Вступ до екологічно зрівноваженого природокористування: навч. посіб. — Суми : СумДУ, 2002. — 273 с. Завантажити

2)  Рибалов, О. О. Природокористування та механізм регулювання його діяльністю : конспект лекцій для студ. спец. 6.0708 усіх форм навчання. Ч.1 : Основи природокористування. — Сумы : СумГУ, 2001. — 88 с. Завантажити

3)  Рибалов, О. О. Економіка природокористування : конспект лекцій для студ. спец. 7.070801 усіх форм навчання. — Суми : СумДУ, 2000. — 79 с.

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка природокористування" : збірник завдань. Ч.1 / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2011. — 56 с. Завантажити

2)  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка природокористування" : збірник завдань. Ч.2 / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2011. — 79 с. Завантажити

3)    Методичні вказівки до вивчення курсу "Природокористування та механізм регулювання його діяльністю" Природокористування: стислий словник-довідник : для студ. 3-го курсу напрямку 6.0708 "Прикладна екологія" усіх форм навчання /О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2002. — 52 с. Завантажити

4)      Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Экономика природопользования" : для студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" всех форм обучения. Ч. 1 /А. А. Рыбалов. — Сумы : СумГУ, 1999. — 42 с. Завантажити

5)      Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Экономика природопользования" : для студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" всех форм обучения. Ч. 2 /А. А. Рыбалов. — Сумы : СумГУ, 1999. — 59 с. Завантажити

6)      Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Экономика природопользования" : для студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" всех форм обучения. Ч. 3 /А. А. Рыбалов. — Сумы : СумГУ, 1999. — 67 с. Завантажити

2. Екологічна експертиза

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

3. Організація управління в екологічній діяльності

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1)      Рибалов, О. О. Органiзацiя управлiння екологiчною дiяльнiстю : конспект лекцій для студ. спец. 8.070801 усіх форм навчання. Ч.1 : Основи взаємодiї суспiльства з навколишнiм середовищем / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2002. — 136 с. Завантажити

4. Моніторинг довкілля

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1)      Основи моніторингу екологічного простору: навч. посіб. / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2007. — 240 с. Завантажити

2)      Моніторинг навколишнього середовища : конспект лекцій. Ч.1 : Наукові основи моніторингу навколишнього середовища / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2006. — 200 с. Завантажити

3)      Моніторинг навколишнього середовища : конспект лекцій для студентів спец. 070801 усіх форм навчання. Ч.2 : Методичні основи оцінки стану навколишнього середовища / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2004. — 102 с. Завантажити

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Моніторинг навколишнього середовища": для студ. спец. 070801 усіх форм навчання. Ч.2 : Оцінювання стану екологічного простору навколишнього середовища / О.О.Рибалов. - Суми : СумДУ, 2005.  — 57 с. Завантажити

2) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Моніторинг навколишнього середовища" за напрямом підготовки 0708 "Екологія" : для студ. 4-го курсу денної форми навчання /О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2004. — 27 с. Завантажити

5. Моделювання і прогнозування стану довкілля

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1)  Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища: конспект лекцій для студ. спец. 7.070801 усіх форм навчання / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2000. — 98 с. Завантажити

2) Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища : конспект лекцій. Ч.3 : Науково-теоретичні основи екологічного моделювання стану водного середовища / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2010. — 79 с.  Завантажити

Навчально-методичні матеріали:

1) Збірник завдань до практичних робіт з курсу "Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища" : для студ. спец. 070801 усіх форм навчання. Розділ 1 "Локальні моделі прогнозування техногенного навантаження на довкілля" / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2008. — 72 с. Завантажити

2)  Збірник завдань до практичних робіт з курсу "Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища" : для студ. спец. 0401 "Екологія та збалансоване природокористування" усіх форм навчання. Розділ 2 : Локальні моделі прогнозування процесів забруднення атмосферного повітря / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2009. — 68 с. Завантажити

3) Збірник завдань до практичних робіт з курсу "Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища" : для студ. спец. 0401 "Екологія та збалансоване природокористування" усіх форм навчання. Розділ 3 : Локальні моделі прогнозування процесів забруднення водного середовиша / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2009. — 78 с. Завантажити

6. Екологія людини

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

7. Техноекологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки для практичних занять з курсу "Техноекологія": для студ. 3-го курсу напряму 0708 "Екологія" зі спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання / О. П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2003. — 49 с. Завантажити

8. Екологічна безпека

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

9. Заповідна справа

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Заповідна справа" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / Т. М. Кузьміна ; Уклад. Т.М. Кузьміна. — Суми : СумДУ, 2010. — 27 с. Завантажити

10. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище" : для студ. спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / О. С. Дроздова. — Суми : СумДУ, 2008. — 17 с.  Завантажити

11. Соціальна екологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Соціальна екологія" : спец. 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища" студ. усіх форм навчання / Н. І. Андрієнко. — Суми : СумДУ, 2009. — 44 с. Завантажити

12. Радіоекологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Радіоекологія" : для студ. спец. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" усіх форм навчання / Р. А. Васькін, І. В. Васькіна. — Суми : СумДУ, 2010. — 42 с.  Завантажити

13. Урбоекологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Урбоекологія" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / Н. І. Андрієнко, В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2009. — 18 с.  Завантажити