English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Другий курс PDF Друк e-mail

1. Хімія геосистем

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

2. Гідрологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1)  Загальна гідрологія : конспект  лекцій для студ. спец. 6.070800 усіх форм навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2006. — 162 с. Завантажити

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" : для студ. 2-го курсу спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2007. — 47 с. Завантажити

2) Методичні вказівки до вивчення курсів "Метеорологія з основами кліматології" та "Загальна гідрологія". Поняття та терміни [Текст] : для студ. 1-го курсу спец. 7.0708 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2001. — 52 с.  Завантажити

3. Ґрунтознавство

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методические указания для проведения практических и лабораторных работ по курсу "Почвоведение" : для студ. 2-го курса спец. 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" дневной формы обучения / В. Д. Василега. — Сумы : СумГУ, 1999. — 69 с. Завантажити

2) Поняття та терміни з курсів "Геологія з основами геоморфології", "Грунтознавство", "Топографія з основами картографії" [Текст] : для студ. спец. 7.070801 усіх форм навчання / В. Д. Василега. — Суми : СумДУ, 2000. — 45 с.  Завантажити

4. Загальна екологія (та неоекологія)

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Основи загальної екології" : для студ. 2-го курсу напряму 0708 "Екологія" зі спец.6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2003. — 70 с. Завантажити

5. Екологічне право

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.

6. Ландшафтна екологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1)  Василега В.Д. Ландшафтна екологія: навчальний посібник / Василега В.Д. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 303 с. Завантажити

Навчально-методичні матеріали:

1) Метеорологія та кліматологія : конспект лекцій для студ. спец. 6.070800 усіх форм навчання. Ч.1 / В. О. Тюленєва. – Суми : СумДУ, 2004. – 61 с. Завантажити

2)  Тюленєва, В. О. Метеорологія та кліматологія : конспект лекцій для студ. спец. 6.070800 усіх форм навчання. Ч.ІІ / В. О. Тюленєва. – Суми : СумДУ, 2004. – 92 с. Завантажити

7. Безпека життєдіяльності

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання ОДЗ з дисципліни «Безпека життєдіяльності людини» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. Гладка Л.А. – Суми; Вид - во СумДУ, 2007- 55 с. Завантажити

8. Картографічні методи в екології

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки з курсу "Картографічні методи в екології" до виконання практичних робіт для студентів спеціальності „Екологія” всіх форм навчання / Укладач Куценко В.Л. Суми: Вид. СумДУ, 2007. Завантажити

2) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Картографічні методи в екології" : для студ. спец. 6.040.106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" всіх форм навчання / В. Л. Куценко. — Суми : СумДУ, 2008. — 46 с. Завантажити

3) Методические указания для проведения практических работ по курсу "Топография с основами картографии" : для студентов 2-го курса специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" дневной формы обучения / В. Д. Василега. — Сумы : СумГУ, 1999. — 52 с. Завантажити

4)  Поняття та терміни з курсів "Геологія з основами геоморфології", "Грунтознавство", "Топографія з основами картографії" : для студентів спеціальності 7.070801 усіх форм навчання / В. Д. Василега. — Суми : СумДУ, 2000. — 45 с. Завантажити

9. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Виконання вимірів концентрації важких металів у пробах об’єктів НС на спектрофотометрі С-600" з курсу "Методи вимірювання параметрів НС": для студентів спеціальності 7.070800 "Екологія й охорона НС" денної форми навчання / О. Є. Аверкова ; . — Суми : СумДУ, 2004. — 19 с. Завантажити

2) Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Виконання вимірів концентрації важких металів у пробах об'єктів НС на спектрофотометрі С-115.М" з курсу "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / О. Є. Аверкова ; Уклад. О.Є. Аверкова. — Суми : СумДУ, 2010. — 29 с. Завантажити

3) Методичні вказівки до виконання обовязкового домашнього завдання з курсу "Методи вимірювання парамертів НС": для студентів спеціальності 7.070801 "Екологія й охорона НС" денної форми навчання / О. Є. Аверкова. — Суми : СумДУ, 2002. — 32 с. Завантажити

4) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Методи виміру параметрів ОС" : для студ. спец. 7.070801 "Екологія й охорона НС" денної форми навчання / Є. А. О. — Суми : СумДУ, 2000. — 26 с.  Завантажити