English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Перший курс PDF Друк e-mail

1. Біологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять з дисципліни "Біологія" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /С. М. Шевченко, О. М. Яхненко. — Суми : СумДУ, 2010. — 214 с. Завантажити

2. Геологія з основами геоморфології

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1) Геологія з основами геоморфології : навч. посіб. У 3-х ч. Ч.1 / В. Д. Василега. — Суми : СумДУ, 2008. — 141 с. Завантажити

2) Геологія з основами геоморфології : навч. посіб. У 3-х ч. Ч.2 / В. Д. Василега. — Суми : СумДУ, 2008. — 140 с. Завантажити

3) Геологія з основами геоморфології : навч. посіб. У 3-х ч. Ч.3 / В. Д. Василега. — Суми : СумДУ, 2008. — 99 с. Завантажити

Навчально-методичні матеріали:

1) Поняття та терміни з курсів "Геологія з основами геоморфології", "Грунтознавство", "Топографія з основами картографії" : для студ. спец. 7.070801 усіх форм навчання / В. Д. Василега. — Суми : СумДУ, 2000. — 45 с. Завантажити

2) Методические указания к проведению практических работ по дисциплине "Геология с основами геоморфологии" : для студ. спец. 7.070701 "Экология и охрана окружающей среды" всех форм обучения / В. Д. Василега. — Суми : СумГУ, 1999. — 83 с. Завантажити

3) Геология с основами геоморфологии : конспект лекций для студ. спец. 7.070801 / В. Д. Василега. — Сумы : СумГУ, 2000. — 204 с. Завантажити

4) Словник-довідник з курсу ''Геологія з основами геоморфології" : навч. посіб. / В. Д. Василега. — Суми : СумДУ, 2009. — 195 с. Завантажити

5) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Геологія з основами геоморфології" : для студ. спец. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" всіх форм навчання / В. Л. Куценко. — Суми : СумДУ, 2008. — 48 с. Завантажити

3. Метеорологія і кліматологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1) Метеорологія та кліматологія : конспект лекцій для студ. спец. 6.070800 усіх форм навчання. Ч.1 / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2004. — 61 с. Завантажити

2) Метеорологія та кліматологія : конспект лекцій для студ. спец. 6.070800 усіх форм навчання. Ч.ІІ / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2004. — 92 с. Завантажити

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Метеорологія та кліматологія" : для студентів 1-го курсу спеціальності 6.070801 денної форми навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2001. — 71 с. Завантажити

2) Методичні вказівки до вивчення курсів "Метеорологія з основами кліматології" та "Загальна гідрологія". Поняття та терміни : для студентів 1-го курсу спеціальності 7.0708 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2001. — 52 с. Завантажити

3) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Метеорологія і кліматологія" [Текст] / В. О. Тюленєва ; для студю спец. 6.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання. — Суми : СумДУ, 2011. — 84 с. Завантажити

4. Вступ до фаху

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали.