English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Перший курс PDF Друк e-mail

1. Біологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять з дисципліни "Біологія" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /С. М. Шевченко, О. М. Яхненко. — Суми : СумДУ, 2010. — 214 с.

3. Метеорологія та гідрологія

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1) Метеорологія та кліматологія : конспект лекцій для студ. спец. 6.070800 усіх форм навчання. Ч.1 / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2004. — 61 с.

2) Метеорологія та кліматологія : конспект лекцій для студ. спец. 6.070800 усіх форм навчання. Ч.ІІ / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2004. — 92 с.

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Метеорологія та кліматологія" : для студентів 1-го курсу спеціальності 6.070801 денної форми навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2001. — 71 с.

2) Методичні вказівки до вивчення курсів "Метеорологія з основами кліматології" та "Загальна гідрологія". Поняття та терміни : для студентів 1-го курсу спеціальності 7.0708 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання / В. О. Тюленєва. — Суми : СумДУ, 2001. — 52 с.

3) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Метеорологія і кліматологія" [Текст] / В. О. Тюленєва ; для студю спец. 6.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання. — Суми : СумДУ, 2011. — 84 с.

4. Вступ до спеціальності

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1) В.Г. Петрук. Вступ до фаху. Курс лекцій. – Вінниця: ВНТУ, 2008. - 226 с.

4. Загальна екологія (та неоекологія)

Робоча програма та регламент (Завантажити).

Навчальна література (підручники, навчальні посібники):

1) Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екології. – К.: Либідь, 2004. - 408 с.

2) Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Вид-во Світ, 2001. – 499 с.