English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Навчальні дисципліни PDF Друк e-mail

Дисципліни спеціальності „Прикладна екологія”, що викладаються на кафедрі:

 • Автоматизація виробничих процесів
 • Автоматичний контроль та прилади вимірювання параметрів навколишнього середовища
 • Безпека життєдіяльності
 • Біогеохімія
 • Біологія
 • Вступ до фаху
 • Геологія з основами геоморфології
 • Грунтознавство
 • Екологічна безпека
 • Екологічна експертиза
 • Екологічна стандартизація і сертифікація
 • Екотоксикологія
 • Екологічне право
 • Екологічне проектування
 • Екологічний менеджмент і аудит
 • Екологічні біотехнології
 • Екологічні меліорації
 • Екологія
 • Екологія людини
 • Екологія міських систем
 • Економіка природокористування
 • Ентомологія
 • Гідрологія
 • Загальна екологія та неоекологія
 • Загальна хімтехнологія
 • Заповідна справа
 • Інженерні основи екології
 • Інформаційні технології
 • Картографічні методи в екології
 • Ландшафтна архітектура
 • Ландшафтна екологія
 • Лісові екосистеми
 • Лісові культури з основами селекції
 • Лісознавство з основами лісовідновлення
 • Метеорологія і кліматологія
 • Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Міжнародне екологічне право
 • Міське комунальне господарство
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Моніторинг довкілля
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 • Основи автоматизації систем управління технологічними процесами
 • Основи гідробіології
 • Основи екологічного підприємництва
 • Основи екологічної культури
 • Основи загальної екології
 • Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
 • Основи охорони праці
 • Основи створення екобезпечних технологій
 • Основні проблеми жизнезабезпечення міста і промислових зон
 • Організація управління в екологічній діяльності
 • Охорона лісів
 • Охорона праці в галузі
 • Процеси та апарати промислових технологій
 • Природоохоронне інспектування
 • Природоохороннї технології та обладнання
 • Промислова екологія і раціональне використання природних ресурсів
 • Радіоекологія
 • Розрахунок і проектування екобезпечних технологій
 • Розробка і проектування екобезпечних технологій
 • Соціальна екологія
 • Статистичний облік та інформаційно методичне забезпечення в екології
 • Стратегія сталого розвитку
 • Технічне забезпечення природоохоронних заходів у місті
 • Техноекологія
 • Технології утилізації відходів
 • Технологічні основи виробництв
 • Технологія неорганічних речовин
 • Управління та поводження з відходами
 • Урбоекологія
 • Фауна і флора лісів
 • Фізіологія рослин з основами мікробіології
 • Цивільна оборона