English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Навчальні дисципліни PDF Друк e-mail

Дисципліни спеціальностей 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та 101 "Екологія", що викладаються на кафедрі.

Дисципліна

Робоча програма
та регламент

Вступ до спеціальності

Завантажити

Біологія

Завантажити

Екологічний контроль якості довкілля

Завантажити

Зелена економіка

Завантажити

Розробка соціальних проектів екологічного спрямування

Завантажити

Стратегія сталого розвитку

Завантажити

Екологічний контроль якості довкілля

Завантажити

Збереження та відтворення біорізноманіття

Завантажити

Соціальна та професійна безпека діяльності людини

Завантажити

Гідрологія та гідробіологія

Завантажити

Грунтознавство

Завантажити

Екологія людини

Завантажити

Кліматологія

Завантажити

Технології основних виробництв і промислова екологія

Завантажити

Біотехнології з основами мікробіології

Завантажити

Екологічна безпека

Завантажити

Основи наукових досліджень

Завантажити

Технології захисту навколишнього середовища

Завантажити

Оцінка впливу на довкілля та екологічна експертиза

Завантажити

Процеси та апарати природоохоронних технологій

Завантажити

Техноекологія

Завантажити

Практика навчальна

Завантажити

Екологічна безпека діяльності людини

Завантажити

Екологічне інспектування

Завантажити

Статистичний облік в природоохоронній діяльності

Завантажити

Урбоекологія

Завантажити

Організація управління в природоохоронній діяльності

Завантажити

Муніципальна екологічна діяльність

Завантажити

Екологічний менеджмент і аудит

Завантажити

Геоінформаційні системи в екології

Завантажити

Програмні засоби в екології

Завантажити

Розроблення та реалізація екологічних проектів

Завантажити

Наукові дослідження в екології (за вибраною темою)

Завантажити

Загальна екологія (та неоекологія)

Завантажити

Екологія міських систем

Завантажити

Ландшафтознавство

Завантажити

Метеорологія і кліматологія

Завантажити

Енергоефективність та поновлювальні джерела енергії

Завантажити

Ландшафтна архітектура

Завантажити

Процеси та апарати природоохоронних технологій

Завантажити

Моніторинг довкілля

Завантажити

Основи токсикології та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Завантажити

Природоохоронне законодавство та екологічне право

Завантажити

Технології утилізації та видалення відходів

Завантажити

Практика виробнича

Завантажити

Практика переддипломна

Завантажити