English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Васькін Роман Анатолійович PDF Друк e-mail

Васькін Роман Анатолійович Вчений ступінь: доктор філософії

Посада: доцент кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Автоматизація віробничіх процесів, Основи автоматичного управління технологічними процесами, Охорона праці в галузі, Радіоекологія.

Наукові інтереси: радіоекологія, процеси та апарати природоохоронних технологій, моніторинг стану навколишнього середовища, охорона праці в галузі

View Alexey Ableyev's profile on LinkedIn

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Участь у конференціях і семінарах

1. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 1998-2011).

Керівництво студентською науковою роботою

Васькін Р.А. є науковим керівником кваліфікаційних робіт бакалаврів та спеціалістів.

Щорічно готує студентів до науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, СумДУ.

Перелік публікацій Васькіна Р.А.

Основні публікації за останні роки

Наукові публікації:

  1. Альтернативні методи використання відходів тваринництва на прикладі підсобного господарства Синівського аграрного ліцею/Пляцук Л.Д., Васькін Р.А., Соляник В.О. - Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського № 4/2011 – С. 147-151
  2. Аналіз показників екологічної безпеки Сумського регіону в рамках впровадження програми екологічного маркування/ Васькін Р.А., Васькіна І.В. - Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського № 5/2011 – С. 85-88
  3. Моделювання поширення викидів від автотранспорту у селітебних територіях міст / Пляцук Л.Д., Васькін Р.А., Васькіна І.В. – Екологічна безпека № 2/2011 – С. 101-104

4. Кузьменко Ю.В., Васькін Р.А. До проблеми утворення передзаторних і заторних ситуацій // Эколого-правовые и экономические аспекты экологической безопасности регионов. Материалы VI Международной научно-практической конференции при участии молодых ученых. – Харьков: ХНАДУ, 2011. – С.134-135

5. Підвищення ефективності систем очищення стічних вод від механічних домішок за допомогою самоочищуваних гідродинамічних фільтрів/ В.О.Соляник, Р. А. Васькін, К. С. Гапич // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (Суми, 19 - 23 квітня 2010 року) — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІІ. — С. 176.

6. Аналіз динаміки забруднення атмосферного повітря України викидами автотранспорту. / Васькін Р.А., Васькіна І.В. - Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського № 5/2009 – С. 109-112

Методичні праці:

  1. Методичні вказівки щодо структури і правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт : для студентів спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /Р. А. Васькін ; Уклад. Р.А. Васькін. — Суми : СумДУ, 2007. — 32 с.
  2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Радіоекологія" : для студ. спец. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" усіх форм навчання / Р. А. Васькін, І. В. Васькіна. — Суми : СумДУ, 2010. — 42 с.

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетною темою № 0106U013008