English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Рой Ігор Олександрович PDF Друк e-mail

Рой Игорь АлександровичНауковий ступінь: доктор філософії

Посада: асистент кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Статистичний облік та інформаційно-методичне забезпечення в екології, Охорона праці, Охорона праці в галузі, Цивільний захист

Наукові інтереси: процеси та обладнання хімічної технології, екологізація промислових виробництв.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Участь у конференціях і семінарах

- Науково-технічна конференція факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету (м. Суми, 2011 р., 2013 р.).

- Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасні екологічно Безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні» (м. Київ, 2011 р.).

- Міжнародна науково-практична конференція «ІІІ Всеукраїнський з'їзд екологів» (м. Вінниця, 2011 р.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» (м. Мукачеве, 2011 р.).

- VII Міжнародна XVIII Традиційна науково-практична конференція «Екологічний інтелект - 2012» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.).

- Всеукраїнська міжвузівська науково-технічна конференція «Сучасні технології в промисловому виробництві» (м. Суми, 2012 р., 2014 р.).

- Міжнародна конференція «Цілі збалансованого розвитку для України» (м. Київ, 2013 р.).

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми інженерних наук в галузі промисловості, екології та охорони водних ресурсів» (м. Пенза, 2013 р.).

Керівництво студентською науковою роботою

Рой І.О. є керівником бакалаврських робіт

Перелік публікацій Рой І.О.

Основні публікації

Наукові публікації:

  1. Пляцук Л.Д. Шляхи використання магнітного поля в системах зворотного водопостачання / Л.Д. Пляцук, І.О. Рой // Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції «ІІІ Всеукраїнській з’їзд екологів», м. Вінниця, 21 – 24 вересня 2011. – ВНТУ, 2011. – Том 2. – С. 350-353.
  2. Пляцук Л.Д. Підвищення екологічної безпеки використання водних ресурсів за рахунок магнітогідродинамічної обробки стічних вод / Л.Д. Пляцук, І.О. Рой // Екологічна безпека. – 2011 (12). – № 2. – С. 14-16.
  3. I. Roy Purification of natural water from organic substances using magnetic treatment / L. Plyatsuk, J. Adamenko, T. Kachala // Scientific bulletin of North University of Baia Mare. Series D. – 2013. – Vol. XXVII. – No. 1. – P. 117-120.
  4. Рой І.О. Використання магнітної обробки природних вод для інтенсифікації окислення органічних сполук озоном / І.О. Рой, Л.Д. Пляцук // Екологічна безпека. – 2013 (16). - № 2. – С. 103-106.
  5. Пляцук Л.Д. Расчет конструктивных параметров аппаратов магнитной обработки воды в процессах водоподготовки / Л.Д. Пляцук, И.А. Рой // Сборник научных трудов ІІ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы инженерных наук в области промышленности, экологии и охраны водных ресурсов». – Пенза: ПГУАС, 2013. – С. 216-223.
  6. Рой І.О. Аналіз досліджень очистки стічних вод із застосуванням магнітного поля / І.О. Рой, Л.Д. Пляцук, О.П. Будьоний // Экология и промышленность. – 2014 (38). - № 1. – С. 51-55.
  7. Рой І.О. Оцінка екологічної безпеки систем централізованого питного водопостачання в Україні / І.О. Рой, Л.Д. Пляцук // Journal of Engineering Sciences. – 2014 (1). – Vol. 1, Issue 1, – pp. E 7-E 14.

Охоронні документи:

  1. Установка для очищення води від органічних сполук: пат. На корисну модель: 88709 України, МПК (2006.01) С02F 1/78; Л.Д. Пляцук, І.О. Рой; заявник та утримувач патенту Сумський державний університет. - № u 201313039; заявл. 11.11.2013; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетною темою «Розробка шляхів поліпшення екологічної ситуації міста та промислових зон» № держ. Реєстрації 0111U006335.