English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Пляцук Леонід Дмитрович PDF Друк e-mail

Пляцук Леонид ДмитриевичВчений ступінь, звання: доктор наук, професор, академік інженерної Академії України, академік Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності, нагороджений орденом ім. М.В. Ломоносова, заслужений енергетик України.

Посада: завідувач кафедри прикладної екології, професор

Організаційна робота: голова спеціалізованої вченої ради Д 55.01.04 за спеціальностями 21.06.01 «Екологічна безпека» та 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології».

Основні дисципліни: Автоматичний контроль та прилади вимірювання параметрів навколишнього середовища, Методологія та організація наукових досліджень, Екологічне інспектування, Технології захисту атмосфери.

Наукові інтереси: екологічні ризики, процеси та апарати природоохоронних технологій, процеси та обладнання хімічної технології, моніторинг стану навколишнього середовища, енергоефективні технології, екологічне інспектування.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Робота з аспірантами та докторантами

Під керівництвом Пляцука Л.Д. захищено 16 кандидатських та 2 докторських дисертації в Україні і Казахстані.

Пляцук Л.Д. є науковим керівником 7 кандидатських дисертацій та науковим консультантом 1 докторської дисертації.

Щорічно є керівником кваліфікаційних робіт магістрів.

Веде підготовку робіт на конкурс наукових студентських робіт з напряму «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища».

Щорічно готує студентів до науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ.

Науковий керівник кандидатських дисертацій:

 • Геліх О. А. - спец. 05.05.13 - машини та апарати хімічних виробництв - 1998 р.
 • Марченко Л. І. - спец. 05.05.13 - машини та апарати хімічних виробництв - 1998 р.
 • Лазненко Д. О. - 05.17.08 - процеси та апарати хімічної технології - 2001 р.
 • Гурець Л.Л. - 05.17.08 - процеси та апарати хімічної технології - 2001 р.
 • Васькін Р.А. - 05.17.08 - процеси та апарати хімічної технології - 2004 р.
 • Рокая Кал Бахадур (Непал) - 05.17.08 - процеси та апарати хімічної технології - 2002 р.
 • Осама Мостафа Махмуд Кетанех (Йорданія) - 21.06.01 - екологічна безпека - 2005 р.
 • Мельник О.С. - 21.06.01 - екологічна безпека - 2011 р.
 • Фалько Віра Володимирівна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2012 р.
 • Ібрагім Аліяс Насер (Ірак) - 21.06.01 - екологічна безпека - 2013 р.
 • Черниш Єлізавета Юріївна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2014 р.
 • Аблєєва Ірина Юріївна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2016 р.
 • Рой Ігор Олександрович - 21.06.01 - екологічна безпека - 2017 р.
 • Васькіна Ірина Валеріївна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2018 р.
 • Мʼякаєва Ганна Миколаївна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2018 р.
 • Бурла Оксана Анатоліївна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2019 р.

Науковий консультант докторських дисертацій:

 • Гурець Л.Л. - 21.06.01 - екологічна безпека - 2017 р.
 • Тверда Оксана Ярославівна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2019 р.

Перелік публікацій Пляцука Л.Д.

Основні публікації за останні роки:

Завантажити повний перелік наукових публікацій Л.Д. Пляцука

Посібники з грифом МОН

 1. Процеси та апарати природоохоронних технологій. Теоретичні основи/ Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурець. – Суми: Університетська книга, 2011. – 270 с.
 2. Процессы и аппараты природоохранных технологий. Теоретические основы/ Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурец. – Сумы: Університетська книга, 2011. – 270 с.

Підручники

 1. Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія : підручник. Х.: НТУ «ХПІ», 2018. 460 с.
 2. Процеси та апарати природоохоронних технологій. Том 1. Суми: СумДУ, 2017. 435 с.
 3. Процеси та апарати природоохоронних технологій. Том 2. Суми: СумДУ, 2017. 512 с.
 4. Специальное оборудование и процессы неорганической химии. Сумы : СумГУ, 2015. 360 с.
 5. Теорія систем в екології. Суми: СумДУ, 2015. 330 с.

Охоронні документи

 1. Спосіб отримання гранульованого носія, що містить іммобілізовані мікроорганізми. Пат. на винахід 114664 України, МПК C12N 11/04, C12N 11/14; заявник та отримувач патенту Сумський державний університет. – № а 2015 09035; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.
 2. Спосіб видалення сполук сірки із газових потоків. Пат. на корисну модель  103687 України, МПКB01D 53/14 (2006.01) B01D 53/34 (2006.01) C02F 3/34 (2006.01); заявник та утримувач патенту Сумський державний університет. - № а 2015 06324; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24.
 3. Спосіб утилізації бурового шламу з отриманням гіпсобетону. Пат. 97529 Україна, МПК (2015.01) C02F 11/00; заявник та патентовласник Сумський державний університет. – № u 2014 08486; заявл. 25.07.2014; опубл. 25.03.2015, бюл. № 6. – 4 с.
 4. Установка для очищення води від органічних сполук. Пат. на корисну модель 88709 України, МПК (2006.01) С02F1/78; заявник та утримувач патенту Сумський державний університет. – № u201313039 ; заявл. 11.11.2013; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.
 5. Установка анаеробної переробки органічних відходів. Пат. на корисну модель 87422 України, МПК С02F 11/04 (2006.01); заявник та утримувач патенту Сумський державний університет. – № u201309173; опубл. 10.02.2014, Бюл. №3.
 6. Мельник О.С., Пляцук Л.Д. Електрокоагулятор для очищення стічних вод. Патент України, 2010.
 7. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Тепломасообмінний апарат. Деклараційний патент на винахід, 2009.
 8. Козій І.С., Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Пінний апарат №44700, В01Д47/04 Патент України на корисну модель, 2009

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетними темами №0105U002469, 0106U013007