English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Пляцук Леонід Дмитрович PDF Друк e-mail

Пляцук Леонид ДмитриевичВчений ступінь, звання: доктор наук, професор, академік інженерної Академії України, академік Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності, нагороджений орденом ім. М.В. Ломоносова, заслужений енергетик України.

Посада: завідувач кафедри прикладної екології, професор

Організаційна робота: голова спеціалізованої вченої ради Д 55.01.04 за спеціальностями 21.06.01 «Екологічна безпека» та 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології».

Основні дисципліни: Автоматичний контроль та прилади вимірювання параметрів навколишнього середовища, Методологія та організація наукових досліджень, Екологічне інспектування.

Наукові інтереси: екологічні ризики, процеси та апарати природоохоронних технологій, процеси та обладнання хімічної технології, моніторинг стану навколишнього середовища, енергоефективні технології, екологічне інспектування.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Робота з аспірантами та докторантами

Під керівництвом Пляцука Л.Д. захищено 13 кандидатських та 1 докторська дисертація в Україні і Казахстані.

Пляцук Л.Д. є науковим керівником 6 кандидатських дисертацій.

Щорічно є керівником магістерських робіт.

Веде підготовку робіт на конкурс наукових студентських робіт з напряму «Екологія».

Щорічно готує студентів до науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ.

Науковий керівник кандидатських дисертацій:

 • Геліх О. А. - спец. 05.05.13 - машини та апарати хімічних виробництв - 1998 р.
 • Марченко Л. І. - спец. 05.05.13 - машини та апарати хімічних виробництв - 1998 р.
 • Лазненко Д. О. - 05.17.08 - процеси та апарати хімічної технології - 2001 р.
 • Гурець Л.Л. - 05.17.08 - процеси та апарати хімічної технології - 2001 р.
 • Васькін Р.А. - 05.17.08 - процеси та апарати хімічної технології - 2004 р.
 • Рокая Кал Бахадур (Непал) - 05.17.08 - процеси та апарати хімічної технології - 2002 р.
 • Осама Мостафа Махмуд Кетанех (Йорданія) - 21.06.01 - екологічна безпека - 2005 р.
 • Мельник О.С. - 21.06.01 - екологічна безпека - 2011 р.
 • Фалько Віра Володимирівна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2012 р.
 • Ібрагім Аліяс Насер (Ірак) - 21.06.01 - екологічна безпека - 2013 р.
 • Черниш Єлізавета Юріївна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2014 р.
 • Аблєєва Ірина Юріївна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2016 р.
 • Рой Ігор Олександрович - 21.06.01 - екологічна безпека - 2017 р.

Науковий консультант докторських дисертацій:

 • Гурець Л.Л. - 21.06.01 - екологічна безпека - 2017 р.

Перелік публікацій Пляцука Л.Д.

Основні публікації за останні роки:

Посібники з грифом МОН

 1. Процеси та апарати природоохоронних технологій. Теоретичні основи/ Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурець. – Суми: Університетська книга, 2011. – 270 с.
 2. Процессы и аппараты природоохранных технологий. Теоретические основы/ Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурец. – Сумы: Університетська книга, 2011. – 270 с.

Наукові публікації

 1. Альтернативні методи використання відходів тваринництва на прикладі підсобного господарства Синівського аграрного ліцею/Пляцук Л.Д., Васькін Р.А., Соляник В.О. - Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського № 4/2011 – С. 147-151
 2. Моделювання поширення викидів від автотранспорту у селітебних територіях міст / Пляцук Л.Д., Васькін Р.А., Васькіна І.В. – Екологічна безпека № 2/2011 – С. 101-104
 3. Бойко В.В., Пляцук Л.Д. Аналіз методів математичного моделювання розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері/ Вісник КДПУ ім. М. Остроградського, № 5, частина 2, 2010 р.
 4. Пляцук Л.Д., Лазненко Д.О., Сидоренко С.В. Дослідження масовіддачі в рідкій фазі при роботі відцентрового масообмінного аппарату/Хімічна промисловість України, № 1, с. 27, 2010.
 5. Сидоренко С.В., Лазненко Д.О., Пляцук Л.Д., Стороженко В.Я. Експериментальні дослідження гідродинаміки рідкої фази в контактному пристрої відцентрового масообмінного апарату/ Хімічна промисловість України, №6, 2009.
 6. Нитка Р.В., Пляцук Л.Д. Аналіз проблеми накопичення відходів/ Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету ТЕСЕТ – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.
 7. Фалько В.В., Пляцук Л.Д. Розрахункова складова екологічного ризику з використанням вимірів якості вугілля при забрудненні атмосферного повітря / Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, №5(52), 2009.
 8. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Гидродинамика аппаратов с контактными элементами провального типа / Труды Международной научно-практической конференции «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке», Т.1 Химия, технология – Республика Казахстан, г.Чимкент, 2009. – с. 43-48
 9. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Очищення газових викидів в апаратах з провальними тарілками великих отворів / Материалы VI Международной конференции „Сотрудничество для решения проблемы отходов” – Харьков: Независимое агентство экологической информации, 2009.
 10. Фалько В.В., Пляцук Л.Д.Сходимость прогнозной и опытной оценок экологического риска от точечного источника выбросов / Вісник ОДАБА, вип.. №36. – Одеса: ОДАБА, 2009.
 11. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д., Козій І.С. Експериментальні дослідження гідродинаміки провальних тарілок великих отворів / Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки, №1, 2009. – с. 67-72
 12. Мельник О.С., Пляцук Л.Д. Оптимизация процессов электрокоагуляции сточных вод/ Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки, №1, 2009.
 13. Мельник О.С., Пляцук Л.Д. Экологический анализ опасности миграции хромсодержащих отходов гальванопроизводства в биосферу / Экология и промышленность. Харьков, 2009.
 14. Мельник О.С., Пляцук Л.Д. Альтернативные методы решения проблемы утилизации гальваношламов / Сборник статей «Актуальные проблемы химии и химической науки». Курск, 2009.
 15. Мельник О.С., Пляцук Л.Д. Разработка конструкции экспериментальной очистной установки для обезвреживания хромсодержащих промышленных стоков/ Вопросы химии и хим. технологий. Днепропетровск, 2009.
 16. Мельник О.С., Пляцук Л.Д. Экспериментальные исследования оптимизированной модели електрокоагулятора для очистки хромсодержащих стоков/ Збірка доповідей VIII міжнародної конференції аспірантів та студентів „Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”, Т.1. – Донецьк, 2009.
 17. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної випускної роботи бакалавра за напрямом підготовки 0708 "Екологія" : для студентів 4-го курсу усіх форм навчання /Л. Д. Пляцук, О. О. Рибалов, В. А. Соляник. — Суми : СумДУ, 2003. — 30 с.

Охоронні документи

 1. Мельник О.С., Пляцук Л.Д. Електрокоагулятор для очищення стічних вод. Патент України, 2010.
 2. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Тепломасообмінний апарат. Деклараційний патент на винахід, 2009.
 3. Козій І.С., Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Пінний апарат №44700, В01Д47/04 Патент України на корисну модель, 2009

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетними темами №0105U002469, 0106U013007