English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Лазненко Дмитро Олексійович PDF Друк e-mail

Лазненко Дмитро Олексійович Вчений ступінь, звання: доктор філософії

Посада: доцент кафедри прикладної екології

Є керівником Наукового центру прикладних екологічних досліджень

Основні дисципліни: Основи автоматичного управління технічними процесами (, Управління та поводження з відходами, Автоматизація виробничих процесів.

Наукові інтереси: автоматизація технологічних процесів, управління та поводження з відходами, екологічний аудит.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Участь у конференціях і семінарах

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 160-річчю з дня народження В.В.Докучаєва (Суми, 2006).

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 2004-2009).

Робота з аспірантами та докторантами

Під керівництвом Лазненка Д.О. 1 аспірант захистив дисертаційну роботу (канд.. техн.. наук)

Керівник 2 аспірантів.

Керівництво студентською науковою роботою

Є науковим керівником кваліфікаційних робіт спеціалістів та магістрів.

Щорічно готує студентів до участі у конкурсі студентських наукових робіт

Перелік публікацій Лазненка Д.О.

Основні публікації

Наукові публікації:

  1. Пляцук Л.Д., Лазненко Д.О., Сидоренко С.В. Дослідження масовіддачі в рідкій фазі при роботі відцентрового масообмінного аппарату/Хімічна промисловість України, № 1, с. 27, 2010.
  2. Лазненко Д.О., Сидоренко С.В. Дослідження масовіддачі в газовій фазі при роботі відцентрового масообмінного апарату/ Вісник КДПУ ім. М. Остроградського, № 5, частина 2, 2010 р.
  3. Сидоренко С.В., Лазненко Д.О., Пляцук Л.Д., Стороженко В.Я. Експериментальні дослідження гідродинаміки рідкої фази в контактному пристрої відцентрового масообмінного апарату/ Хімічна промисловість України, №6, 2009.
  4. Лазненко Д.О., Пляцук Л.Д., Сидоренко С.В.Организация массобменных процессов в поле центробежных сил/ Труды Международной научно-практической конференции «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке», Т.1 Химия, технология – Республика Казахстан, г.Чимкент, 2009.

Методичні праці:

  1. Методичні вказівкидо виконання лабораторної роботи "Настроювання витратоміра змінного перепаду тиску" з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів" : для студ. спец. 090220 «Процеси та обладнання ¦ хімічних виробництв» усіх форм навчання /Д. О. Лазненко. — Суми : СумДУ, 2010. — 12 с.

Охоронні документи

1. Лазненко Д.О., Кроленко О.І., Сидоренко С.В. Деклараційний патент на корисну модель. №15645. Україна, МПК (2006) С10G 1/00, C10B 53/07, Бюл. №7.

Науково-дослідна робота

Робота за госпрозрахунковою темою №54.02.01.07