English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Козій Іван Сергійович PDF Друк e-mail

Козій Іван СергійовичНауковий ступінь: доктор філософії

Посада: доцент кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Екологія, Загальна екологія та неоекологія, Загальна хімічна технологія, Технологія неорганічних речовин.

Наукові інтереси: захист атмосферного повітря від забруднень підприємств хімічної промисловості.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

View Ivan Koziy's profile on LinkedIn

Участь у конференціях і семінарах

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 2004-2011).

Міжн. науково-техн. конференція «Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів». Дніпропетровськ, 2008

Керівництво студентською науковою роботою

Є науковим керівником кваліфікаційних робіт бакалаврів

Організаційна робота:

Куратор академічної групи, відповідальний секретар відбіркової комісії ЦЗДВН

Перелік публікацій Козія І.С.

Основні публікації

Наукові публікації:

1. Козій І.С., Гурець Л.Л. Дослідження ефективності пилоочищення в апараті з провальними тарілками великих отворів// Вісник КДПУ ім. М. Остроградського, . Випуск 6/2010 (65). Частина 1. С. 160 – 162.

2. Козий І.С., Гурец Л.Л., Чаплыгин А.А. Расчет высоты газожидкостного слоя в аппарате с провальными тарелками больших отверстий // Вісник СумДУ, Суми, 2010, т.1, № 3, с. 61.

3. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д., Козій І.С.Паспортизація пилу двоокису титану та пошук шляхів для зменшення його втрат на ВАТ «Сумихімпром»//Вісник КДПУ ім.М.Остроградського. Випуск 6/2009 (59). Частина 1. С. 193-195.

4. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д., Вакал С.В., Козій І.С. Експериментальні дослідження гідродинаміки провальних тарілок великих отворів//Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки, №1, 2009. – с. 61-66.

5. І.С. Козій, Л.Л. Гурець. Очистка промислових газів в апаратах з провальними тарілками великих отворів // Вісник Крем. держ. політ. Університету. Ч.2. - Кременчук – 2008, №5 (52). – с. 162-164.

Тези:

1. Козій І.С. Проблема очистки отходящих газов//Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 19.

2. Козій І.С. Використання апаратів з дірчастими провальними тарілками для очистки промислових газів// Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів», м. Дніпропетровськ, 2008 р. С. 222-223.

3. І.С. Козій, Л.Л. Гурець. Исследование гидродинамики пылеочистных аппаратов//Матеріали міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів м.Донецьк, 2009 р. С 11-12.

4. І.С. Козій, Л.Л. Гурець. Очистка газових викидів при виробництві двоокису титану// Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій м.Суми, 2009 р. С. 79.

5. І.С. Козій, Сидоренко С.В.,Клепальська Т.С. Защита окружающей среды от фтора и его соединений// Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій м.Суми, 2009 р. С. 107.

6. І.С. Козій, Л.Л. Гурець. Використання апаратів мокрого пилоочищення при виробництві двоокису титану // Матеріали V Міжнородної ювілейної науково- практичної конференції «Екологія. Економіка. Енергозбереження» м.Суми, 2009 р. С. 39.

7. І.С. Козій, Л.Л. Гурець. Розроблення математичної моделі пиловловлення в апараті з провальними тарілками великих отворів// LХVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та підрозділів відокремлених підрозділів університету. – К.: НТУ, 2011 р. С. 400.

8. І.С. Козій. Моделювання ефективності пиловловлення в апараті з провальними тарілками великих отворів// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» м.Мукачево, 2011 р. С. 282.

9. І.С. Козій, К.С. Груздо. Санітарна очистка промислових газів від пилу//Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій м.Суми, 2011 р. С.70.

10. І.С. Козій, В.С. Кохана.Тютюнопаління як негативний соціальний фактор навколишнього середовища//Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій м.Суми, 2011 р. С.71.

11. І.С. Козій, І.С. Грива. Вторинна переробка скла з метою отримання товарної продукції //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій м.Суми, 2011 р. С.72.

Охоронні документи:

1. Козій І.С., Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Пінний апарат №44700, В01Д47/04 Патент України на корисну модель, 2009

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетною темою №0105U002469