English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Гурець Лариса Леонідівна PDF Друк e-mail

Гурець Лариса ЛеонідівнаВчений ступінь, звання: доктор наук

Посада: доцент кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Процеси та апарати природоохоронних технологій.

Наукові інтереси: процеси та апарати природоохоронних технологій

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Участь у конференціях і семінарах

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 2000-2009).

Науковий керівник кандидатських дисертацій:

 • Козій Іван Сергійович - 21.06.01 - екологічна безпека - 2012 р.

Керівництво студентською науковою роботою

Гурець Л.Л. є науковим керівником магістерських та дипломних робіт.

Здійснює підготовку робіт на конкурс наукових студентських робіт.

Перелік публікацій Гурець Л.Л.

Основні публікації

Посібники з грифом МОН

 1. Процеси та апарати природоохоронних технологій. Теоретичні основи/ Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурець. – Суми: Університетська книга, 2011. – 270 с.
 2. Процессы и аппараты природоохранных технологий. Теоретические основы/ Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурец. – Сумы: Університетська книга, 2011. – 270 с.

Наукові публікації

 1. Козій І.С., Гурець Л.Л. Дослідження ефективності пилоочищення в апараті з провальними тарілками / Вісник КДПУ ім. М. Остроградського, № 6(65), частина 2, 2010 р.
 2. Козий І.С., Гурец Л.Л., Чаплыгин А.А. Расчет высоты газожидкостного слоя в аппарате с провальными тарелками больших отверстий / Вісник СумДУ, Суми, 2010, т.1, № 3, с. 61.
 3. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Гидродинамика аппаратов с контактными элементами провального типа / Труды Международной научно-практической конференции «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке», Т.1 Химия, технология – Республика Казахстан, г.Чимкент, 2009. – с. 43-48
 4. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Очищення газових викидів в апаратах з провальними тарілками великих отворів / Материалы VI Международной конференции „Сотрудничество для решения проблемы отходов” – Харьков: Независимое агентство экологической информации, 2009. – с. 131-133.
 5. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д., Козій І.С. Експериментальні дослідження гідродинаміки провальних тарілок великих отворів / Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки, №1, 2009. – с. 67-72

Охоронні документи

 1. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Тепломасообмінний апарат. Деклараційний патент на винахід, 2009
 2. Козій І.С., Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Пінний апарат №44700, В01Д47/04 Патент України на корисну модель, 2009

Методичні праці:

 1. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу "Безпека життєдіяльності людини" : для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання /Л. А. Гладка, О. С. Дроздова ; Уклад.: Гладка Л.А., Дроздова О.С. — Суми : СумДУ, 2008. — 54 с.
 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій" : для студентів п'ятого курсу спеціальності 6.070801 заочної форми навчання. Р.2 : Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання /Л. Л. Гурець ; Уклад.: Л.Л. Гурець. — Суми : СумДУ, 2008. — 21 с.
 3. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики : для студентів спеціальностей 7.070801 та 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної форми навчання /Л. Л. Гурець ; Уклад. Л.Л. Гурець. — Суми : СумДУ, 2009.
 4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій" : для студ. 5-го курсу спец. 7.070801 заочної форми навчання. Розділ 1. : Основи прикладної гідравліки. Гідромеханічні процеси та обладнання /Л. Л. Гурець ; Уклад. Л.Л. Гурець. — Суми : СумДУ, 2005. — 19 с.
 5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій" : для студентів спеціальності 7.070801 та 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання /Л. Л. Гурець, Р. А. Васькін. — Суми : СумДУ, 2002. — 14 с.
 6. Методичні вказівки до практичного заняття на тему "Механічна вентиляція. Розрахунок місцевої вентиляції" з курсу "Охорона праці в галузі" : для студ. спец. 8.090202, 8.090203, 8.090204, 8.090209, 8.090220, 8.090802, 8.090804, 7.091401 денної та заочної форм навчання /Л. Л. Гурець, Д. О. Лазненко. — Суми : СумДУ, 2004. — 18 с.
 7. Методичні вказівки до дипломного проекту "Розрахунок загальнообмінної вентиляції" з розділу "Охорона праці" : для студ. факультету ТеСЕТ денної та заочної форм навчання /Л. О. Гурець, О. П. Будьоний. — Суми : СумДУ, 2010. — 24 с.

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетною темою №0105U002469

Робота за госпрозрахунковою темою №54.02.01.07