English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Гурець Лариса Леонідівна PDF Друк e-mail

Гурець Лариса ЛеонідівнаВчений ступінь, звання: доктор наук

Посада: доцент кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Процеси та апарати природоохоронних технологій, Моніторинг довкілля

Наукові інтереси: процеси та апарати пило-газоочищення.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Участь у конференціях і семінарах

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 2000-2009).

Науковий керівник кандидатських дисертацій:

 • Козій Іван Сергійович - 21.06.01 - екологічна безпека - 2012 р.

Керівництво студентською науковою роботою

Гурець Л.Л. є науковим керівником магістерських та дипломних робіт.

Здійснює підготовку робіт на конкурс наукових студентських робіт.

Перелік публікацій Гурець Л.Л.

Опубліковано понад 100 наукових праць (у тому числі 2 монографії, 4 патенти), 5 підручників з грифом МОН,  12 конспектів лекцій та методичних вказівок, зокрема:

Посібники з грифом МОН

  1. Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія: підручник/ Л.Д. Пляцук, Т.В. Козуля,
   Л.Л. Гурець [та ін.]. – Суми: ПФ» Видавництво «Університетська книга», 2018. 460 с.
  2. Теорія систем в екології : підручник / Ю. Г. Масікевич, О. В. Шестопалов, А. А. Негадайло [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2015. – 330 с.
  3. Пляцук Л.Д. Процеси та апарати природоохоронних технологій. Теоретичні основи: підручник / Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурець. – Суми: Університетська книга, 2011. – 270 с.
  4. Процеси та апарати природоохоронних технологій [Текст] : підручник в 2-х т. / Л. Д. Пляцук, Р. А. Васькін, В. П. Шапорев,  Л.Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2017. 
  5. Специальное оборудование и процессы неорганической химии: учебник / Л.Л. Гурец,  Л.Д. Пляцук, В.Ф. Моисеев, Е.В. Манойло, И.В. Питак, Л.И. Волошина, Р.А. Васькин. – Сумы: Сумский государственный университет, 2015. – 360 с.

   Наукові публікації

    1. Сучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди: монографія / В.П. Шапорєв, М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, Л.Л. Гурець та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 246 с.
    2. Гурец Л. Газоочистное оборудование для комплексной очистки газов / Л. Гурец, И. Козий, Д. Пляцук. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 57 с.
    3. Plyatsuk L. Research into biotechnological processes of plant S­nutrition stimulation by the products of phosphogypsum disposal in gas cleaning systems/L. Plyatsuk, Y. Chernysh, I. Ablieieva, O. Burla, L Hurets// Східно-європейський журнал  передових технологій, Vol 3, no 10 (93) (2018), с.6-14
    4. Pliatsuk L.D., Hurets L.L., Miakaieva H.M., Miakaiev O.V.  Assessing the impact of Sumy CHP on soil. Environmental Problems. 2017. Vol. 2, No. 2. P. 58-64.
    5. Hurets L. L. Directions of the environmental protection processes optimization at heat power engineering enterprises / L. L. Hurets L. L., I. S. Kozii, H. M. Miakaieva // Journal of Engineering Sciences. —  Sumy : Sumy State University, 2017. — Volume 4, Issue 2. — P. G12-G16.
    6. Plyatsuk L. D. Investigation of produced waters radioactivity of oil and gas deposits in the Dnieper-Donets province / L. D. Plyatsuk, O. A. Burla, I. Yu. Ablieieva, L. L. Hurets, I. O. Roy // Journal of Engineering Sciences. —  Sumy : Sumy State University, 2017. — Volume 4, Issue 2. — P. G17-G21.
    7. Plyatsuk L. D. Mathematical Modeling of Gas-Cleaning Equipment with a Highly Developed Phase Contact Surface / L. D. Plyatsuk, I. Yu. Ablieieva, R. A. Vaskin, M. Yeskendirov, L. L. Hurets // Journal of Engineering Sciences. – Sumy : Sumy State University, 2018. – Volume 5, Issue 2. – P. F19-F24.
    8. Гурец Л.Л. Оценка экологического эффекта при применении капсулированных азотных удобрений/ Гурец Л.Л., В.С. Вакал,  С.В. Вакал , Ю.Л. Цапко // Екологічна безпека №1/2018(25), с. 61-68
    9. Гурець Л.Л. Зниження рівня техногенного навантаження на довкілля під час використання  відходів скла/ Л.Л. Гурець, А.С. Котолевець, І.І. Котова// Екологічні науки. Науково-практичний журнал. №4, 2018 (23), с. 41-45

     Охоронні документи

     1. Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Тепломасообмінний апарат. Деклараційний патент на винахід, 2009
     2. Козій І.С., Гурець Л.Л., Пляцук Л.Д. Пінний апарат №44700, В01Д47/04 Патент України на корисну модель, 2009

     Методичні праці:

      1. Гурець, Л. Л. Моніторинг довкілля : конспект лекцій для студ. спец. 04010601"Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / Л. Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2016. – 250 с.
      2. Гурець, Л. Л.  Методичні вказівки до практичних робіт із курсу "Моніторинг довкілля": для студ. спец. 04010601"Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / Л. Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2015. – 24 с.
      3. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра: для студ. спец. 101 "Екологія" усіх форм навчання / Л. Д. Пляцук, І. Ю. Аблєєва, Л. Л. Гурець, Р. А. Васькін. – Суми : СумДУ, 2017. – 52 с.
      4. Гурець, Л. Л.  Методичні вказівки до до вивчення курсу "Ландшафтна архітектура": для студ. спец. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" усіх форм навчання / Л. Л. Гурець, Л. Д. Пляцук, О. С. Мельник. – Суми : СумДУ, 2013. – 45 с.
      5. Гурець, Л. Л.  Методичні вказівки до проходження переддипломної практики: для студ. спец. 7.070801 та 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної форми навчання / Л. Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2009. – 8 с.
      6. Гурець, Л. Л.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій": для студ. 5-го курсу спец. 7.070801 заочної форми навчання. Розділ 1. : Основи прикладної гідравліки. Гідромеханічні процеси та обладнання / Л. Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2005. – 19 с.
      7. Гурець, Л. Л.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій": для студ. п'ятого курсу спеці. 6.070801 заочної форми навчання. Р.2 : Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання / Л. Л. Гурець. – Суми : СумДУ, 2008. – 21 с.

       Науково-дослідна робота

       Робота за держбюджетною темою №0105U002469

       Робота за госпрозрахунковою темою №54.02.01.07