English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Андрієнко Ніна Ігорівна PDF Друк e-mail

Андрієнко Ніна ІгорівнаПосада: асистент кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Соціальна екологія, Екологічне проектування, Екологічна експертиза, Урбоекологія, Екологічна токсикологія

Наукові інтереси: безвідходні та моловідходні технології, екологія міста, екологічне проектування, екологічна токсикологія.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Участь у конференціях і семінарах

Міжнародна науково-технічна конференція «Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів» (Дніпропетровськ, 2008)

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 2004-2012).

Керівництво студентською науковою роботою

Андрієнко Н.І. бере участь у підготовці студентів до Всеукраїнських олімпіад «Екологія та охорона навколишнього середовища» (Одеса, 2008-2011).

Щорічно готує студентів до науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, СумДУ.

Є науковим керівником кваліфікаційних робіт бакалаврів.

Перелік публікацій Андрієнко Н.І.

Основні публікації за останні роки:

Наукові публікації:

  1. Андрієнко Н.І., Пляцук Л.Д. Технология получения обогащенного фосфатного сырья с выделением тяжелых металлов по безотходной технологии // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип.29, Ч.1, Одеса, 2008
  2. Андрієнко Н.І., Пляцук Л.Д. Влияние кадмия на биоту //Міжн. науково-техн. конференція «Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів». Дніпропетровськ, 2008
  3. Пляцук Л.Д., Андиенко Н.И. Утилизация жидкой фракции при азотнокислотном способе разложения фосфоритов // Вісник Крем. держ. політ. університету. Кременчук – 2007, №5 (46).

Методичні праці:

  1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та тестові завдання з дисципліни «Урбоекологія» Суми: вид-во СумДУ, 2008.
  2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та тестові питання з дисципліни "Урбоекологія" : для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /Н. І. Андрієнко ; Уклад.: Андрієнко Н.І. — Суми : СумДУ, 2008. — 16 с.
  3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Соціальна екологія" : для студентів спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання /Н. І. Андрієнко ; Уклад. Н.І. Андрієнко. — Суми : СумДУ, 2009. — 12 с.
  4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Соціальна екологія" : спец. 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища" студ. усіх форм навчання /Н. І. Андрієнко ; Уклад. Н.І. Андрієнко. — Суми : СумДУ, 2009. — 44 с.
  5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Урбоекологія" : для студ. спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання /Н. І. Андрієнко, В. О. Тюленєва ; Уклад.: Андрієнко Н.І., Тюленєва В.О. — Суми : СумДУ, 2009. — 18 с

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетною темою №0105U002469