English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Прийом на навчання PDF Друк e-mail

Кафедра прикладної екології готує кваліфікованих фахівців з вищою освітою за триступеневою системою:

 • бакалаврів зі спеціальностей 101 «Екологія» та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" з терміном навчання 4 роки;
 • магістрів зі спеціальностей 101 «Екологія» та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" з терміном навчання 1 рік і 4 місяці;
 • докторів філософії зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» з терміном навчання 4 роки.

Інформацію щодо прийому на навчання можно отримати на сайті: vstup.sumdu.edu.ua

Завантажити витяг з правил прийому до Сумського державного університету 2017 року: на перший рік навчання / на старші курси / на магістратуру.

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «Магістр» зі спеціальності 101 "Екологія"

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «Магістр» зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання та ведеться за профілізаціями:

 • «Урбоекологія»;
 • «Екологія хімічних виробництв»;
 • «Екологія лісового та заповідного господарства».

Після закінчення навчання випускники мають можливість отримати диплом міжнародного зразку.

На кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" за денною та заочною формами навчання.

Для підготовки майбутніх екологів кафедра прикладної екології має комплекс науково-навчальних аудиторій та лабораторій, оснащених сучасними приладами та установками, забезпечених комп'ютерною та мультимедійною технікою.

Студенти проходять навчання на філіях кафедри при Державному управлінні екології та природних ресурсів, Державній екологічній інспекції в Сумській області, НДІ МінДіП, КП "Міськводоканал", ВАТ "Сумихімпром".

Студенти кафедри отримують практичні навички при проходженні навчальних практик:

 • навчальної – з виїздами для вивчення природних ландшафтів та екосистем України та Сумської області;
 • переддипломної – на підприємствах та в установах області;
 • науково-дослідної – для реалізації експериментальної частини магістерських робіт.Знання, отримані під час навчання, допоможуть Вам:

 • здійснювати оцінку, контроль та прогнозування якості навколишнього середовища;
 • аналізувати причини погіршення стану довкілля;
 • розробляти проекти регулювання  антропогенного впливу;
 • застосовувати знання екологічного та природоохоронного законодавства;
 • проводити науково-дослідні роботи в області захисту навколишнього середовища та ресурсозберігаючих технологій;
 • створювати базу даних екологічного моніторингу

По закінченню навчання Ви зможете працювати:

 • фахівцями відділів охорони навколишнього    середовища  державних адміністрацій і міських органів самоврядування;
 • інженерами та керівниками організацій, що контролюють стан довкілля;
 • інженерами та керівниками конструкторських, проектних і експертних організацій;
 • фахівцями науково-дослідних установ;
 • фахівцями відділів охорони навколишнього середовища підприємств різних галузей промисловості;
 • системними аналітиками-екологами.